Hướng Dẫn Cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe Ô tô tại Hà Nội

4.9/5 - (45 bình chọn)

Kinh doanh vận tải bằng xe ô tô là việc sử dụng xe ô to đê vận chuyển hàng hóa, vận chuyển hành khách trên giao thông đường bộ. Tuy nhiên để được hoạt động kinh doanh vận tải, thì chủ đơn vị kinh doanh vận tải phải có điều kiện và thực hiện thủ tục xin giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô tại Hà Nội tại Sở Giao thông vận tải. Vậy pháp luật quy định về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô là như thế nào? Thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh vận tải băng xe ô tô bao gồm các điều kiện như thế nào? Theo dõi bài viết dưới đây để có câu trả lời chi tiết nhé!

Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô là gì?

Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô là một loại giấy phép do Sở Giao Thông Vận Tải tỉnh, thành phố cấp cho tổ chức tiến hành các hoạt động kinh doanh sử dụng ô tô vận tải hàng hóa, hành khách trên đường bộ nhằm mục đích sinh lợi theo quy định tại nghị định 86/2014/NĐ-CP về Kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Vì sao cần phải xin cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô?

Hiện nay, với sự phát triển của xã hội, các dịch vụ kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa theo đó cũng phát triển mạnh và đã trở thành dịch vụ kinh doanh phổ biến nhất hiện nay. Theo đó, Cơ quan nhà nước đã tiền hành ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật để điều chỉnh và thắt chặt quản lý đối với loại hình kinh doanh này.

Vì sao cần phải xin cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
Vì sao cần phải xin cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Theo quy định tại điểm D khoản 2 Điều 24 Nghị định 171/2013/NĐ-CP đã quy định về mức xử phạt vi phạm hành chính khi tiến hành hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải không có Giấy vận tải. Theo đó, “Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng khi Điều khiển xe tham gia kinh doanh vận tải hàng hóa không có hoặc không mang theo hợp đồng vận tải hoặc Giấy vận tải theo quy định, trừ xe taxi tải”

Quy định về cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô Hà Nội:

Việc Cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô được Quy định rõ tại Điều 20 Nghị định số 86/2014/NĐ-CP vào ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Cụ thể như sau:

i) Đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa phải có Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

ii) Đối với những loại hình kinh doanh vận tải chưa được cấp Giấy phép kinh doanh trước khi Nghị định này có hiệu lực thì việc cấp Giấy phép kinh doanh được thực hiện theo lộ trình sau đây:

a, Trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 đối với xe đầu kéo rơ moóc, sơ mi rơ moóc kinh doanh vận tải (trừ xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công – ten – nơ);

b, Trước ngày 01 tháng 01 năm 2016 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế từ 10 tấn trở lên;

c, Trước ngày 01 tháng 7 năm 2016 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế từ 07 tấn đến dưới 10 tấn;

d, Trước ngày 01 tháng 01 năm 2017 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế từ 3,5 tấn đến dưới 07 tấn;

đ, Trước ngày 01 tháng 7 năm 2018 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế dưới 3,5 tấn.

iii) Giá trị giấy phép kinh doanh vận tải ô tô

Giấy phép kinh doanh có giá trị 07 năm và được cấp lại trong trường hợp Giấy phép kinh doanh bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy phép kinh doanh hết hạn. Trường hợp cấp lại do có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép kinh doanh, thời hạn của Giấy phép kinh doanh mới không vượt quá thời hạn của Giấy phép đã được cấp trước đó.

iv) Đơn vị được cấp Giấy phép kinh doanh phải được đánh giá định kỳ về việc duy trì điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định của Bộ Giao thông vận tải.

v) Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh là Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xem thêm: Dịch vụ xin cấp giấy phép năm 2022 vào phố cấm Hà Nội nhanh nhất có thể

Hướng dẫn làm thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Cách thức thực hiện

  • Trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải; hoặc
  • Thông qua hệ thống bưu chính.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

– Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã:

+ Giấy đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (hoặc giấy đề nghị thay đổi nội dung Giấy phép) theo mẫu;

+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đỗ xe hoặc hợp đồng thuê đất đỗ xe;

+ Bản sao hợp lệ văn bằng, chứng chỉ của người trực tiếp điều hành vận tải;

+ Phương án kinh doanh;

+ Danh sách xe kèm theo bản phô tô Giấy đăng ký xe (kèm theo bản sao hợp lệ hợp đồng cho thuê tài chính; hợp đồng thuê tài sản; cam kết kinh tế đối với các trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 11 Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô), chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường;

+ Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe buýt, xe taxi phải có thêm: văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ của bộ phận theo dõi an toàn giao thông; hồ sơ đăng ký chất lượng dịch vụ vận tải (đơn vị đã thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO gửi bản sao giấy chứng nhận); hợp đồng và bản nghiệm thu việc gắn thiết bị giám sát hành trình của xe (trừ xe taxi).

+ Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi phải có thêm hồ sơ lắp đặt thiết bị thông tin liên lạc giữa trung tâm điều hành và các xe đã đăng ký sử dụng tần số vô tuyến điện với cơ quan có thẩm quyền.

+ Đối với DN, HTX kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ còn phải có thêm văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ của bộ phận theo dõi an toàn giao thông, hợp đồng và bản nghiệm thu việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình của xe.

– Đối với hộ kinh doanh:

+ Giấy đề nghị cấp Giấy phép (hoặc giấy đề nghị thay đổi nội dung Giấy phép) theo mẫu do Bộ Giao thông vận tải ban hành;

+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đỗ xe hoặc hợp đồng thuê đất đỗ xe;

+ Danh sách xe kèm theo bản phô tô Giấy đăng ký xe (kèm theo bản sao hợp lệ hợp đồng thuê tài sản quy định tại điểm b khoản 2 Điều 11 Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô), chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường;

+ Bản nghiệm thu việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình của xe.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Hướng dẫn làm thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
Hướng dẫn làm thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Thời hạn giải quyết

– 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải;

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có;

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Vận tải – Sở Giao thông vận tải;

d) Cơ quan phối hợp: Không có.

Xem thêm: Phù hiệu xe ô tô theo quy định mới nhất 2022

Kết quả của việc thực hiện TTHC

– Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Phí, lệ phí (nếu có): Không có.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính

– Giấy đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có): Không có.

Căn cứ pháp lý của TTHC

– Luật Giao thông đường bộ năm 2008;

– Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

– Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT ngày 24/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô.

Xem thêm: Dịch vụ xin cấp giấy phép liên vận Việt Lào uy tín – nhanh chóng

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Vinaser để được hỗ trợ ngay nhé!

Bài viết liên quan

5 thoughts on “Hướng Dẫn Cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe Ô tô tại Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.