Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư mới nhất 2024

4.9/5 - (7 bình chọn)

Hiện nay, theo quy định của Luật đầu tư mới nhất, tùy từng dự án đầu tư sẽ có thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư khác nhau. Và để có thể được cơ quan cấp giấy chứng nhận đầu tư, các nhà đầu tư cần làm thủ tục nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư để được cấp phép. Vậy thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư 2024 làm như thế nào? Cần chuẩn bị những giấy tờ gì? Bài viết dưới đây sẽ Vinaser sẽ hướng dẫn các nhà đầu tư làm thủ tục xin cấp giấy phép đầu tư chuẩn chỉnh nhất, cùng theo dõi bài viết nhé!

Xem thêm: Hướng dẫn làm thủ tục đổi bằng lái xe chuẩn nhất 2024

Giấy chứng nhận đầu tư là gì?

Giấy chứng nhận đầu tư là loại văn bản bằng giấy hoặc là bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư. Loại giấy phép này do các cơ quan có thẩm quyền cấp cho nhà đầu tư khi nhà đầu tư đáp ứng đầy đủ các điều kiện do pháp luật quy định và nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận tại cơ quan có thẩm quyền.

Giấy chứng nhận đầu tư
Giấy chứng nhận đầu tư

Giấy chứng nhận đầu tư có tên đầy đủ là giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, ngoài ra nó còn có tên gọi khác là Giấy phép đầu tư.

Nhà đầu tư là gì?

Nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh, gồm nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Theo quy định tại điều 21 Luật Đầu tư 2020, có 5 hình thức đầu tư mà nhà đầu tư có thể lựa chọn như sau:

 • Hình thức Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế
 • Hình thức Đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp.
 • Hình thức Thực hiện dự án đầu tư.
 • Hình thức Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.
 • Các hình thức đầu tư, loại hình tổ chức kinh tế mới theo quy định của Chính phủ.

Hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là gì?

Hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư là hồ sơ do nhà đầu tư lập nên để thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định chủ trường đầu tư và các thủ tục khác để thực hiện hoạt động đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư.

Hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hợp lệ là hồ sơ có đủ thành phần, số lượng giấy tờ theo quy định tại Luật Đầu tư nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Trường hợp cần xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

Theo điều 37 Luật Đầu tư đã quy định. Trường hợp thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư, bao gồm:

Thứ nhất: Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài

Trường hợp cần xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Trường hợp cần xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Thứ hai: Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế thuộc các trường hợp sau:

 1. Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế mà đầu tư thành lập tổ chức kinh tế khác.
 2. Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế mà đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế khác.
 3. Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC

3 trường hợp ở trên, dự án đầu tư của nhà đầu tư của nhà đầu nước ngoài cần phải xin cấp giấy chứng nhận đầu tư nếu tổ chức kinh tế đó thuộc một trong 3 trường hợp sau:

 • Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ lớn hơn 50% vốn điều lệ hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;
 • Có tổ chức kinh tế quy như trên nắm giữ trên 50% vốn điều lệ;
 • Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế như trên nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

Trường hợp không cần xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

Theo khoản 2 điều 37 của Luật Đầu tư đã quy đinh.

Các trường hợp sau không phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư:

Thứ nhất, Dự án của nhà đầu tư trong nước.

Thứ hai, Các nhà đầu tư thực hiện đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế.

Thứ ba, Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế không thuộc 03 trường hợp sau đây sẽ thực hiện điều kiện và thủ tục đầu tư theo quy định đối với nhà đầu tư trong nước khi đầu tư thành lập tổ chức kinh tế khác; đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế khác; đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC:

 • Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ lớn hơn 50% vốn điều lệ hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh
 • Có tổ chức kinh tế quy như trên nắm giữ trên 50% vốn điều lệ
 • Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế như trên nắm giữ trên 50% vốn điều lệ

Tại sao cần phải xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

Mục đích của việc xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là giúp cho nhà nước Việt Nam quản lý được việc đầu tư của khách hàng và việc này được áp dụng cho tất cả các nhà đầu tư kể cả trong và ngoài nước khi thực hiện đầu tư trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Tại sao cần phải xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Tại sao cần phải xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Ngoài ra, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư còn có vai trò và tác dụng đặc biệt với quá trình đầu tư của các doanh nghiệp nước ngoài:

 • Là đầu tau giúp cho một dự án đầu tư có thể đi vào hoạt động bình thường
 • Là liều thuộc an thần giúp doanh nghiệp yên tâm bỏ đi vốn đầu tư của mình vào dự án
 • Là thủ tục bắt buộc khi muốn thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài tại Việt Nam.

Ngày nay, Việt Nam được xem là mảnh đất lành cho dòng vốn FDI chất lượng cao từ xu hướng dịch chuyển sản xuất khỏi Trung Quốc sau đại dịch Covid – 19. Hơn nữa, Luật Đầu tư sửa đổi, bổ sung năm 2020 cũng tạo nhiều điều kiện thuận lợi hơn cho các nhà đầu tư nước ngoài.

Điều kiện để được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

Để tiến được cấp giấy chứng nhận đầu tư, các nhà đầu tư cần phải đáp ứng các điều kiện cụ thể sau:

Điều kiện 1: Dự án đầu tư không được thuộc ngành nghề, nghề cấm đầu tư kinh doanh theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều kiện 2: Nhà đầu tư có địa điểm thực hiện dự án đầu tư hợp pháp.

Điều kiện 3: Dự án đầu tư phải phù hợp với quy hoạch

Điều kiện 4: Đáp ứng điều kiện về suất đầu tư trên một diện tích đất, số lượng lao động sử dụng (nếu có)

Điều kiện 5: Đáp ứng các điều kiện về tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư:

Nhà đầu tư khi có nhu cầu xin cấp giấy chứng nhận đầu tư, cần phải chuẩn bị 01 bộ hồ sơ hoàn chỉnh, bao gồm các loại giấy tờ liên quan dưới đây, và tiến hành hộp hồ sơ tới cơ quan có thẩm quyền.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư
Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư

1. Nhà đầu tư cần chuẩn bị văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư.

2. Tài liệu chứng minh tư cách pháp lý của nhà đầu tư – bản sao chứng minh nhân dân hoặc CCCD hoặc hộ chiếu (áp dụng trong trường hợp nhà đầu tư lá cá nhân); Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (áp dụng đối với trường hợp đầu tư là pháp nhân).

3. Nhà đầu tư chuẩn bị bản Đề xuất dự án đầu tư (quy mô, vốn,…)

4. Bản sao một trong các tài liệu sau:

 • Báo cáo tài chính 02 (hai) năm gần nhất của nhà đầu tư
 • Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ
 • Cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính
 • Bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư

5. Chuẩn bị bản Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư.

6. Chuẩn bị bản Giải trình về sử dụng công nghệ nếu dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao

7. Hợp đồng BCC đối với nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư thực hiện theo hình thức hợp đồng BCC

8. Tài liệu khác liên quan tới dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư mới nhất:

Khi nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện để được cấp giấy chứng nhận đầu tư đã nêu ở trên và cũng đã chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ đã nêu trên, nhà đầu tư tiến hành thực hiện các thủ tục như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền

Bước 2: Thẩm định hồ sơ

Cơ quan có thẩm quyền đăng ký đầu tư sẽ tiến hành thẩm định hồ sơ

Bước 3: Thông báo sửa đổi bổ sung(nếu cần)

Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư
Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư

Nếu hồ sơ cần phải sửa đổi, bổ sung thì Cơ quan có thẩm quyền sẽ thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ cho Nhà đầu tư (gửi thông báo trong thời hạn 15 ngày làm việc) tính từ ngày Cơ quan đăng ký đầu tư nhận hồ sơ của Nhà đầu tư.

Bước 4: Cấp giấy chứng nhận đầu tư

Trong trường hợp khi thẩm định đã thấy đủ điều kiện, Cơ quan đăng ký đầu tư sẽ cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Nhà đầu tư.

Những trở ngại của doanh nghiệp thường gặp khi tự xin giấy phép đăng ký đầu tư:

Theo khảo sát có tới 99% quý khách hàng tìm tới dịch vụ xin giấy phép đăng ký đầu tư cho người nước ngoài là gặp khó khăn trong vấn đề làm thủ tục pháp lý, do rào cản ngôn ngữ khi làm việc với cơ quan chức năng.

 • Do không năm rõ được Luật đầu tư Việt Nam và các văn bản pháp lý liên quan tới đầu tư.
 • Gặp khó khăn trong lựa chọn địa điểm đầu tư, quy mô, lên phương án đầu tư và dự báo tính khả thi của dự án.
 • Không có kinh nghiệm chuẩn bị hồ sơ, thủ tục và đôi khi chỉ thiếu một loại giấy tờ nào đó, hồ sơ của chủ đầu tư sẽ bị trả về.
 • Chủ đầu tư không nắm vững luật khi làm việc với Sở kế hoạch và đầu tư.
 • Hồ sơ dù đi được nữa đường nếu sai vẫn sexbij trả về và lại bắt đầu chỉnh sửa, chuẩn bị, làm tốn thêm thời gian quý báu của quý doanh nghiệp.
 • Quy trình giải quyết thủ tục này thường không theo một tuẩn tự quy củ, nên khiến cho nhà đầu tư gặp rắc rối.
 • Quá nhiều thủ tục rườm rà cũng là nguyên nhân làm phát sinh nhiều vấn đề, dẫn tới tình trạng kéo dài của thời gian xử lý hồ sơ.

Dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư chuyên nghiệp, uy tín tại Vinaser:

Như đã đề cập ở trên, do những trở ngại về thủ tục, quy trình nên đại đa số các nhà đầu tư lựa chọn dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư chuyên nghiệp tại Vinaser. Để công ty chúng tôi đại diên cho doanh nghiệp làm việc, ký kết giấy tờ, thủ tục với cơ quan có thẩm quyền, với các cá nhân hoặc tổ chức khác.

Công ty chúng tôi tự hào là đơn vị có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực xin cấp giấy phép cho các cơ quan, doanh nghiệp những giấy tờ chứng nhận đầu tư với đầy đủ các nội dung. Với kinh nghiệm dày dặn cùng một đội ngũ chuyên gia tư vấn có mối quan hệ sâu rộng, đơn vị chúng tôi đảm bảo thực hiện được tất cả các yêu cầu nhà đầu tư đưa ra.

 • Tư vấn cho quý khách hàng về các loại hình đầu tư Việt Nam
 • Đưa ra các phương án tối ưu đối với từng loại hình để nhà đầu tư có thể tham khảo, lựa chọn phù hợp.
 • Tư vấn quy tình xin cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Việt Nam
 • Hướng dẫn Quý khách hàng chuẩn bị thông tin, những tài liệu cần thiết.
 • Đại diện, thay mặt cho các nhà đầu tư soạn thảo hồ sơ và hướng dẫn ký kết hồ sơ.
 • Thay mặt quý khách nộp hồ sơ, theo dõi hồ sơ, kịp thời sửa chữa bổ sung thông tin cần thiết.
 • Nhận giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và chuyển giao cho quý khách hàng.

Cam kết với khách hàng:

Đơn vị Vinaser chúng tôi xin cam kết chất lượng dịch vụ:

 • Chỉ thanh toán sau khi nhận giấy phép
 • Dịch vụ luôn trọn gói – nhanh chóng – không phát sinh bất cứ chi phí nào
 • 100% cam kết xin được giấy phép.
 • Thủ tục đơn giản, cam kết đúng thời gian
 • Tiết kiệm chi phí, thời gian cho quý doanh nghiệp
 • Miễn phí tư vấn, giap giấy chứng nhận tận nơi
 • Chịu trách nhiệm trước các vấn đề pháp lý.

Mọi thắc mắc về thủ tục, hồ sơ cấp giấy chứng nhận đầu tư, Quý khách hàng vui lòng liên hệ qua tới Hotline: 0973.012.555 để được hỗ trợ nhanh chóng và chính xác.

Xem thêm: Hướng dẫn thủ tục đăng ký luồng xanh cho xe tải mới nhất năm 2024

Bài viết liên quan

 • Tuyến phố cấm ô tô tại Hà Nội

  Các tuyến đường cấm ô tô ở Hà Nội cập nhật mới nhất 2024

  10/06/2024

  Tình trạng ùn tắc giao thông luôn là vấn đề nhức nhối của người dân trên địa bàn TP Hà Nội. Và để giảm thiểu nguy cơ ùn tắc giao thông, Sở giao thông Vận tải thành phố Hà Nội đã có công bố những quy định về các tuyến đường cấm ô tô ở

 • giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm của khách hàng được Vinaser hỗ trợ

  Điều kiện để được giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm nhanh chóng 2024

  12/04/2024

  Trong thời đại công nghệ số hiện nay, việc in ấn và xuất bản các loại ấn phẩm đóng một vai trò rất quan trọng trong việc truyền tải thông tin, tri thức và văn hóa đến với công chúng. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, chất lượng và tính pháp lý cho các

 • Khái niệm sổ đỏ và sổ hồng.

  Tật tần tật về làm sổ đỏ/ làm sổ hồng mới nhất 2024

  04/04/2024

  Đối với bất kỳ ai đang có nhu cầu sở hữu một ngôi nhà hay bất động sản nào khác, việc làm sổ đỏ (sổ hữu quyền sử dụng đất) là một quy trình quan trọng không thể bỏ qua. Sổ đỏ là giấy tờ pháp lý chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng

 • Quy định về đổi giấy phép lái xe

  Hướng dẫn làm thủ tục đổi bằng lái xe chuẩn nhất 2024

  25/03/2024

  Bằng lái xe của bạn sấp hết thời hạn? bạn đang tìm hiểu về thủ tục đổi bằng lái xe hiện nay năm 2024 ? mà không muốn phải thi sát hạch lại. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách làm thủ tục, cùng với các quy định đăng ký

 • Các loại phí khi sử dụng xe Ô Tô

  Chi phí nuôi xe ô tô ở Việt Nam năm 2024 là bao nhiêu?

  23/03/2024

  Khi mua xe Ô tô ngoài khoản tiền cần phải trả để mang xe về nhà, thì chi phí sử dụng xe cũng là vấn đề được nhiều người đặc biệt quan tâm. Thu nhập bao nhiều thì có thể mua một chiếc xe ô tố?, các chi phí phát sinh trong quá trình sử

 • Ai được hưởng chế độ thai sản khi sinh con

  Hướng dẫn chi tiết cách tính tiền thai sản khi sinh con năm 2024

  07/03/2024

  Đón một thiên thần nhỏ chào đời là niềm hạnh phúc lớn lao với bất cứ gia đình nào. Tuy nhiên, kèm theo niềm vui ấy cũng là những lo toan, chi phí lớn mà các bậc làm cha mẹ phải gánh vác. Chính vì vậy, chế độ thai sản được xem là một phần

 • Thủ tục xin cấp giấy phép vào tuyến phố cấm Hà Nội

  Dịch vụ xin cấp giấy phép năm 2024 vào phố cấm Hà Nội nhanh nhất có thể

  06/03/2024

  Nhằm bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông tại một số tuyến phố nhất định trên địa bàn TP.Hà Nội, thì cơ quan chức năng đã có những hạn chế về thời gian và phạm vi hoạt động của một số loại phương tiện giao thông nhất định. Và để tránh

 • Vinaser - Đơn vị cấp phép kinh doanh vận tải tại Quảng Ninh

  Dịch vụ xin giấy phép kinh doanh vận tải tại Quảng Ninh

  20/01/2024

  Để bắt kịp xu hướng của ngành kinh doanh vận tải đang lên tại Quảng Ninh thì xin giấy phép hoạt động kinh doanh là không thể thiếu. Vinaser sẵn sàng hỗ trợ bạn xin giấy phép kinh doanh vận tải tại Quảng Ninh chỉ trong 5 ngày và với mức giá vô cùng phải