Doanh nghiệp nhà nước là gì? Khái niệm, đặc điểm của doanh nghiệp nhà nước

Rate this post

Doanh nghiệp nhà nước, hay còn gọi là doanh nghiệp công lập, là những tổ chức kinh tế hoạt động với mục tiêu mang lại lợi ích cho cộng đồng và quốc gia. Với vai trò quan trọng trong nền kinh tế, doanh nghiệp nhà nước đóng góp vào việc tạo ra các sản phẩm, dịch vụ và cơ hội việc làm cho người dân, đồng thời cũng giúp phát triển các ngành công nghiệp, tăng trưởng kinh tế và cải thiện đời sống của nhân dân. Hãy theo dõi bài viết dưới đây để tìm hiểu rõ hơn về doanh nghiệp nhà nước là gì nhé!

Xem thêm: [Cập nhật mới nhất 2023] Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Khái niệm doanh nghiệp nhà nước là gì?

Căn cứ tại Luật Doanh nghiệp 2014 hiện hành quy định:

“Doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.”

Mặt khác, căn cứ tại Luật Doanh nghiệp 2020 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021) quy định về khái niệm doanh nghiệp nhà nước như sau:

“Doanh nghiệp nhà nước bao gồm các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo quy định tại Điều 88 của Luật này.”

Khái niệm doanh nghiệp nhà nước là gì?
Khái niệm doanh nghiệp nhà nước là gì?

Do đó, các doanh nghiệp được xem là doanh nghiệp nhà nước nếu thuộc một trong những trường hợp sau:

Trường hợp 1: Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

 • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là công ty mẹ của tập đoàn kinh tế nhà nước, công ty mẹ của tổng công ty nhà nước, công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ – công ty con;
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công ty độc lập do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Trường hợp 2: Doanh nghiệp có thành viên là Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

 • Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là công ty mẹ của tập đoàn kinh tế, công ty mẹ của tổng công ty nhà nước, công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ – công ty con;
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần là công ty độc lập do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đặc điểm của doanh nghiệp nhà nước

Đặc điểm của doanh nghiệp nhà nước gồm các yếu tố sau:

Chủ đầu tư

Nhà nước hoặc Nhà nước cùng với các  tổ chức, cá nhân khác.

Với tư cách là chủ đầu tư duy nhất vào doanh nghiệp, nhà nước có toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến sự tồn tại và hoạt động của từng doanh nghiệp nhà nước. Trong đó, Nhà nước có quyền quyết định về:

 • Hình thành, tổ chức lại và định đoạt;
 • Quyết định mục tiêu, chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư tài chính;
 • Quyết định mô hình tổ chức quản lý, quyết định giải thể;
 • Kiểm tra, giám sát thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của doanh nghiệp…..

Sở hữu vốn

Nhà nước sở hữu toàn bộ vốn điều lệ (100%) hoặc sở hữu phần vốn góp chi phối (trên 50% nhưng dưới 100% vốn điều lệ).

Hình thức tồn tại

Có thể nói, doanh nghiệp nhà nước có nhiều hình thức tồn tại.

Nếu doanh nghiệp nhà nước do nhà nước  sở hữu 100% vốn điều lệ thì có các loại hình doanh nghiệp như:

 • Công ty nhà nước.
 • Công ty cổ phần nhà nước.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước.

Nếu doanh nghiệp do nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ thì có thể tồn tại dưới các loại hình doanh nghiệp sau

 • Công ty cổ phần.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn.

­Trách nhiệm tài sản

 • Doanh nghiệp nhà nước chịu trách nhiệm trong phạm vi tài sản của doanh nghiệp.
 • Nhà nước chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi tài sản góp vốn vào doanh nghiệp.

Tư cách pháp lý

Doanh nghiệp nhà nước có tư cách pháp nhân.

Luật áp dụng

Các công ty nhà nước đã thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn sẽ tổ chức và hoạt động theo luật doanh nghiệp. Các loại doanh nghiệp nhà nước khác tổ chức và hoạt động theo luật doanh nghiệp.

Đặc điểm của doanh nghiệp nhà nước
Đặc điểm của doanh nghiệp nhà nước

Phân loại doanh nghiệp nhà nước

Dưới đây là phân loại của doanh nghiệp nhà nước, cụ thể như sau:

Xem thêm: Trái phiếu doanh nghiệp là gì? Đặc điểm, phân loại trái phiếu doanh nghiệp

Dựa vào hình thức tổ chức doanh nghiệp nhà nước

Hình thức này được phân thành 5 loại, bao gồm:

 • Công ty nhà nước: là loại công ty do nhà nước sở hữu toàn bộ vốn điều lệ. Công ty này có thể tổ chức quản lý và tồn tại dưới hình thức công ty Nhà nước độc lập hoặc tổng công ty nhà nước.
 • Công ty cổ phần nhà nước: là công ty cổ phần mà toàn bộ cổ đông là các công ty nhà nước hoặc các tổ chức được nhà nước ủy quyền góp vốn. Công ty này được tổ chức và hoạt động theo Luật doanh nghiệp năm 2005.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên: là công ty trách nhiệm hữu hạn do nhà nước sở hữu toàn bộ vốn điều lệ. Tổ chức này quản lí và đăng ký theo Luật doanh nghiệp năm 2005.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước có từ hai thành viên trở lên: là công ty trách nhiệm hữu hạn trong đó có tất cả các thành viên đều là công ty nhà nước hoặc có thành viên là công ty nhà nước, thành viên được ủy quyền góp vốn. Tổ chức này được tổ chức và hoạt động theo luật doanh nghiệp.
 • Doanh nghiệp cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước: là loại doanh nghiệp mà cổ phần hoặc vốn góp của nhà nước chiếm trên 50% vốn điều lệ. Trong loại doanh nghiệp này, nhà nước giữ quyền chi phối doanh nghiệp.

Dựa theo nguồn vốn

Hình thức này được chia làm 2 loại như sau:

Thứ nhất, Doanh nghiệp nhà nước là loại doanh nghiệp mà nhà nước sở hữu toàn bộ vốn, bao gồm:

 • Các loại công ty nhà nước.
 • Công ty cổ phần nhà nước.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước hai thành viên trở lên.

Thứ hai, Doanh nghiệp do nhà nước sở hữu cổ phần hoặc vốn góp chi phối được chia thành các loại, bao gồm:

 • Công ty cổ phần nhà nước mà nhà nước giữ trên 50% số lượng cổ phiếu.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn mà nhà nước giữ trên 50% số vốn góp.

Dựa theo mô hình tổ chức quản lý

Hình thức này cũng được phân thành 2 loại:

 • Thứ nhất, trong các doanh nghiệp nhà nước có hội đồng quản trị, hội đồng quản trị là cơ quan đại diện trực tiếp cho chủ sở hữu nhà nước và chịu trách nhiệm trước nhà nước.
 • Thứ hai, trong các doanh nghiệp nhà nước không có hội đồng quản trị, giám đốc doanh nghiệp được bổ nhiệm hoặc thuê bởi nhà nước để điều hành hoạt động của doanh nghiệp.
Phân loại doanh nghiệp nhà nước
Phân loại doanh nghiệp nhà nước

Hy vọng qua bài viết trên của Vinaser sẽ cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích về doanh nghiệp nhà nước là gì? Nếu còn có thắc mắc nào khác, hãy để lại phản hồi dưới phần bình luận để chúng tôi có thể tư vấn thêm cho bạn.

Xem thêm: Thủ tục làm lại con dấu bị hỏng, những quy định khi cấp lại con dấu

Bài viết liên quan

 • giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm của khách hàng được Vinaser hỗ trợ

  Điều kiện để được giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm nhanh chóng 2024

  12/04/2024

  Trong thời đại công nghệ số hiện nay, việc in ấn và xuất bản các loại ấn phẩm đóng một vai trò rất quan trọng trong việc truyền tải thông tin, tri thức và văn hóa đến với công chúng. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, chất lượng và tính pháp lý cho các

 • Khái niệm sổ đỏ và sổ hồng.

  Tật tần tật về làm sổ đỏ/ làm sổ hồng mới nhất 2024

  04/04/2024

  Đối với bất kỳ ai đang có nhu cầu sở hữu một ngôi nhà hay bất động sản nào khác, việc làm sổ đỏ (sổ hữu quyền sử dụng đất) là một quy trình quan trọng không thể bỏ qua. Sổ đỏ là giấy tờ pháp lý chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng

 • Quy định về đổi giấy phép lái xe

  Hướng dẫn làm thủ tục đổi bằng lái xe chuẩn nhất 2024

  25/03/2024

  Bằng lái xe của bạn sấp hết thời hạn? bạn đang tìm hiểu về thủ tục đổi bằng lái xe hiện nay năm 2024 ? mà không muốn phải thi sát hạch lại. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách làm thủ tục, cùng với các quy định đăng ký

 • Các loại phí khi sử dụng xe Ô Tô

  Chi phí nuôi xe ô tô ở Việt Nam năm 2024 là bao nhiêu?

  23/03/2024

  Khi mua xe Ô tô ngoài khoản tiền cần phải trả để mang xe về nhà, thì chi phí sử dụng xe cũng là vấn đề được nhiều người đặc biệt quan tâm. Thu nhập bao nhiều thì có thể mua một chiếc xe ô tố?, các chi phí phát sinh trong quá trình sử

 • Ai được hưởng chế độ thai sản khi sinh con

  Hướng dẫn chi tiết cách tính tiền thai sản khi sinh con năm 2024

  07/03/2024

  Đón một thiên thần nhỏ chào đời là niềm hạnh phúc lớn lao với bất cứ gia đình nào. Tuy nhiên, kèm theo niềm vui ấy cũng là những lo toan, chi phí lớn mà các bậc làm cha mẹ phải gánh vác. Chính vì vậy, chế độ thai sản được xem là một phần

 • Thủ tục xin cấp giấy phép vào tuyến phố cấm Hà Nội

  Dịch vụ xin cấp giấy phép năm 2024 vào phố cấm Hà Nội nhanh nhất có thể

  06/03/2024

  Nhằm bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông tại một số tuyến phố nhất định trên địa bàn TP.Hà Nội, thì cơ quan chức năng đã có những hạn chế về thời gian và phạm vi hoạt động của một số loại phương tiện giao thông nhất định. Và để tránh

 • Vinaser - Đơn vị cấp phép kinh doanh vận tải tại Quảng Ninh

  Dịch vụ xin giấy phép kinh doanh vận tải tại Quảng Ninh

  20/01/2024

  Để bắt kịp xu hướng của ngành kinh doanh vận tải đang lên tại Quảng Ninh thì xin giấy phép hoạt động kinh doanh là không thể thiếu. Vinaser sẵn sàng hỗ trợ bạn xin giấy phép kinh doanh vận tải tại Quảng Ninh chỉ trong 5 ngày và với mức giá vô cùng phải

 • Sở GTVT TP Hải Phòng

  Dịch vụ cấp giấy phép kinh doanh vận tải tại Hải Phòng

  20/01/2024

  Ở Vinaser, chúng tôi hỗ trợ làm giấy phép kinh doanh vận tải tại Hải Phòng uy tín và nhanh chóng hàng đầu hiện nay cho mọi cá nhân và doanh nghiệp. Chỉ sau 4 ngày làm việc là giấy phép sẽ về tay các bạn với mức giá vô cùng phải chăng. Gọi ngay