Giấy chứng nhận đủ điều kiện về kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy năm 2022

Như chúng ta đã biết mỗi năm, trên nước ta có hàng nghìn vụ nổ nguy hiểm. Nguyên nhân là do không đảm bảo về điều kiện phòng cháy chữa cháy. Vậy giấy chứng nhận đủ điều kiện về kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy là gì? Điều kiện để được cấp phép ra sao, thủ tục và thời hạn như thế nào? Vinaser xin hướng dẫn quý khách hàng chi tiết ở nội dung dưới đây nhé.

Xem thêm: Thủ tục đăng ký dán nhãn năng lượng năm 2022

Giấy chứng nhận đủ điều kiện về kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy là gì?

Đây là loại giấy quy định một trong những điều kiện thiết yếu bắt buộc khi chủ doanh nghiệp, chủ đầu tư, chủ phương tiện, v.v. Cần thực hiện thủ tục hành chính liên quan vấn đề hoạt động xin giấy phép kinh doanh một số ngành nghề cần phải có. Hiểu đơn giản đây là tài liệu pháp lý để chứng minh cơ sở doanh nghiệp đã cấp có đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy.

Các ngành nghề được phép kinh doanh dịch vụ PCCC

Theo quy định của pháp luật thì những ngành nghề kinh doanh dịch vụ về PCCC là gì? Hãy cùng đọc ngay phần dưới đây nhé.

Các ngành nghề được phép kinh doanh dịch vụ PCCC
Các ngành nghề được phép kinh doanh dịch vụ PCCC
 • Tư vấn thiết kế ;
 • Tư vấn thẩm định;
 • Tư vấn giám sát;
 • Tư vấn kiểm định, kiểm tra kỹ thuật;
 • Lắp đặt thi công những hệ thống PCCC;
 • Tư vấn chuyển giao công nghệ PCCC;
 • Sản xuất cũng như lắp ráp những thiết bị phương tiện PCCC;
 • Huấn luyện,đào tạo nghiệp vụ PCCC;
 • Kinh doanh thiết bị, phương tiện, vật tư PCCC.

Đơn xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện PCCC

Tải mẫu đơn: Giấy chứng nhận đủ điều kiện về kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN
ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
Kính gửi: ………………………………………………….

Tôi là:……………………………………………… Chức vụ: ……………………………………………

CMND/hộ chiếu số:……………………… do:………………………. cấp ngày……/……./……….

là đại diện cho: ……………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại:………………………………………………… Fax: ………………………………………….

Quyết định thành lập doanh nghiệp số:…………………………….. Ngày….tháng….năm….

Đăng ký kinh doanh số:………………………..ngày……tháng…..năm….., tại ……………………

Số tài khoản:…………………………………………. tại ngân hàng …………………………………..

Đề nghị Quý cơ quan xem xét cấp “Giấy chứng nhận đủ điều kiện về PCCC”

Cho: ……………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………..

Để: ……………………………………………………………………………………………………………..

Tôi cam kết thực hiện, bảo đảm và duy trì liên tục các điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy theo quy định như đã được cơ quan Cảnh sát PCCC xác nhận đồng thời có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Quý cơ quan biết về những thay đổi có liên quan đến điều kiện về phòng cháy và chữa cháy đã được xác nhận.

……., ngày…tháng….năm….

(Ký tên đóng dấu)

Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy

Các cá nhân, tổ chức khi thực hiện xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về PCCC, cần có hồ sơ như sau:

 1. Đơn đề nghị cấp “Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy ” theo mẫu PC5
 2. Bản sao “Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy” cũng như văn bản nghiệm thu. Về việc cải tạo, cơ sở xây dựng mới phương tiện giao thông cơ giới, có yêu cầu đặc biệt về an toàn PCCC. Trong trường hợp hoán cải hoặc đóng mới, có bản sao bản kiểm tra về sự an toàn về PCCC. Đối với những phương tiện, cơ sở giao thông cơ giới khác.
 3. Đồng thời còn có bản thống kê những phương tiện chữa và phòng cháy. Cũng như những thiết bị cứu người theo mẫu PC6;
 4. Quyết định thành lập đội chữa cháy và phòng cháy cơ sở. Bên cạnh kèm theo danh sách những người đã qua huấn luyện chữa cháy và phòng cháy.

Thời hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa

Thời hạn của giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy là vấn đề mà mọi người quan tâm đến. Thời hạn của giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy: 03 năm kể từ ngày cấp.

Thời hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa
Thời hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh PCCC

Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về PCCC như thế nào? Vinaser mời các bạn cùng đọc tham khảo ở nội dung bài viết dưới đây.

Xem thêm: Dịch vụ lập dự án đầu tư Hà Nội năm 2022

Trình tự thực hiện

 • Bước 1: Tổ chức, cá nhân cần chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.
 • Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ về Cục Cảnh Sát PCCC và cứu hộ cứu nạn. Người đến nộp hồ sơ phải có giấy ủy quyền giới thiệu. Xuất trình chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, tổ chức nộp hồ sơ còn giá trị sử dụng về Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ .
 • Bước 3: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra thành phần của hồ sơ, tính hợp lệ của hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ đủ thành phần và hợp lệ. Viết phiếu tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy. Lưu 1 bản và giao cho người nộp hồ sơ 1 bản.

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh PCCC
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh PCCC

Nếu hồ sơ chưa hợp lệ hoặc chưa đủ thành phần thì hoàn trả. Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ và ghi thông tin lên phiếu hướng dẫn bổ sung. Giao cho người nộp hồ sơ 1 và lưu 1 bản.

 • Bước 4: Căn cứ theo ngày đã được hẹn trên phiếu, tiếp nhận giải quyết về thủ tục hành chính đến lấy kết quả tại nơi đã nộp hồ sơ.

Cách thức thực hiện

 • Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là nơi nhận hồ sơ nộp trực tiếp
 • Trực tuyến tại Cổng dịch vụ công nếu có
 • Thông qua dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân, ủy  quyền, thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 mỗi tuần theo giờ hành chính. Trừ ngày lễ tết theo quy định nhà nước.

Thành phần, số lượng hồ sơ

Thành phần hồ sơ

 • Văn bản đề nghị được cấp giấy chứng nhận về đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy. (Mẫu số PC33 ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP);
 • Chứng chỉ, văn bằng của người đại diện theo pháp luật, người đứng đầu về bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy chữa cháy.
 • Danh sách các cá nhân có chứng chỉ, văn bằng bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy chữa cháy. Cũng như chứng chỉ về hành nghề tư vấn PCCC thích hợp với lĩnh vực kinh doanh. Kèm theo chứng chỉ, văn bằng bồi dưỡng kiên thức về PCCC. Chứng chỉ hành nghề tư vấn PCCc, chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân. Hợp đồng lao động hay quyết định tuyển dụng của từng cá nhân. Bên cạnh đó còn có quyết định, phân công đảm nhiệm chức danh chủ trì thẩm định, chỉ huy trưởng, giám sát thi công nếu có.
 • Văn bản chứng minh về phương tiện, cơ sở vật chất, hay thiết bị đảm bảo hoạt động kinh doanh. Cũng như chứng chỉ ghi nhận của phòng thí nghiệm. Hay đánh giá chuẩn kiểm định từ cơ quan có chức năng thẩm quyền. Đối với trường hợp đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh dịch vụ, kiểm định kỹ thuật, tư vấn kiểm tra về PCCC.

Hồ sơ bao gồm một bộ hồ sơ.

Thời hạn giải quyết

Thời hạn giải quyết hồ sơ không quá 7 ngày. Tính từ khi nhận đủ hồ sơ theo đúng quy định pháp luật. Trường hợp không cấp cần có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện PCCC
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện PCCC

Những cơ sở kinh doanh kiểm tra, tư vấn kiểm định về kỹ thuật PCCC. Các cơ sở sản xuất lắp ráp, thiết bị phương tiện về phòng cháy chữa cháy. Được thành lập dựa vào quyết định của bộ. Cơ sở kinh doanh dịch vụ PCCC có vốn đầu tư nước ngoài.

Tên và mẫu đơn tờ khai

Văn bản đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC (Mẫu số PC33 ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP).

Tại sao bạn nên chọn dịch vụ Vinaser?

Để có thể tự cá nhân, doanh nghiệp đi làm xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy. Điều này vừa mất thời gian, vừa không dễ dàng. Bởi thủ tục phức tạp, nếu như không am hiểu về quy định của pháp luật thì khó lòng mà thành công. Nắm bắt được nỗi khó khăn của khách hàng, Vinaser cung cấp dịch vụ xin giấy chứng nhận đủ điều kiện về kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy. Cam kết nhanh chóng, đúng thời gian, uy tín. Không làm ảnh hưởng đến thời gian cũng như công việc của khách hàng. Đi kèm với giá thành cạnh tranh.

Khi đến với Vinaser khách hàng sẽ ký hợp đồng rõ ràng, hoàn thành công việc mới thanh toán hợp đồng. Đồng thời với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, có tâm. Vì thế khách hàng hoàn toàn có thể an tâm khi đến với Vinaser. Liên hệ với đơn vị theo hình thức sau:

Địa chỉ: 51/126 Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Số điện thoại: 0973012555

Gmail: Vinaser.vn@gmail.com

vinaser.vn

Trên đây là nội dung cung cấp thông tin về việc xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy. Hi vọng qua đó giúp bạn dễ dàng hơn khi làm hồ sơ xin cấp phép. Trường hợp muốn đảm bảo nhanh gọn và đúng theo quy định pháp luật. Bạn có thể sử dụng dịch vụ cấp giấy phép chứng nhận của Vinaser nhé.

Xem thêm: Dịch vụ công chứng tại Hà Nội mới nhất năm 2022

Bài viết liên quan

 • Mua thiết bị định vị insteck ở đâu tốt nhất hiện nay

  Thiết bị định vị insteck – Xác định chính xác vị trí xe

  05/04/2022

  Thiết bị định vị insteck đã được Bộ Giao Thông Vận Tải chứng nhận phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô. Thiết bị phù hợp với mọi loại xe khách, xe ô tô kinh doanh, xe container, máy ủi,…Cùng Vinaser tìm hiểu

 • Đối tượng cần tham gia đào tạo huấn luyện về PCCC

  Cấp chứng chỉ PCCC tại Hà Nội nhanh nhất 2022

  25/03/2022

  Những đối tượng nào cần có giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC? Thời gian sử dụng giấy chứng nhận là bao lâu? làm thế nào để được cấp chứng chỉ PCCC tại Hà Nội? Theo dõi bài viết dưới đây để biết chi tiết về cấp chứng chỉ phòng cháy chữa cháy. Xem

 • Vì sao cần phải xin giấy phép vào phố cấm 24h

  Dịch vụ cấp giấy phép vào phố cấm 24h – nhanh chóng giá rẻ 2022

  13/03/2022

  Quý khách đang có nhu cầu xin cấp giấy phép vào phố cấm 24h (mới nhất 2022)? Liên hệ ngay tới đơn vị Vinaser để được từ vấn làm thủ tục, các bước xin cấp giáy phép vào phố cấm 24h nhanh chóng với chi phí rẻ nhất tại khu vực Hà Nội. HOTLINE: 0973012555

 • Hộ kinh doanh là gì

  Dịch vụ đăng ký giấy phép Hộ Kinh Doanh nhanh chóng, uy tín nhất 2022

  13/03/2022

  Quý khách đang có nhu cầu xin cấp giấy phép hộ kinh doanh nhưng không có thời gian để tìm hiểu cũng như chưa nắm rõ được thủ tục, làm hồ sơ để xin cấp giấy phép hộ kinh doanh. Có quá nhiều vấn đề khiến bạn không thể tự mình làm thủ tục xin

 • Dịch vụ cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm cháy nổ

  Dịch vụ cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm cháy nổ mới nhất 2022

  13/03/2022

  Hiện nay, các doanh nghiệp, cá nhân muốn kinh doanh, vận chuyển hàng nguy hiểm chấy nổ ngoài giấy phép kinh doanh cần phải có Giấy phép vận chuyển hàng, chất nguy hiểm về cháy nổ. Vậy làm thế nào để được cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm cháy nổ? và thủ tục

 • lợi ích khi sử dụng dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm của VINASER

  Dịch vụ cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm nhanh chóng 2022

  12/03/2022

  Dịch vụ cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm mới nhất 2022 là một trong những dịch vụ mà đơn vị Vinaser triển khai nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết của nhiều đơn vị, cơ sở kinh doanh. Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm là cơ sở để cơ sở kinh doanh

 • cấp chứng chỉ hành nghề lái xe kinh doanh vận tải

  Cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh vận tải tại Hà Nội 2022

  12/03/2022

  Kinh doanh vận tải là ngành nghề có điều kiện, nhất là điều kiện về phương tiện và người lái nên sẽ phải có giấy phép hành nghề. Thông báo của sở giao thông đôn đốc về việc thực hiện bổ sung chứng chỉ người điều hành vận tải và giấy chứng chỉ hành nghề

 • Hướng dẫn xin cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy năm 2022

  12/03/2022

  Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy là loại chứng chỉ cần thiết đối với những người có hoạt động liên quan đến phòng cháy, chữa cháy. Vậy để được cấp chứng chỉ này thì nên làm thế nào? Hãy cùng xem hướng dẫn xin cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ