Phù hiệu xe ô tô theo quy định mới nhất 2024

Rate this post

Thông tư 12/2020/TT-BGTVT sẽ có hiệu lực từ ngày 15/7/2020, việc cấp phù hiệu xe ô tô đã có nhiều thay đổi đột phá mới. Theo dõi, bài viết dưới đây để biết thông tin cụ thể.

Phù hiệu xe ô tô là gì?

Phù hiệu xe ô tô là một loại giấy tờ mà các xe muốn kinh doanh vận tải phải có. Đây được xem là một mẫu chứng nhận được Sở Giao thông Vận tải cấp, có thời hạn nhất định.

Mỗi loại xe sẽ có phù hiệu và thời hạn khác nhua, được gắn ở trên kính chắn gió phía bên phải lái xe. Ví dụ: XE CHẠY TUYẾN CỐ ĐỊNH”, “XE BUÝT”, “XE TAXI”, XE HỢP ĐỒNG”, “XE CÔNG – TEN – NƠ”, “XE TẢI”, “XE TRUNG CHUYỂN. Phù hiệu xe ô tô cần được bảo quản kỹ, không tẩy xóa hay sửa chữa bất kỳ thông tin nào trên phù hiệu so với lúc đăng ký.

Xe nào phải gắn phù hiệu ô tô?

Quy định gắn phù hiệu xe ô tô được áp dụng cho tất cả các đối tượng là xe kinh doanh, vận tải, bao gồm:

 • Xe vận tải hành khách: Xe buýt, xe taxi, xe khách chạy tuyến cố định, xe chạy hợp đồng và xe du lịch;
 • Xe vận tải hàng hóa: xe tải các loại, xe container, xe đầu kéo kéo rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc, xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa,…

Như vậy những loại xe chỉ sử dụng vì mục đích cá nhân, phục vụ nhu cầu nội bộ của doanh nghiệp thì không phải gắn phù hiệu.

Thay đổi phù hiệu theo thông tư 12/2020/TT-BGTVT

Căn cứ Thông tư 12/2020/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 15/7/2020, việc cấp phù hiệu cho xe đã có nhiều thay đổi đột phá mới. Cụ thể:

 • Kích thước phù hiệu mới được thu gọn chỉ bằng 1/2 so với kích thước cũ.
 • Nội dung thông tin trên phù hiệu mới được tối ưu, cô đọng, tập trung
 • Phù hiệu được in kèm mã QR code phục vụ tra cứu thông tin thông qua thiết bị đọc làm cơ sở kiểm tra, xử lý theo quy định
 • Chi tiết đường viền xung quanh và tên loại phù hiệu có phản quang.
 • Vị trí dán phù hiệu: Phù hiệu được dán cố định tại góc trên bên phải ngay sát phía dưới vị trí của Tem kiểm định, mặt trong kính chắn gió phía trước của xe.
 • Sở Giao thông vận tải đóng dấu treo vào mặt sau của Phù hiệu, biển hiệu do đơn vị mình cấp

Mẫu phù hiệu xe ô tô chuẩn thông tư 12/2020/TT-BGTVT

Phù hiệu xe tuyến cố định

Được quy định trong mẫu tại phụ lục 4 đính kèm thông tư:

Phù hiệu xe tuyến cố định
Phù hiệu xe tuyến cố định

Xem thêm: Hợp tác xã hợp tác xã vận tải Đại Lâm 

Đặc điểm nhận dạng phù hiệu Xe Tuyến Cố Định:

1. Đường viền xung quanh phù hiệu và chữ “XE TUYẾN CỐ ĐỊNH” có phản quang.

2. Màu sắc của phù hiệu theo bảng mã màu chuẩn CMYK.

a) Dùng cho xe tuyến cố định có cự ly trên 300 km:

 • Mã màu của chữ “XE TUYẾN CỐ ĐỊNH”: C: 0 M: 100 Y: 100 K: 0.
 • Mã màu đường viền xung quanh: C: 0 M: 100 Y: 100 K: 0.
 • Mã màu nền: C: 45 M: 0 Y: 65 K: 0.

b) Dùng cho xe tuyến cố định có cự ly đến 300 km:

 • Mã màu của chữ “XE TUYẾN CỐ ĐỊNH”: C: 85 M: 10 Y: 100 K: 0.
 • Mã màu đường viền xung quanh: C: 85 M: 10 Y: 100 K: 0.
 • Mã màu nền: C: 45 M: 0 Y: 65 K: 0.

3. Phông chữ “XE TUYẾN CỐ ĐỊNH”: UTM Helvetlns. Phông chữ các nội dung còn lại: Arial.

Phù hiệu xe trung chuyển hành khách

Phù hiệu xe trung chuyển hành khách dược quy định trong mẫu tại phụ lục 5 đính kèm thông tư:

Nhận dạng phù hiệu xe khách
Nhận dạng phù hiệu xe khách

Xem thêm: Cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng Ô tô

Đặc điểm nhận dạng phù hiệu Xe Trung Chuyển:

1. Đường viền xung quanh phù hiệu và chữ “XE TRUNG CHUYỂN” có phản quang.

2. Màu sắc của phù hiệu theo bảng mã màu chuẩn CMYK.

 • Mã màu của chữ “XE TRUNG CHUYỂN”: C: 85 M: 50 Y: 0 K: 0.
 • Mã màu đường viền xung quanh: C: 85 M: 50 Y: 0 K: 0.
 • Mã màu nền: C: 45 M: 0 Y: 65 K: 0.

3. Phông chữ “XE TRUNG CHUYỂN”: UTM Helvetlns. Phông chữ các nội dung còn lại: Arial.

Lưu ý: Không được sử dụng xe có phù hiệu “XE TRUNG CHUYỂN” để hoạt động kinh doanh vận tải.

Phù hiệu xe Buýt

Phù hiệu xe Buýt được quy định trong mẫu tại phụ lục 7 đính kèm thông tư:

Phù hiệu xe Buýt
Phù hiệu xe Buýt

Đặc điểm nhận dạng Phù hiệu xe Buýt:

1. Đường viền xung quanh phù hiệu và chữ “XE BUÝT” có phản quang.

2. Màu sắc của phù hiệu theo bảng mã màu chuẩn CMYK.

 • Mã màu của chữ “XE BUÝT”: C: 85; M: 10; Y: 100; K: 0.
 • Mã màu đường viền xung quanh: C: 85; M: 10; Y: 100; K: 0.
 • Mã màu nền: C: 45; M: 0; Y: 65; K: 0.

3. Phông chữ “XE BUÝT”: UTM Helvetlns. Phông chữ các nội dung còn lại: Arial

Phù hiệu xe Taxi

Phù hiệu xe Taxi được quy định trong mẫu tại phụ lục 8 đính kèm thông tư:

Phù hiệu xe Taxi
Phù hiệu xe Taxi

Xem thêm: cấp chứng chỉ phòng cháy chữa cháy 

Đặc điểm nhận dạng phù hiêu xe taxi:

1. Đường viền xung quanh phù hiệu và chữ “XE TAXI” có phản quang.

2. Màu sắc của phù hiệu theo bảng mã màu chuẩn CMYK.

 • Mã màu của chữ “XE TAXI”: C: 0 M: 100 Y: 100 K: 0.
 • Mã màu đường viền xung quanh: C: 0 M: 0 Y: 80 K: 0.
 • Mã màu nền: C: 0 M: 0 Y: 80 K: 0.

3. Phông chữ “XE TAXI”: UTM Helvetlns. Phông chữ các nội dung còn lại: Arial.

Phù hiệu xe hợp đồng:

Phù hiệu xe hợp đồng được quy định trong mẫu tại phụ lục 12 đính kèm thông tư:

Phù hiệu xe hợp đồng
Phù hiệu xe hợp đồng

Đặc điểm nhận dạng Phù hiệu xe Hợp Đồng:

1. Đường viền xung quanh phù hiệu và chữ “XE HỢP ĐỒNG” có phản quang.

2. Màu sắc của phù hiệu theo bảng mã màu chuẩn CMYK.

a) Dùng cho xe hợp đồng có cự ly đến 300 km:

 • Mã màu của chữ “XE HỢP ĐỒNG”: C: 100 M: 0 Y: 100 K: 50.
 • Mã màu đường viền xung quanh: C: 100 M: 0 Y: 100 K: 50.
 • Mã màu nền: C: 40 M: 0 Y: 60 K: 0.

b) Dùng cho xe tuyến cố định có cự ly trên 300 km:

 • Mã màu của chữ “XE HỢP ĐỒNG”: C: 0 M: 75 Y: 100 K: 0.
 • Mã màu đường viền xung quanh: C: 0 M: 75 Y: 100 K: 0.
 • Mã màu nền: C: 0 M: 25 Y: 45 K: 0.

3. Phông chữ “XE HỢP ĐỒNG”: UTM Helvetlns. Phông chữ các nội dung còn lại: Arial.

Phù hiệu xe CÔNG-TEN-NƠ

Phù hiệu xe Công-ten-nơ được quy định trong mẫu tại phụ lục 15 đính kèm thông tư

Phù hiệu xe CÔNG-TEN-NƠ
Phù hiệu xe CÔNG-TEN-NƠ

Đặc điểm nhận dạng Phù hiệu xe CÔNG-TEN-NƠ:

1. Đường viền xung quanh phù hiệu và chữ “XE CÔNG-TEN-NƠ” có phản quang.

2. Màu sắc của phù hiệu theo bảng mã màu chuẩn CMYK.

 • Mã màu của chữ “XE CÔNG-TEN-NƠ”: C: 0 M: 100 Y: 100 K: 0.
 • Mã màu đường viền xung quanh: C: 0 M: 100 Y: 100 K: 0.
 • Mã màu nền: C: 55 M: 0 Y: 0 K: 0.

3. Phông chữ “XE CÔNG-TEN-NƠ”: UTM Helvetlns. Phông chữ các nội dung còn lại: Arial.

Phù hiệu xe TẢI

Phù hiệu xe TẢI được quy định trong mẫu tại phụ lục 16 đính kèm thông tư

Phù hiệu xe TẢI
Phù hiệu xe TẢI

Đặc điểm nhận dạng Phù hiệu xe Tải:

1. Đường viền xung quanh phù hiệu và chữ “XE TẢI” có phản quang.

2. Màu sắc của phù hiệu theo bảng mã màu chuẩn CMYK.

 • Mã màu của chữ “XE TẢI”: C: 85 M: 10 Y: 100 K: 0.
 • Mã màu đường viền xung quanh: C: 85 M: 10 Y: 100 K: 0.
 • Mã màu nền: C: 55 M: 0 Y: 0 K: 0.

3. Phông chữ “XE TẢI”: UTM Helvetlns. Phông chữ các nội dung còn lại: Arial.

Phù hiệu xe ĐẦU KÉO

Phù hiệu xe ĐẦU KÉO được quy định trong mẫu tại phụ lục 17 đính kèm thông tư:

Phù hiệu xe ĐẦU KÉO
Phù hiệu xe ĐẦU KÉO

Đặc điểm nhận dạng phù hiệu xe ĐẦU KÉO:

1. Đường viền xung quanh phù hiệu và chữ “XE ĐẦU KÉO” có phản quang.

2. Màu sắc của phù hiệu theo bảng mã màu chuẩn CMYK.

 • Mã màu của chữ “XE ĐẦU KÉO”: C: 85 M: 50 Y: 0 K: 0.
 • Mã màu đường viền xung quanh: C: 85 M: 50 Y: 0 K: 0.
 • Mã màu nền: C: 55 M: 0 Y: 0 K: 0.

3. Phông chữ “XE ĐẦU KÉO”: UTM Helvetlns. Phông chữ các nội dung còn lại: Arial.

Trên đây là tổng hợp các mẫu phù hiệu xe ô tô cập nhật mới nhất 2024 chuẩn theo thông tư 12/2020/TT-BGTVT.

Trong trường hợp Quý khách cần hỗ trợ làm phù hiệu xe hoặc lắp định vị xe, vui long liên hệ tới HOTLINE: 0973.012.555 để được hỗ trợ sớm nhất.

Bài viết liên quan

 • Vinaser - Đơn vị cấp phép kinh doanh vận tải tại Quảng Ninh

  Dịch vụ xin giấy phép kinh doanh vận tải tại Quảng Ninh

  20/01/2024

  Để bắt kịp xu hướng của ngành kinh doanh vận tải đang lên tại Quảng Ninh thì xin giấy phép hoạt động kinh doanh là không thể thiếu. Vinaser sẵn sàng hỗ trợ bạn xin giấy phép kinh doanh vận tải tại Quảng Ninh chỉ trong 5 ngày và với mức giá vô cùng phải

 • Sở GTVT TP Hải Phòng

  Dịch vụ cấp giấy phép kinh doanh vận tải tại Hải Phòng

  20/01/2024

  Ở Vinaser, chúng tôi hỗ trợ làm giấy phép kinh doanh vận tải tại Hải Phòng uy tín và nhanh chóng hàng đầu hiện nay cho mọi cá nhân và doanh nghiệp. Chỉ sau 4 ngày làm việc là giấy phép sẽ về tay các bạn với mức giá vô cùng phải chăng. Gọi ngay

 • Vinaser - Bao làm giấy, cấp chứng chỉ kinh doanh vận tải trọn gói, bao đỗ, nhanh chóng

  Dịch vụ cấp giấy phép kinh doanh vận tải tại Thái bình uy tín và chất lượng

  19/01/2024

  Vinaser cung cấp dịch vụ làm giấy phép kinh doanh vận tải tại Thái Bình uy tín, chất lượng và nhanh chóng chỉ 5 ngày là có giấy. Gọi ngay tới hotline: của chúng tôi để được hỗ trợ và tư vấn tận tình nhất. Kinh doanh vận tải đang trở thành một dịch vụ

 • lợi ích khi sử dụng dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm của VINASER

  Dịch vụ cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm nhanh chóng 2024

  25/12/2023

  Dịch vụ cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm mới nhất 2024 là một trong những dịch vụ mà đơn vị Vinaser triển khai nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết của nhiều đơn vị, cơ sở kinh doanh. Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm là cơ sở để cơ sở kinh doanh

 • cấp chứng chỉ hành nghề lái xe kinh doanh vận tải

  Cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh vận tải tại Hà Nội 2024

  25/12/2023

  Kinh doanh vận tải là ngành nghề có điều kiện, nhất là điều kiện về phương tiện và người lái nên sẽ phải có giấy phép hành nghề. Thông báo của sở giao thông đôn đốc về việc thực hiện bổ sung chứng chỉ người điều hành vận tải và giấy chứng chỉ hành nghề

 • Thủ tục xin cấp giấy phép vào tuyến phố cấm Hà Nội

  Dịch vụ xin cấp giấy phép năm 2024 vào phố cấm Hà Nội nhanh nhất có thể

  25/12/2023

  Nhằm bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông tại một số tuyến phố nhất định trên địa bàn TP.Hà Nội, thì cơ quan chức năng đã có những hạn chế về thời gian và phạm vi hoạt động của một số loại phương tiện giao thông nhất định. Và để tránh

 • Giấy phép bưu chính

  Dịch vụ xin cấp giấy phép bưu chính mới nhất 2024

  25/12/2023

  Vinaser đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ xin cấp hồ sơ bưu chính vận tải uy tín, và nhanh chóng. Với bề dày kinh nghiệm cùng các mối quan hệ sâu rộng, đơn vị chúng tôi tự tin khẳng định là đơn vị hàng đầu trong cung cấp dịch vụ xin cấp giấy phép

 • Vì sao cần phải xin giấy phép vào phố cấm 24h

  Dịch vụ cấp giấy phép vào phố cấm 24h – nhanh chóng giá rẻ 2024

  25/12/2023

  Để không gặp phải những rủi ro khi không may đi vào đường cấm, bạn cần phải có giấy phép vào phố cấm 24h. Vậy, làm thế nào để có thể xin cấp giấy phép này một cách nhanh chóng với chi phí phải chăng. Vinaser sẽ giúp bạn với dịch vụ cấp giấy phép

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *