Mẫu hợp đồng vận chuyển hành khách bằng ô tô mới nhất 2021

Ngày nay, nhu cầu di chuyển của người dân ngày càng cao, kéo theo đó dịch vụ vận tải hành khách ngày càng phát triển và có vai trò vô cùng quan trọng trong nền kinh tế nước nhà. Bạn đang có ý đinh kinh doanh vận chuyển hành khách, nhưng vẫn chưa biết về các mẫu hợp đồng được soạn thảo như thế nào? Thì bài viết dưới đây Vinaser sẽ giới thiệu cho bạn mẫu hợp đồng vận chuyển hành khách bằng ô tô chi tiết và chuẩn nhất, được chúng tôi cập nhật mới nhất 2021, bạn có thể tham khảo và tải về sử dụng.

Xem thêm: Mẫu biên bản bàn giao tài sản xe ô tô

Quy định về hợp đồng vận chuyển bằng xe ô tô:

Ngày 17/01/2020 Chính phủ ban hành Nghị định số 10/2020/NĐ-CP Quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 và thay thế cho nghị định số 86/2014/NĐ-CP trước đó.

Tuy nhiên một số chủ xe, lái xe vẫn chưa nắm được cụ thể các quy định mới này, nhất là đối với các quy định về hợp đồng vận chuyển hàng hóa và hành khách. Điều 15 – Nghị định 10/2020/NĐ-CP của Chính phủ nêu rõ: Hợp đồng vận chuyển hành khách, hàng hóa (bằng văn bản giấy hoặc điện tử) là sự thỏa thuận giữa các bên tham gia ký kết hợp đồng; theo đó, đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện vận chuyển hành khách, hành lý, hàng hóa đến địa điểm đã định theo thỏa thuận, hành khách hoặc người thuê vận tải phải thanh toán cước phí vận chuyển.

Hợp đồng vận chuyển bằng xe ô tô
Hợp đồng vận chuyển bằng xe ô tô

Việc thiết lập hợp đồng thường chỉ do đơn vị kinh doanh vận tải soạn thảo theo ý hiểu, kinh nghiệm bản thân mà không theo một chuẩn mực, quy định nào của pháp luật nên khi xảy ra tranh chấp rất khó giải quyết. Khoản 2 – Điều 15 – Nghị định 10/2020/NĐ-CP cũng đã quy định rất rõ cho việc này như sau:

Hợp đồng vận chuyển hành khách, hàng hóa phải có đầy đủ các nội dung tối thiểu sau:

a) Thông tin về đơn vị kinh doanh vận tải ký hợp đồng: Tên, địa chỉ, điện thoại, mã số thuế, người đại diện ký hợp đồng;

b) Thông tin về lái xe: Họ và tên, số điện thoại;

c) Thông tin về hành khách hoặc người thuê vận tải (tổ chức hoặc cá nhân): Tên, địa chỉ, số điện thoại, mã số thuế (nếu có);

d) Thông tin về xe: Biển kiểm soát xe và sức chứa (trọng tải);

đ) Thông tin về thực hiện hợp đồng: Thời gian bắt đầu thực hiện và kết thúc hợp đồng (ngày, giờ); địa chỉ điểm đầu, địa chỉ điểm cuối và các điểm đón, trả khách (hoặc xếp, dỡ hàng hóa) trên hành trình vận chuyển; cự ly của hành trình vận chuyển (km); số lượng khách (hoặc khối lượng hàng hóa vận chuyển);

e) Thông tin về giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán;

g) Quy định về trách nhiệm của các bên tham gia thực hiện hợp đồng vận chuyển, trong đó thể hiện việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước; quyền, nghĩa vụ của bên vận chuyển, hành khách hoặc người thuê vận tải; số điện thoại liên hệ tiếp nhận giải quyết phản ánh, khiếu nại, tố cáo của hành khách; cam kết trách nhiệm thực hiện hợp đồng và quy định về đền bù thiệt hại cho người thuê vận tải, hành khách.

Quy định về hợp đồng vận chuyển bằng xe ô tô
Quy định về hợp đồng vận chuyển bằng xe ô tô

Những thông tin tối thiểu của hợp đồng vận chuyển hành khách, hàng hóa được sử dụng trong quản lý nhà nước về hoạt động vận tải, cung cấp cho lực lượng chức năng có thẩm quyền; cung cấp cho cơ quan quản lý giá, cơ quan Thuế, Công an, Thanh tra giao thông khi có yêu cầu.

Các cá nhân, đơn vị doanh nghiệp vận tải cần nghiên cứu kỹ các quy định này để đảm bảo được quyền lợi của chính mình và khách hàng, tránh những việc tranh chấp không đáng có xảy ra, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, đồng thời chấp hành tốt các quy định của pháp luật trong lĩnh vực bảo đảm TTATGT đường bộ.

Mẫu hợp đồng vận chuyển hành khách bằng ô tô:

tên đơn vị vận tải                                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                       Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

———————–

Số:……………/HĐVT

 

HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH BẰNG XE Ô TÔ

 

Hôm nay, vào lúc…………..giờ…………phút , ngày …………tháng ……………..năm ……………..

Tại ………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Chúng tôi gồm có:

Đại diện bên A (bên thuê vận tải):………………………………………………………………………………………..

Ông (Bà) ………………………………………………………………………….Số CMND…………………………………..

do Công an tỉnh (Tp)…………………………………………….cấp ngày…………………………………………………..

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại:……………………………….Tài khoản số:………………………………..tại NH………………………..

Đại diện bên B  (bên vận tải): ………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Số GPKD vận tải:……………………….ngày…………/………./…………..do Sở GTVT Hà Nội cấp.

Số điện thoại:……………………………….Tài khoản số:……………………………….tại NH…………………………

Đại diện là Ông (Bà):…………………………………………………………………Số CMND…………………………..

 

Bên A thuê bên B vận chuyển hành khách với những nội dung cụ thể như sau:

Đối với xe, biển số:…………………………………………..số ghế………………………….chất lượng xe…………..

Số khách đi xe:……………….người (có danh sách cụ thể kèm theo ghi ở mặt sau hợp đồng này).

 

Thời gian, địa điểm đón, trả khách:

 • Đón khách: lúc …………giờ………………phút, ngày…………tháng……………năm…………………..

Tại địa điểm:…………………………………………………………………………………………………………………………

 • Trả  khách: lúc …………giờ………………phút, ngày…………tháng……………năm…………………..

Tại địa điểm:…………………………………………………………………………………………………………………………

Hành trình chạy xe (tên tuyến đường xe đi qua):……………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Thanh toán cước phí:

– Tổng số tiền bên A thanh toán cho bên B:…………………………………….đồng.

(Bằng chữ:…………………………………………………………………………………………………………………………..)

– Hình thức thanh toán: Tiền mặt/ chuyển khoản:……………………………………………………………….. …..

-Thời gian thanh toán:……………………………………………………………………………………………………………

Số tiền ứng trước:……………………………………. đồng; (bằng chữ)…………………………………………………

Các thỏa thuận khác:……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hai bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các nội dung đã thỏa thuận ghi trong hợp đồng; nếu vướng mắc phát sinh hai bên sẽ cùng bàn bạc giải quyết.

Hợp đồng được lập thành hai bản có giá trị như nhau,hai bến cùng thống nhất ký vào hợp đồng, mỗi bên giữ 01 bản; Bên B có trách nhiệm giao cho lái xe 01 bản mang theo trong quá trình thực hiện chuyến hợp đồng này./.

 

     ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                                   ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký tên, đóng dấu nếu có)                                                                              (Ký tên, đóng dấu nếu có)

 

 

Mẫu DSHK theo quy định tại Phụ lục số 22- ban hành kèm theo

Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ Giao thông vận tải

DANH SÁCH HÀNH KHÁCH

(Kèm theo hợp đồng vận chuyển hành khách số…………………ngày………..tháng…………năm……………)

STT Họ và tên hành khách Năm sinh Ghi chú
1
2
3
4
Tổng số :…………………….người.

Ghi chú: đơn vị kinh doanh vận tải đóng dấu treo vào tất cả các trang của danh dách.

   Đơn vị kinh doanh vận tải                                     Đại diện tổ chức, cá nhân bên thuê vận tải

    (ký tên; đóng dấu nếu có)                                                                       (ký tên; đóng dấu nếu có)

 

Mẫu hợp đồng cho thuê xe du lịch – vận chuyển khách:

Link tải: Mẫu hợp đồng cho thuê xe du lịch – vận chuyển khách

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập -tự do- hạnh phúc

——–o0o———-

HỢP ĐỒNG CHO THUÊ XE DU LỊCH – VẬN CHUYỂN KHÁCH

Số……..HĐ

Hôm nay ngày……tháng……..năm….

Chúng Tôi gồm có:

Đơn vị cho thuê xe:   (Bên A)

Công ty

Đại Diện; Ông:( bà) ………………..   Chức vụ ;……………………….

ĐC:

Đơn Vị Thuê xe: (Bên B)………………………………………………………………….

Đại Diện; Ông (Bà)………………………………………….…Chức vụ…………………………..

Địa chỉ;………………………………………………………………………………………………

Điện Thoại;……………………………. fax;……………………MST……………………………

Tài khoản số ……………………Tại……………………………………………………………….

                Hai bên đã thoả thuận và ký kết hợp đông thuê xe như sau;

Điều I:  Số lượng xe và thời gian thuê;

Số lượng xe………………..…………………Loai xe………………………………………………………………

Thời gian thuê từ ngày …..…./………./………đến ngày………../…..…./………………………….

Thời gian đón khách lúc;……………………..trả khách lúc………………………………………………

Lịch trình ;…………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Điều II: Thể thức thanh toán; Thanh toán bằng tiền mặt (  ) hoặc chuyển khoản (  )

Giá thuê;……………………… bằng chữ………………………………………………………….

Giá trên ……… bao gồm thuế VAT.

Số Tiền đặt trước ……………………….…………….Còn lại…………………….……………….

Chi Phí .Cầu phà,Bến bãi Bên …….Ăn nghỉ lái xe Bên …………………………………………..

Điều III: Cam kết chung;

1>Sau khi ký HĐ Bên B muốn thay đổi địa điểm và thời gian đón phải báo trước cho bên A Trước 24h.Trong trường hợp xe đã đến đia điểm đón khách ,nhưng phải về không thì bên B phải Thanh Toán 50% tổng giá trị HĐ.

2>Bên A đảm bảo xe tốt , đúng chủng loại khách YC đảm bảo đón khách đúng giờ ,lái xe p/v tận tình ,xe đảm bảo có đầy đủ bảo hiểm cho hành khách theo đúng Quy định .

3> lái xe có quyền từ chối vận chuyển vượt quá số người theo quy định,không đi vào đường cấm, đường chật hẹp ,nguy hiểm,không vận chuyển hàng hoá,hành lý ,hàng Quốc cấm trái pháp luật.

4> Hợp đồng được thành lập 02 bản có giá trị pháp lý như nhau ,mỗi bên giữ 01 bản..

 

                   ĐẠI DIÊN BÊN A                                             ĐẠI DIỆN BÊN B

Xem thêm: Mẫu tờ khai lệ phí trước bạ ô tô, xe máy

Bài viết liên quan

 • Sở giao thông vận tải

  Sở giao thông vận tải Hà Nội: những thông tin cần biết!

  18/05/2021

  Bạn đang có ý định tìm hiểu về sở giao thông vận tải? không biết vị trí, chức năng và quyền hạn của sở giao thông vận tải Hà Nội là như thế nào? Vậy thì hãy theo dõi bài viết dưới đây để biết được những thông tin cần thiết nhé! Xem thêm: Cấp,

 • Nhận dạng phù hiệu xe khách

  Cấp, đổi phù hiệu xe khách và xe du lịch tại Hà Nội 2021

  12/05/2021

  Cấp phù hiệu xe khách là một quy định có tính chất bắt buộc thực hiện với những cá nhân, doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách. Vậy thủ tục cấp phù hiệu xe khách quy định như thế nào? Theo dõi bài viết cấp phù hiệu xe khách tại Hà Nội để biết

 • Xe sơ mi rơ moóc

  Tìm hiểu về xe rơ moóc là gì? ô tô sơ mi rơ moóc là gì?

  11/05/2021

  Xe rơ moóc là gì và ô tô sơ mi rơ moóc là gì? là những khái niệm được nhiều người quan tâm, và đôi khi chúng ta thường nhầm lẫn giữa 2 loại phương tiện này. Vậy thực tế, điểm khác nhau giữa 2 loại xe này? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn

 • Tuyến phố cấm ô tô tại Hà Nội

  Các tuyến đường cấm ô tô ở Hà Nội cập nhật mới nhất 2021

  08/05/2021

  Hiện nay, tình trạng ùn tắc giao thông luôn là vấn đề nhức nhối của người dân Hà Nội. Nhằm để giảm thiểu nguy cơ ùn tắc giao thông, Sở giao thông Vật tải thành phố Hà Nội đã có công bố những quy định về các tuyến đường cấm ô tô ở Hà Nội.

 • Bằng lái xe ô tô có thay thế được bằng lái xe máy không

  Bằng ô tô có thay thế được bằng xe máy?

  04/05/2021

  Hiện nay, vẫn có khá nhiều người thắc mắc về vấn đề: “Liệu bằng ô tô có thay thế được bằng xe máy không?” và nếu điều khiển xe máy mà không có bằng lái xe máy thì bị phạt như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ là lời giải đáp chi tiết dành

 • Thân vỏ xe ô tô

  Tên gọi các bộ phận trên xe ô tô đầy đủ, chi tiết nhất!

  19/04/2021

  Bạn mới mua xe, và không tìm hiểu nhiều về xe ô tô nên có rất ít kiến thức về nó. Việc am hiểu các bộ phận trên xe ô tô là một điều hết sức quan trọng, bởi trong quá trình sử dụng xe gặp các trường hợp hỏng hóc, bạn nắm được nó

 • biên bản nghiệm thu sửa chữa xe ô tô

  Mẫu biên bản nghiệm thu sửa chữa xe ô tô mới nhất 2021

  19/04/2021

  Mẫu biên bản nghiệm thu sửa chữa xe ô tô là một loại biên bản được lập ra để ghi chép về việc nghiệm thu sửa chữa xe ô tô. Biên bản này cần nêu rõ thời gian, địa điểm lập biên bản, nội dung nghiệm thu,…Bài viết dưới đây, Vinaser sẽ cung cấp bạn

 • Chứng chỉ sơ cấp chuyên ngành vận tải

  Khai giảng lớp cấp chứng chỉ sơ cấp chuyên ngành vận tải

  12/04/2021

  Theo quy định từ Luật giao thông đường bộ 2008, của Nghị định 10/2020/NĐ-CP và Thông tư 12/2020/TT-BGTVT quy định người điều hành vận tải phải có chuyên môn về vận tải. Cụ thể, “Người điều hành vận tải phải có trình độ chuyên môn về vận tải từ Sơ cấp hoặc Trung cấp trở

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *