Cấp chứng chỉ PCCC tại Hà Nội nhanh nhất 2021

Những đối tượng nào cần có giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC? Thời gian sử dụng giấy chứng nhận là bao lâu? làm thế nào để được cấp chứng chỉ PCCC tại Hà Nội? Theo dõi bài viết dưới đây để biết chi tiết về cấp chứng chỉ phòng cháy chữa cháy.

Xem thêm: Dịch vụ đổi biển số vàng

Đối tượng cần tham gia đào tạo huấn luyện về PCCC Tại Hà Nội:

Căn cứ Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 quy định chi tiết thi hành Luật PCCC . Nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật phòng cháy chữa cháy và nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08/11/2006 quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

Đối tượng cần tham gia đào tạo huấn luyện về PCCC
Đối tượng cần tham gia đào tạo huấn luyện về PCCC

Đối tượng cần tham gia đào tạo huấn luyện về PCCC & CNCH gồm:

a) Người có chức danh chỉ huy chữa cháy theo Khoản 2 Điều 37 Luật Phòng cháy chữa cháy

b) Cán bộ, đội viên đội dân phòng, đội phong cháy và chữa cháy chuyên nghành, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở.

c) Người làm việc trong môi trường có nguy hiểm về cháy, nổ hoặc thường xuyên tiếp xúc với các chất có thể dễ gây cháy, nổ.

d) Người chỉ huy tàu lửa, tàu hỏa, tàu bay

e) Người làm việc và phục vụ trên phương tiện giao thông cơ giới TỪ 30 CHỖ trở lên , trên phương tiện vận chuyển hàng có chất dễ gây cháy, nổ

g) Người làm việc trong cơ sở sản xuất, kinh doanh phương tiện về phòng cháy chữa cháy

h) Các cá nhân khác có yêu cầu được huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC & CNCH…Ngoài việc thực hiện theo qui định của pháp luật , mọi công dân nên tham gia các lớp tập huấn, huấn luyện về nghiệ vụ PCCC & CNCH để trang bị cho bản thân những kỹ năng cần thiết khi xảy ra sự cố về cháy, nổ.

Nôi dung khóa học phòng cháy chữa cháy tại Hà Nội:

Lớ học cấp chứng chỉ phòng cháy chữa cháy dành cho những học viên có nhu cầu tham gia theo đúng quy chuẩn của Bộ Công An. Chứng chỉ này sẽ là căn cứ pháp lý cực kỳ cần thiết để học viên có thể tiếp tục trang bị những hành trang vững chắc trong sự nghiệp phòng cháy chữa cháy của mình.

Nội dung lớp học mà Viện xây dựng mang lại bao gồm:

 • Khái quát tình hình cháy nổ hiện nay và bài học kinh nghiệm rút ra được từ những vụ cháy;
 • Kiến thức về pháp luật, kiến thức phòng cháy chữa cháy phù hợp với các đối tượng cụ thể;
 • Phương pháp tuyên truyền và xây dựng phong trào quần chúng về việc phòng cháy chữa cháy;
 • Các biện pháp phòng cháy hiệu quả;
 • Phương pháp xây dựng và thực hành phương án chữa cháy; các biện pháp, kỹ thuật, chiến thuật chữa cháy.
 • Phương pháp bảo quản và sử dụng những phương tiện phòng cháy chữa cháy chuyên dụng.

Các loại chứng chỉ phòng cháy chữa cháy:

 • Các loại chứng chỉ phòng cháy và chữa cháy bao gồm:
 • Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức phòng cháy chữa cháy
 • Chứng chỉ tư vấn thẩm định phòng cháy chữa cháy
 • Chứng chỉ tư vấn thiết kế phòng cháy chữa cháy
 • Chứng chỉ tư vấn giám sát phòng cháy chữa cháy
 • Chứng chỉ tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật phòng cháy chữa cháy
 • Chứng chỉ bồi dưỡng chỉ huy trưởng thi công phòng cháy chữa cháy.

Điều kiện để được cấp chứng chỉ phòng cháy chữa cháy:

Cá nhân để được cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức phòng cháy chữa cháy sẽ phải trải qua lớp đào tạo bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy chữa cháy tối thiểu là 06 tháng.

Điều kiện để được cấp chứng chỉ phòng cháy chữa cháy
Điều kiện để được cấp chứng chỉ phòng cháy chữa cháy

Cá nhân để được cấp chứng chỉ tư vấn thẩm định, tư vấn thiết kế, tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật phòng cháy chữa cháy thì phải đáp ứng được những yêu cầu sau đây:

 • Có trình độ đại học liên quan đến phòng cháy chữa cháy hay trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực hành nghề tư vấn và đã được có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức phòng cháy chữa cháy;
 • Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tư vấn thẩm định, tư vấn thiết kế hay tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật phòng cháy chữa cháy và đã trực tiếp tham gia thực hiện thiết kế tối thiểu 05 công trình.

Cá nhân để được cấp chứng chỉ tư vấn giám sát phòng cháy chữa cháy thì phải đáp ứng được những yêu cầu sau đây:

 • Có trình độ từ trung cấp trở lên liên quan đến phòng cháy chữa cháy hoặc có trình độ thuộc chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực hành nghề tư vấn giám sát và đã có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức phòng cháy chữa cháy;
 • Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm tham gia trực tiếp việc thiết kế, thi công hay giám sát thi công, lắp đặt các thiết bị thuộc hệ thống phòng cháy chữa cháy, đã tham gia lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ về giám sát thi công.

Cá nhân để nhận được chứng chỉ bồi dưỡng chỉ huy trưởng thi công phòng cháy chữa cháy thì cần phải đáp ứng được những yêu cầu sau đây:

 • Có trình độ từ trung cấp trở lên liên quan đến phòng cháy chữa cháy hoặc có trình độ thuộc chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực hành nghề tư vấn giám sát và đã có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức phòng cháy chữa cháy;
 • Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong việc thi công, lắp đặt các thiết bị của hệ thống phòng cháy chữa cháy.

Thủ tục đăng ký cấp chứng chỉ phòng cháy chữa cháy:

Để được cấp chứng chỉ PCCC, thì cần thực hiện một số thủ tục như sau:

 • Chuẩn bị một bộ hồ sơ đầy đủ, theo quy định của Pháp luật hiện hành.
 • Đến nộp hồ sơ tại trụ sở Phòng/ Cục cảnh sát PCCC tỉnh/thành phố.
 • Cán bộ tiếp nhận hồ sơ xin cấp chứng chỉ PCCC sẽ tiến hành kiểm tra tính pháp lý và tính hợp lệ của hồ sơ.
 • Căn cứ vào giấy hẹn đến nhận chứng chỉ PCCC tại trụ sở.

Hồ sơ xin cấp chứng chỉ PCCC:

 • Đơn đề nghị cấp chứng chỉ phòng cháy chữa cháy.
 • Bản sao chứng thực “Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy” kèm theo văn bản nghiệm thu về việc phòng cháy chữa cháy đối với cơ sở cải tạo hoặc xây dựng mới, những phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu về việc bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy khi hoán cải hoặc đóng mới hoặc bản sao chứng thực biên bản kiểm tra an toàn về việc phòng cháy chữa cháy đối với cơ sở các phương tiện giao thông cơ giới khác;
 • Bản thống kê tất cả những phương tiện phòng cháy chữa cháy và thiết bị phương tiện cứu người đã được trang bị;
 • Quyết định về việc thành lập đội phòng cháy chữa cháy tại cơ sở;
 • Danh sách các cán bộ đã được đào tạo huấn luyện về phòng cháy và chữa cháy;

Thời hạn sử dụng của giấy chứng nhận là bao lâu?

Hiện nay, theo quy định Cục CS PCCC & CNCH, có 2 loại giấy chứng nhận nghiệp vụ PCCC & CNCH và thời hạn sử dụng cũng khác nhau :

 • Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về PCCC : Thời hạn 2 năm tính từ ngày cấp.
 • Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về PCCC & CNCH : Thời hạn 5 năm tính từ ngày cấp đối với CNCH, còn riêng PCCC là 2 năm kể từ ngày cấp.

Theo đó, tùy thuộc vào khóa đào tạo huấn luyện nhu cầu người tham gia và quy định hiện hành của pháp luật mà đơn vị chức năng sẽ cấp các loại giấy chứng nhận phù hợp.

Xem thêm: Dịch vụ xin cấp chứng chỉ hành nghề lái xe kinh doanh vận tải

Dịch vụ xin cấp chứng chỉ phòng cháy chữa cháy Vinaser:

Vinaser với kinh nghiệm trên nhiều năm thực hiện lĩnh vực xin cấp chứng chỉ phòng cháy chữa cháy với đội ngũ chuyên viên đầy năng lực cùng với mối quan hệ thân thiết giữa cơ quan nhà nước, chúng tôi cam kết dịch vụ Nhanh – Chính Xác – Tiết Kiệm – Hậu Mãi

Quý khách hàng chỉ việc yên tâm khi tin tưởng giao phó công việc, chúng tôi tiên quyết đặt trách nhiệm lên hàng đầu với mong muốn mang lại cho doanh nghiệp những dịch vụ xin cấp chứng chỉ PCCC tốt nhất.

Mọi chi tiết, quý khách vui lòng gọi tới HOTLINE: 0973012555

Bài viết liên quan

 • Các ngành nghề được phép kinh doanh dịch vụ PCCC

  Giấy chứng nhận đủ điều kiện về kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

  29/11/2021

  Như chúng ta đã biết mỗi năm, trên nước ta có hàng nghìn vụ nổ nguy hiểm. Nguyên nhân là do không đảm bảo về điều kiện phòng cháy chữa cháy. Vậy giấy chứng nhận đủ điều kiện về kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy là gì? Điều kiện để được cấp

 • Hộ kinh doanh là gì

  Dịch vụ đăng ký giấy phép Hộ Kinh Doanh nhanh chóng, uy tín nhất

  26/06/2021

  Quý khách đang có nhu cầu xin cấp giấy phép hộ kinh doanh nhưng không có thời gian để tìm hiểu cũng như chưa nắm rõ được thủ tục, làm hồ sơ để xin cấp giấy phép hộ kinh doanh. Có quá nhiều vấn đề khiến bạn không thể tự mình làm thủ tục xin

 • lợi ích khi sử dụng dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm của VINASER

  Dịch vụ cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm nhanh chóng 2021

  22/06/2021

  Dịch vụ cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm là một trong những dịch vụ mà đơn vị Vinaser triển khai nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết của nhiều đơn vị, cơ sở kinh doanh. Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm là cơ sở để cơ sở kinh doanh tuân thủ quy

 • Vì sao cần phải xin giấy phép vào phố cấm 24h

  Dịch vụ cấp giấy phép vào phố cấm 24h – nhanh chóng giá rẻ

  18/06/2021

  Quý khách đang có nhu cầu xin cấp giấy phép vào phố cấm 24h? Liên hệ ngay tới đơn vị Vinaser để được từ vấn làm thủ tục, các bước xin cấp giáy phép vào phố cấm 24h nhanh chóng với chi phí rẻ nhất tại khu vực Hà Nội. HOTLINE: 0973012555 Xem thêm: Dịch

 • cấp chứng chỉ hành nghề lái xe kinh doanh vận tải

  Cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh vận tải tại Hà Nội

  12/05/2021

  Kinh doanh vận tải là ngành nghề có điều kiện, nhất là điều kiện về phương tiện và người lái nên sẽ phải có giấy phép hành nghề. Thông báo của sở giao thông đôn đốc về việc thực hiện bổ sung chứng chỉ người điều hành vận tải và giấy chứng chỉ hành nghề

 • Dịch vụ cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm cháy nổ

  Dịch vụ cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm cháy nổ

  22/04/2021

  Hiện nay, các doanh nghiệp, cá nhân muốn kinh doanh, vận chuyển hàng nguy hiểm chấy nổ ngoài giấy phép kinh doanh cần phải có Giấy phép vận chuyển hàng, chất nguy hiểm về cháy nổ. Vậy làm thế nào để được cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm cháy nổ? và thủ tục

 • Phù hiệu xe TẢI

  Phù hiệu xe ô tô theo quy định mới nhất 2021

  05/03/2021

  Thông tư 12/2020/TT-BGTVT sẽ có hiệu lực từ ngày 15/7/2020, việc cấp phù hiệu xe ô tô đã có nhiều thay đổi đột phá mới. Theo dõi, bài viết dưới đây để biết thông tin cụ thể: Thay đổi phù hiệu theo thông tư 12/2020/TT-BGTVT: Căn cứ Thông tư 12/2020/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày

 • Vì sao cần phải xin cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

  Cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe Ô tô tại Hà Nội

  22/02/2021

  Kinh doanh vận tải bằng xe ô tô là việc sử dụng xe ô to đê vận chuyển hàng hóa, vận chuyển hành khách trên giao thông đường bộ. Tuy nhiên để được hoạt động kinh doanh vận tải, thì chủ đơn vị kinh doanh vận tải phải có điều kiện và thực hiện thủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *