Cấp giấy chứng nhận kiểm định phương tiện về phòng cháy chữa cháy

Cùng tìm hiểu về dịch vụ cấp giấy chứng nhận kiểm định phương tiện về phòng cháy chữa cháy trong bài viết sau đây.

Căn cứ pháp lý:

Nghị định 136/2020/NĐ-CP;

Tìm hiểu về phương tiện phòng cháy và chữa cháy

 • Phương tiện phòng cháy và chữa cháy bao gồm các phương tiện cơ giới, thiết bị, máy móc, dụng cụ, hóa chất, công cụ hỗ trợ chuyên dùng cho việc phòng cháy, chữa cháy, cứu người, cứu tài sản được quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định này.
 • Phương tiện chữa cháy cơ giới của lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy được quy định tại mục 1 Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP.
 • Phương tiện phòng cháy và chữa cháy sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu phải đáp ứng các điều kiện sau:

– Bảo đảm về các thông số kỹ thuật theo thiết kế phục vụ cho phòng cháy và chữa cháy.

– Phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn của Việt Nam hoặc tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn quốc tế được phép áp dụng tại Việt Nam.

Tìm hiểu về phương tiện phòng cháy và chữa cháy
Tìm hiểu về phương tiện phòng cháy và chữa cháy

Chứng nhận kiểm định phương tiện về phòng cháy chữa cháy là gì?

 • Kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy là hoạt động theo quy trình của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền để kiểm tra, đánh giá và chứng nhận sự phù hợp của phương tiện phòng cháy và chữa cháy với yêu cầu quy định trong quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hoặc yêu cầu về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy theo hướng dẫn của Bộ Công an.
 • Phương tiện phòng cháy và chữa cháy thuộc danh mục quy định tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP được sản xuất mới, lắp ráp, hoán cải trong nước hoặc nhập khẩu trước khi đưa vào lưu thông phải được kiểm định và cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy.
Chứng nhận kiểm định phương tiện về phòng cháy chữa cháy là gì
Chứng nhận kiểm định phương tiện về phòng cháy chữa cháy là gì

Phương thức kiểm định phương tiện về phòng cháy và chữa cháy

Nội dung kiểm định:

 • Kiểm định chủng loại, mẫu mã phương tiện phòng cháy và chữa cháy;
 • Kiểm định thông số kỹ thuật liên quan đến chất lượng phương tiện.

Xem thêm: Đặc xá là gì? Ai là người được hưởng quyền đặc xá?

Phương thức kiểm định:

 • Kiểm tra số lượng, nguồn gốc xuất xứ, thời gian sản xuất, số seri và các thông số kỹ thuật của phương tiện;
 • Kiểm tra chủng loại, mẫu mã phương tiện;
 • Kiểm tra, thử nghiệm, thực nghiệm, đánh giá chất lượng mẫu phương tiện phòng cháy và chữa cháy.

Mẫu phương tiện để kiểm định được lấy ngẫu nhiên theo phương pháp lấy mẫu quy định tại quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật tương ứng. Trường hợp chưa có quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật quy định kiểm tra, thử nghiệm, thực nghiệm, đánh giá chất lượng mẫu phương tiện phòng cháy và chữa cháy thì thực hiện theo quy chuẩn, tiêu chuẩn nước ngoài hoặc quốc tế được phép áp dụng tại Việt Nam. Cho phép sử dụng kết quả kiểm định của các cơ quan, tổ chức nước ngoài đã được cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại cấp phép để xem xét cấp giấy chứng nhận kiểm định;

 • Đánh giá kết quả và lập biên bản kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy (Mẫu số PC25).

Hồ sơ, thẩm quyền kiểm định phương tiện về phòng cháy chữa cháy

Hồ sơ đề nghị kiểm định phương tiện phòng cháy chữa cháy

Theo quy định pháp luật, 1 bộ hồ sơ đề nghị kiểm định đầy đủ bao gồm:

 • Đơn đề nghị kiểm định phương tiện (mẫu số PC17 Thông tư số 66/2014/TT-BCA);
 • Các tài liệu kỹ thuật của phương tiện đề nghị kiểm định;
 • Chứng nhận chất lượng của phương tiện (nếu có);
 • Chứng nhận xuất xưởng của phương tiện.

Bạn cần lưu ý rằng hồ sơ đề nghị kiểm định nếu bằng tiếng nước ngoài thì phải có bản dịch ra tiếng Việt. Đồng thời, cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị kiểm định phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản dịch đó. Cơ quan, tổ chức, cá nhân chuẩn bị 01 bộ hồ sơ đề nghị kiểm định và cung cấp mẫu phương tiện cần kiểm định theo yêu cầu của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy.

Hồ sơ đề nghị kiểm định phương tiện phòng cháy chữa cháy
Hồ sơ đề nghị kiểm định phương tiện phòng cháy chữa cháy

Thẩm quyền kiểm định phương tiện phòng cháy chữa cháy

 • Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ: các phương tiện phòng cháy và chữa cháy thuộc Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP
 • Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an cấp tỉnh: các phương tiện phòng cháy và chữa cháy quy định tại các mục 2, 3, 6, 7, và 8 Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP
 • Đơn vị thuộc cơ quan Công an có đủ điều kiện, được Bộ Công an cho phép thực hiện công tác kiểm định; cơ sở kinh doanh dịch vụ tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy đã được xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy: loại phương tiện phòng cháy và chữa cháy đã được cấp phép kiểm định thuộc danh mục quy định tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP.

Xem thêm: Mẫu giấy ủy quyền mới nhất 2022

Trình tự thực hiện cấp giấy chứng nhận kiểm định phương tiện về phòng cháy chữa cháy

Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ cho Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Người đến nộp hồ sơ phải có giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền, xuất trình thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng.

Bước 3: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và thành phần của hồ sơ (các văn bản giấy tờ có trong hồ sơ khi gửi cơ quan Công an là bản chính hoặc bản sao có công chứng, chứng thực hoặc bản sao hoặc bản chụp kèm theo bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu)

+ Nếu hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần thì  viết  Phiếu tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy, chữa  cháy (Mẫu số PC03) giao cho người nộp hồ sơ 01 bản và lưu 01 bản;

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thành phần hoặc chưa hợp lệ thì trả lại, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ và ghi thông tin vào Phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ (Mẫu số PC04) giao cho người nộp hồ sơ 01 bản và lưu 01 bản.

– Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên Phiếu tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy, chữa cháy, cá nhân, tổ chức đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả.

Đơn vị tư vấn mẫu giấy chứng nhận kiểm định phương tiện về phòng cháy chữa cháy

Công ty Vinaser là tự hào là đơn vị tư vấn hàng đầu về lĩnh vực giấy phép nói chung và giấy tờ liên quan đến phòng cháy chữa cháy nói riêng. Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, khách hàng sẽ được:

Đơn vị tư vấn mẫu giấy chứng nhận kiểm định phương tiện về phòng cháy chữa cháy
Đơn vị tư vấn mẫu giấy chứng nhận kiểm định phương tiện về phòng cháy chữa cháy
 • Tư vấn hoàn toàn miễn phí cho khách hàng những vấn đề liên quan đến mẫu giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy chữa cháy.
 • Hỗ trợ khách hàng soạn thảo và chuẩn bị các hồ sơ, giấy tờ, tài liệu liên quan.
 • Thay mặt/ đại diện khách hàng tiến hành để nộp hồ sơ xin giấy PCCC tại Cục cảnh sát phòng cháy, chữa cháy.
 • Theo dõi, bổ sung hồ sơ và thông báo kết quả hồ sơ đã nộp.
 • Thay mặt khách hàng nhận giấy chứng nhận đủ điều kiện về PCCC.
 • Gửi trả đơn về trực tiếp tận tay khách hàng.

Xem thêm: Hướng dẫn cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo 2022

Nếu còn thắc mắc nào khác vui lòng để lại phía dưới bình luận để được hỗ trợ ngay nhé!

Bài viết liên quan

 • Dịch vụ luật sư trọn gói tại Vinaser

  Dịch vụ luật sư trọn gói tại Vinaser

  11/06/2022

  Dịch vụ luật sư là một trong những giải pháp tối ưu nhất để lựa chọn khi bạn rơi vào những tình huống khó khăn, cần giải quyết về mặt pháp lý. Vinaser với đội ngũ nhân viên nhiều kinh nghiệm, chuyên môn cao, cung cấp dịch vụ luật sư đem đến sự hài lòng

 • Số đăng ký kinh doanh là gì? Dịch vụ tư vấn Vinaser

  01/06/2022

  Mỗi cá thể khi đăng ký kinh doanh hay thành lập công ty, đáp ứng đầy đủ các điều kiện thì sẽ có số đăng ký kinh doanh và được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm rõ khái niệm về số đăng ký kinh doanh trong

 • Đặc xá là gì

  Đặc xá là gì? Ai là người được hưởng quyền đặc xá?

  28/05/2022

  Đặc xá là gì? Ai là người được hưởng quyền đặc xá? Cùng theo dõi bài viết sau để có câu trả lời nhé! Đặc xá là gì? Theo khoản 1 Điều 3 Luật đặc xá năm 2018 thì: “Đặc xá là sự khoan hồng đặc biệt của Nhà nước do Chủ tịch nước quyết

 • Nồng độ cồn dưới 0.25 phạt bao nhiêu? Các mức xử phạt nồng độ cồn khi tham gia giao thông

  25/05/2022

  Mức xử phạt nồng độ cồn khi tham gia giao thông có cao không? Nồng độ cồn dưới 0.25 phạt bao nhiêu? Đây đều là những thắc mắc hàng đầu của rất nhiều. Để trả lời câu hỏi đó, hãy cùng chúng tôi theo dõi trong bài viết sau đây nhé! Nồng độ cồn bao

 • Vốn điều lệ là gì

  Vốn điều lệ là gì? Tất tần tật kiến thức cần biết về vốn điều lệ

  21/05/2022

  Vốn điều lệ là gì? Đóng vai trò như thế nào? Cùng tìm hiểu qua bài viết sau. Vốn điều lệ là gì? Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên công ty, chủ sở hữu công ty đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách

 • Mức nộp thuế môn bài 2021 mới nhất

  Thuế môn bài 2021: Ai phải nộp, nộp bao nhiêu?

  18/05/2022

  Thuế môn bài là mức thuế tuy nhỏ nhưng là nghĩa vụ bắt buộc phải đóng hằng năm đối với các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp căn cứ vào vốn điều lệ trên giấy phép kinh doanh. Thuế môn bài là gì? Thuế (lệ phí) môn bài là một sắc thuế trực thu và

 • Quy trình thành lập doanh nghiệp tại Vinaser

  Thành lập doanh nghiệp trọn gói, giá rẻ

  14/05/2022

  Thành lập doanh nghiệp được xem là việc làm đầu tiên của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khi muốn hoạt động kinh doanh hợp pháp tại Việt Nam. Cùng theo dõi bài viết sau để hiểu rõ hơn về việc này. Tại sao cần thành lập doanh nghiệp? Kinh tế ngày càng phát

 • Mức xử phạt khi không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn

  Nồng độ cồn cho phép khi tham gia giao thông 2022

  11/05/2022

  Mức phạt nồng độ cồn cho phép khi tham gia giao thông là bao nhiêu? Cách xác định nồng độ cồn như thế nào? Đây đều là những thắc mắc hàng đầu của mọi người khi tham gia giao thông. Bài viết sau sẽ giải đáp cho bạn thật đầy đủ nhất mọi thông tin