Hướng dẫn xuất hóa đơn cho hộ kinh doanh cá thể mới nhất 2022

Rate this post

Hộ kinh doanh cá thể có xuất được hóa đơn không? cách xuất hóa đơn như thế nào? quy định của pháp luật đối với trường hợp hộ kinh doanh xuất hóa đơn ra sao. Bài viết dưới đây sẽ giải đáp mọi vấn đề trên, kèm hướng dẫn xuất hóa đơn cho hộ kinh doanh cá thể mới nhất 2022 chi tiết nhất.

Xem thêm: Miễn nhiệm là gì?

Hóa đơn đỏ là gì?

Hóa đơn đỏ hay hóa đơn giá trị gia tắng là một loại hóa đơn được sử dụng để kê khai và tính thuế theo phương pháp khấu trừ áp dụng cho các cá nhân, tổ chức thực hiện các hoạt động kinh doanh, vận tải trong nước và trong dịch vụ mua bán.

Hóa đơn đỏ là gì
Hóa đơn đỏ là gì

Đây là loại hóa đơn chính thức, được ban hành bởi Bộ Tài chính Việt Nam, được sử dụng cho các cá nhân, tổ chức thực hiện kê khai và tính toán thuế giá trị gia tăng của mình theo phương pháp khấu trừ trong các trường hợp sau:

 • Thực hiện hoạt động bán hàng hoặc cung ứng dịch vụ trong nước
 • Thực hiện hoạt đọng vận tải trong, ngoài nước
 • Thực hiện các hoạt động xuất khẩu hàng hóa vào khu phi thuế quan hay cá trường khác tương tự như xuất khẩu.

Nội dung hiển thị trên hóa đơn đỏ thể hiện đầy đủ các thông tin chính như Tên, địa chỉ, mã số thuế của 2 bên giao dịch (bên bán và bên mua), danh sách hàng hóa hoặc dịch vụ thực hiện giao dịch, ngày tháng thực hiện giao dịch, tổng giá trị thanh toán hàng hóa dịch vj trong đó những giá trị nào phải tính thuế, thuế suất, tổng giá trị thanh toán hàng hóa dịch vụ sau thuế mà bên mua cần phải trả.

Hóa đơn bán hàng là gì?

Hóa đơn bán hàng là một loại hóa đơn được sử dụng để kê khai và tính thuế theo phương pháp trực tiếp áp dụng cho các cá nhân, tổ chức thực hiện kinh doanh hàng hóa hoặc cung ứng các dịch trong nước.

Hóa đơn bán hàng
Hóa đơn bán hàng

Ngoài ra, đây là một loại hóa đơn được các cá nhân, tổ chức sử dụng để kê khai, tính thuế theo phương pháp trực tiếp khi xuất khẩu hàng hóa vào các khu phi thuế quan và các trường hợp khác tương tự như xuất khẩu, cụ thể:

 • Thực hiện các hoạt động hàng hóa cho các cá nhân, tổ chức thuộc khu phi thuế quan
 • Thực hiện các hoạt động bán hàng hóa và cung ứng các dịch vụ trong nước.
 • Thực hiện cung ứng dịch vụ của các cá nhân, tổ chức giao dịch với nhau trong khu phi thuế quan.

Hộ kinh doanh có được xuất hóa đơn đỏ hay không?

Căn cứ tại  khoản 4 Điều luật Thuế giá trị gia tăng có nêu rõ khái niệm về phương pháp khấu trừ thuế. Theo đó, phương pháp khấu trừ thuế là cách tính số thuế giá trị gia tăng thêm bằng số thuế giá trị gia tăng ban đầu ra trừ cho số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ.

Thuế GTGT = Thuế GTGT đầu ra – Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

Phương pháp khấu trừ thuế được sử dụng cho các cơ sở kinh doanh thực hiện tất cả các chế độ về kế toán, hóa đơn, chứng từ. Cụ thể bao gồm: Cơ sở kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng trở lên trong một năm tài chính, trừ hộ kinh doanh cá thể, tự chính các cơ sở kinh doanh đăng ký kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ, trừ hộ kinh doanh cá thể.

Theo Luật Doanh nghiệp 2014, cơ sở kinh doanh khi muốn xuất hóa đơn giá trị gia tăng thì cần phải có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với loại hình doanh nghiệp có tư cách pháp nhân đầy đủ thì mới được đăng ký tính thuế theo phương pháp khấu trừ. Mà dựa theo phân tích trên, hộ kinh doanh cá thể chri được tính thuế theo phương pháp trực tiếp nên sẽ không đủ điều kiện xuất hóa đơn giá trị gai tăng.

Theo điểm đ khoản 2 Điều 5 Thông tư 39/2014/TT-BTC đã quy định về nguyên tắc lập hóa đơn khi thực hiện việc mua bán háng hóa hoặc cung ứng các dịch vụ thì hộ kinh doanh cá thể không thuộc trường hợp được phép tự in, đặt in hóa đơn hay mua hóa đơn đặt in của cơ quan thuế có thẩm quyền. Theo quy định nếu trên, thì hộ kinh doanh không phải là đối tượng có thể tự in hóa đơn, đặt in hóa đơn hay mua hóa đơn đặt in hóa đơn giá trị gia tăng. Và ở tại điểm b khoản 1 Điều 11 của Thông tư này có quy định hộ kinh doanh cá thể được phép mua hóa đơn bán hàng tại cơ quan thuế.

Như vậy có thể thấy, hộ kinh doanh cá thể không thể xuất hóa đơn đỏ mà chỉ có thể xuất hóa đơn bán hàng. Việc hộ kinh doanh cá thể sử dụng hóa đơn bán hàng hợp pháp phải thực hiện thủ tục mua hóa đơn bán hàng với cơ quan thuế.

Hướng dẫn làm thủ tục xuất hóa đơn cho hộ kinh doanh cá thể:

Thủ tục mua hóa đơn được quy định tại Điều 12 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định về việc hóa đơn hàng hóa, cung ứng dịch vụ việc mua bán hóa đơn. Khi chủ sở hữu hộ kinh doanh cá thể muốn mua hóa đơn bán hàng cần phải chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ sau đây:

 • Đơn đề nghị mua hóa đơn bán hàng (có mẫu sẵn, theo mẫu 3.3 được ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC).
 • Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu của người làm đơn đề nghị mua hóa đơn bán hàng.
 • Văn bản cam kết của người làm đơn mua hóa đơn bán hàng về địa chỉ thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh phù hợp với giấy phép kinh doanh do cơ quan đăng ký kinh doanh cấp quận, huyện cấp.

Chủ sở hữu sẽ tự mình hoặc ủy quyền người khác (người nhận ủy quyền phải trên 18 tuổi, đủ năng lực hành vi dân sự và phải có văn bản ủy quyền) đến mua hóa đơn cần phải nộp 1 bộ hồ sơ như trên cho cơ quan thuế cấp quận, huyện nơi hộ kinh doanh có địa điểm kinh doanh. Khi điền vào mẫu đơn đề nghị, người làm hồ sơ cần phải chịu trách nhiệm với những thông tin cung cấp.

Thủ tục xuất hóa đơn cho hộ kinh doanh cá thể
Thủ tục xuất hóa đơn cho hộ kinh doanh cá thể

Cơ quan thuế bán hóa đơn bán hàng có thẩm quyền bán hóa đơn – Cơ quan thuế nơi hộ kinh doanh trực tiếp kê khai thuế tiến hành bán hóa đơn cho hộ kinh doanh cá thể theo từng tháng.

Trước khi mang hóa đơn khỏi cơ quan thuế, hộ kinh doanh cá thể phải tự chịu trách nhiệm ghi hoặc đóng dấu lên các thông tin như:

Họ tên, địa chỉ, mã số thuế trên liên hai của mỗi số hóa đơn.

Số lượng hóa đơn bán hàng hộ kinh doanh cá thể được mua:

+ Lần đầu đăng ký mua: được mua một quyển với tối đa năm mươi số, nếu chưa hết tháng mà hộ kinh doanh cá thể đã sử dụng hết hóa đơn thì cơ quan thuế sẽ căn cứ vào số hóa đơn đã dùng và thời gian còn lại trong tháng đó để bán tiếp.

+ Những lần tiếp theo mua: cơ quan thuế sẽ căn cứ vào số lượng hóa đơn bán hàng mà hộ kinh doanh cá thể đã sử dụng của tháng trước và nhu cầu của hộ kinh doanh cá thể đó để quyết định số lượng hóa đơn bán ra. Tuy nhiên, trong một lần bán số lượng hóa đơn không bao giờ lớn hơn số lượng hóa đơn bán cho hộ kinh doanh cá thể vào tháng trước đó.

Xem thêm: Pháp nhân là gì?

Bài viết liên quan

 • Quy trình làm thủ tục cấp giấy phép an ninh trật tự của Vinaser

  Thủ tục cấp giấy phép an ninh trật tự mới nhất

  05/01/2023

  Rate this post Khi tiến hành kinh doanh một số ngành nghề có điều kiện, tính chất nhạy cảm và theo cơ quan nhà nước có ảnh hưởng đến an ninh trật tự của xã hội đều bắt buộc phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự hay giấy phép

 • Mức phạt không có hồ sơ phương án về PCCC là bao nhiêu?

  05/01/2023

  Rate this post Theo quy định của pháp luật, các cơ sở kinh doanh thuộc diện quản lý về PCCC bắt buộc phải có hồ sơ phương án về PCCC. Do vậy, đối với các trường hợp không có hồ sơ phương án thì sẽ bị xử phạt hành chính theo đúng quy định của

 • Quy định của pháp luật về căn cứ để tố giác tội phạm

  Căn cứ khởi tố vụ án hình sự năm 2022

  26/12/2022

  Rate this post Khi đã nắm giữ được thông tin tội phạm do các thông tin đại chúng hay truyền thông đưa tin thì các cơ quan có thẩm quyền sẽ bắt đầu tiến hành kiểm tra, xác minh. Điều này cho thấy rằng căn cứ khởi tố vụ án hình sự rất quan trọng.

 • Đối tượng chịu thuế gtgt

  Đối tượng chịu thuế gtgt là ai?

  20/12/2022

  Rate this post Thuế giá trị gia tăng hay VAT là loại thuế có tác động đến khá nhiều đối tượng so với các loại thuế khác. Hãy theo dõi bài viết dưới đây để tìm hiểu về đối tượng chịu thuế gtgt nhé! Đối tượng chịu thuế gtgt Theo Điều 3 Luật Thuế giá

 • Quy chuẩn 06/2022/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình

  Quy chuẩn 06/2022/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình

  13/12/2022

  Rate this post Bộ trưởng Bộ xây dựng đã ban hành Thông tư 6/2022/TT-BXD về QCVN 06/2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình. Xem thêm: Mức xử phạt lỗi dừng đèn đỏ sai làn đường mới nhất Thông tư 06/2022/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 16/01/2023

 • Độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự là bao nhiêu?

  Tuổi chịu trách nhiệm hình sự là bao nhiêu?

  05/12/2022

  Rate this post Độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự là những chủ đề được nhiều người quan tâm và đặt câu hỏi nhiều nhất hiện nay. Hãy theo dõi bài biết dưới đây để tìm hiểu về vấn đề tuổi chịu trách nhiệm hình sự nhé! Trách nhiệm hình sự là gì? Trách nhiệm

 • Lỗi thay đổi kết cấu xe bị xử phạt thế nào

  Lỗi thay đổi kết cấu xe bị xử phạt thế nào? Quy định mới nhất 

  24/11/2022

  Rate this post Hiện nay, có một số cá nhân có sở thích độ xe làm thay đổi kết cấu của xe máy hoặc ô tô. Vậy, điều này có vi phạm quy định của luật giao thông không? Lỗi thay đổi kết cấu xe sẽ bị xử phạt thế nào? Cùng tìm hiểu ngay

 • Xử phạt nồng độ cồn khi lái xe

  Xử phạt nồng độ cồn khi lái xe năm 2022

  19/11/2022

  Rate this post Các hành vi vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển ô tô, xe máy đang ở mức rất cao gây ra những trường hợp không đáng có. Vì vậy, việc xử phạt các hành vi này các luật pháp thực hiện rất nghiêm ngặt. Hãy theo dõi bài viết dưới đây