Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh PCCC Nghệ An

Rate this post

Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh PCCC (Phòng cháy chữa cháy) là một trong những giấy tờ quan trọng đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là các cơ sở sản xuất, kinh doanh hoặc dịch vụ liên quan đến ngành PCCC. Trong tỉnh Nghệ An, việc có được Giấy xác nhận này đòi hỏi các doanh nghiệp phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện về PCCC theo quy định của pháp luật. Hãy theo dõi bài viết dưới đây để tìm hiểu rõ hơn về giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh PCCC Nghệ An nhé!

Giấy xác nhận đủ điều kiện về kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy là gì?

Giấy chứng nhận đủ điều kiện về kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy (PCCC) là một loại giấy tờ quan trọng được cấp cho các doanh nghiệp, tổ chức hoặc cá nhân cung cấp các dịch vụ liên quan đến PCCC. Giấy chứng nhận này được cấp bởi cơ quan quản lý nhà nước về PCCC và có giá trị pháp lý trong quá trình kinh doanh và cung cấp dịch vụ.

Việc có Giấy chứng nhận đủ điều kiện về kinh doanh dịch vụ PCCC có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, đồng thời giúp đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng dịch vụ PCCC.

Các doanh nghiệp hoặc tổ chức cần đáp ứng đủ các điều kiện về PCCC như đầy đủ trang thiết bị PCCC, hệ thống báo cháy và báo khí đúng tiêu chuẩn, đào tạo cho nhân viên về PCCC, có kế hoạch phòng cháy chữa cháy và sơ đồ tòa nhà đúng quy định của pháp luật để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC.

Giấy xác nhận đủ điều kiện về kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy là gì?
Giấy xác nhận đủ điều kiện về kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy là gì?

Các ngành nghề được phép kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy

Các ngành nghề được phép kinh doanh dịch vụ PCCC là rất đa dạng, bao gồm các cơ sở sản xuất, kinh doanh hoặc dịch vụ liên quan đến PCCC. Một số ngành nghề chủ yếu có thể kinh doanh dịch vụ PCCC gồm:

 • Tư vấn thiết kế ;
 • Tư vấn thẩm định;
 • Tư vấn giám sát;
 • Tư vấn kiểm định, kiểm tra kỹ thuật;
 • Lắp đặt thi công những hệ thống PCCC;
 • Tư vấn chuyển giao công nghệ PCCC;
 • Sản xuất cũng như lắp ráp những thiết bị phương tiện PCCC;
 • Huấn luyện,đào tạo nghiệp vụ PCCC;
 • Kinh doanh thiết bị, phương tiện, vật tư PCCC.

Xem thêm: Mức phạt không có hồ sơ phương án về PCCC là bao nhiêu?

Đơn xin cấp giấy xác nhận đủ điều kiện PCCC

Mẫu đơn xin cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh PCCC như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN
ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Kính gửi: ………………………………………………….

Tôi là:……………………………………………… Chức vụ: ……………………………………………

CMND/hộ chiếu số:……………………… do:………………………. cấp ngày……/……./……….

là đại diện cho: ……………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại:………………………………………………… Fax: ………………………………………….

Quyết định thành lập doanh nghiệp số:…………………………….. Ngày….tháng….năm….

Đăng ký kinh doanh số:………………………..ngày……tháng…..năm….., tại ……………………

Số tài khoản:…………………………………………. tại ngân hàng …………………………………..

Đề nghị Quý cơ quan xem xét cấp “Giấy chứng nhận đủ điều kiện về PCCC”

Cho: ……………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………..

Để: ……………………………………………………………………………………………………………..

Tôi cam kết thực hiện, bảo đảm và duy trì liên tục các điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy theo quy định như đã được cơ quan Cảnh sát PCCC xác nhận đồng thời có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Quý cơ quan biết về những thay đổi có liên quan đến điều kiện về phòng cháy và chữa cháy đã được xác nhận.

……., ngày…tháng….năm….

(Ký tên đóng dấu)

Hồ sơ xin cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh PCCC Nghệ An

Để xin cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh phòng cháy chữa cháy Nghệ An, các tổ chức và cá nhân cần chuẩn bị các tài liệu sau đây:

 • Đơn đề nghị cấp “Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy” theo mẫu PC5.
 • Bản sao “Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy” và các văn bản nghiệm thu liên quan đến cải tạo, xây dựng mới hoặc sửa chữa phương tiện giao thông cơ giới. Đối với những trường hợp hoán cải hoặc đóng mới, cần có bản kiểm tra về sự an toàn PCCC. Đối với các phương tiện và cơ sở giao thông cơ giới khác, cũng cần cung cấp tài liệu tương tự.
 • Bản thống kê những phương tiện chữa và phòng cháy, cùng với danh sách các thiết bị cứu người theo mẫu PC6.
 • Quyết định thành lập đội chữa cháy và phòng cháy của cơ sở, cùng với danh sách những người đã qua huấn luyện chữa cháy và phòng cháy.

Thời hạn giấy xác nhận đủ điều kiện PCCC

Thời hạn của giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy là một vấn đề quan trọng đối với các tổ chức và cá nhân. Thông thường, thời hạn của giấy chứng nhận này là 03 năm kể từ ngày cấp. Sau thời gian này, tổ chức và cá nhân cần phải làm mới giấy chứng nhận để đảm bảo an toàn trong việc phòng cháy chữa cháy.

Thủ tục cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh PCCC Nghệ An

Dưới đây là trình tự thực hiện thủ tục cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh PCCC Nghệ An nói chung và các doanh nghiệp khác nói riêng, cụ thể như sau:

 • Bước 1: Tổ chức hoặc cá nhân cần chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.
 • Bước 2: Nộp hồ sơ đến Cục Cảnh Sát PCCC và cứu hộ cứu nạn. Người nộp hồ sơ cần có giấy ủy quyền giới thiệu và xuất trình các giấy tờ như chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân. Nếu là tổ chức, hồ sơ còn phải có giá trị sử dụng đối với Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
 • Bước 3: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra các thành phần của hồ sơ và đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ.

Nếu hồ sơ đầy đủ các thành phần và hợp lệ, cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy. Sau đó, lưu 1 bản và giao lại cho người nộp hồ sơ 1 bản.

Nếu hồ sơ chưa hợp lệ hoặc chưa đủ thành phần thì hoàn trả. Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ và ghi thông tin lên phiếu hướng dẫn bổ sung. Giao cho người nộp hồ sơ 1 và lưu 1 bản.

 • Bước 4: Căn cứ theo ngày đã được hẹn trên phiếu, tiếp nhận giải quyết về thủ tục hành chính đến lấy kết quả tại nơi đã nộp hồ sơ.

Cách thức thực hiện

 • Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tiếp nhận hồ sơ nộp trực tiếp tại địa chỉ của cơ quan.
 • Ngoài ra, người nộp hồ sơ có thể sử dụng các hình thức nộp hồ sơ trực tuyến thông qua Cổng dịch vụ công (nếu có), hoặc thông qua dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân, ủy quyền hoặc dịch vụ bưu chính công ích.
 • Thời gian tiếp nhận hồ sơ là từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 mỗi tuần theo giờ hành chính, trừ ngày lễ tết theo quy định của nhà nước.

Thành phần, số lượng hồ sơ

Để đề nghị được cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh PCCC Nghệ An , hồ sơ cần bao gồm các thành phần sau:

 • Văn bản đề nghị theo mẫu số PC33 ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP.
 • Chứng chỉ, văn bằng của người đại diện theo pháp luật, người đứng đầu về bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy chữa cháy.
 • Danh sách các cá nhân có chứng chỉ, văn bằng bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy chữa cháy và chứng chỉ hành nghề tư vấn PCCC thích hợp với lĩnh vực kinh doanh. Kèm theo chứng chỉ, văn bằng bồi dưỡng kiến thức về PCCC, chứng chỉ hành nghề tư vấn PCCC, chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng của từng cá nhân. Nếu có, cần có quyết định, phân công đảm nhiệm chức danh chủ trì thẩm định, chỉ huy trưởng, giám sát thi công.
 • Văn bản chứng minh về phương tiện, cơ sở vật chất hoặc thiết bị đảm bảo hoạt động kinh doanh, cùng với chứng chỉ ghi nhận của phòng thí nghiệm hoặc đánh giá chuẩn kiểm định từ cơ quan có chức năng thẩm quyền. Nếu đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh dịch vụ, cần có kiểm định kỹ thuật hoặc tư vấn kiểm tra về PCCC.

Lưu ý: Hồ sơ bao gồm một bộ hồ sơ.

Xem thêm: Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức PCCC – Lớp nghị định 136

Thời hạn giải quyết

Theo quy định của pháp luật, thời hạn giải quyết hồ sơ không quá 7 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo đúng quy định. Nếu hồ sơ không đầy đủ hoặc không đúng quy định, cơ quan sẽ yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi trong thời gian ngắn nhất có thể. Trường hợp không cấp giấy chứng nhận, cơ quan sẽ phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. Việc này giúp đảm bảo tính minh bạch, công khai, và tôn trọng quyền lợi của người dân và các doanh nghiệp.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Các cơ sở kinh doanh chuyên về kiểm tra và tư vấn kiểm định kỹ thuật PCCC, cũng như các cơ sở sản xuất, lắp ráp và cung cấp thiết bị và phương tiện phòng cháy chữa cháy, được thành lập dựa trên quyết định của Bộ. Ngoài ra, còn có các doanh nghiệp dịch vụ PCCC có vốn đầu tư từ nước ngoài.

Tên và mẫu đơn tờ khai

Văn bản đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh PCCC (Mẫu số PC33 ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP).

Tại sao bạn nên chọn dịch vụ Vinaser?

Để có thể yêu cầu cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về kinh doanh PCCC Nghệ An, cả cá nhân và doanh nghiệp đều phải trải qua thủ tục phức tạp, tốn nhiều thời gian và đôi khi gặp khó khăn. Tuy nhiên, để giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và giảm bớt những phiền phức này, Vinaser cung cấp dịch vụ xin giấy chứng nhận này.

Cam kết với khách hàng rằng:

 • Dịch vụ của chúng tôi sẽ được thực hiện nhanh chóng và đúng thời gian, với chất lượng đảm bảo và uy tín.
 • Cam kết không làm ảnh hưởng đến thời gian và công việc của khách hàng, đồng thời cung cấp giá cả cạnh tranh.
 • Khi đến với Vinaser, khách hàng sẽ ký kết hợp đồng rõ ràng, chỉ thanh toán sau khi công việc đã hoàn thành.
 • Với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm và tâm huyết, khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm khi lựa chọn dịch vụ của chúng tôi.

Hy vọng qua bài viết trên của Vinaser sẽ cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích về giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh PCCC Nghệ An. Nếu còn có thắc mắc nào khác, hãy để lại phản hồi dưới phần bình luận để chúng tôi có thể tư vấn thêm cho bạn.

Bài viết liên quan

 • giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm của khách hàng được Vinaser hỗ trợ

  Điều kiện để được giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm nhanh chóng 2024

  12/04/2024

  Trong thời đại công nghệ số hiện nay, việc in ấn và xuất bản các loại ấn phẩm đóng một vai trò rất quan trọng trong việc truyền tải thông tin, tri thức và văn hóa đến với công chúng. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, chất lượng và tính pháp lý cho các

 • Khái niệm sổ đỏ và sổ hồng.

  Tật tần tật về làm sổ đỏ/ làm sổ hồng mới nhất 2024

  04/04/2024

  Đối với bất kỳ ai đang có nhu cầu sở hữu một ngôi nhà hay bất động sản nào khác, việc làm sổ đỏ (sổ hữu quyền sử dụng đất) là một quy trình quan trọng không thể bỏ qua. Sổ đỏ là giấy tờ pháp lý chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng

 • Quy định về đổi giấy phép lái xe

  Hướng dẫn làm thủ tục đổi bằng lái xe chuẩn nhất 2024

  25/03/2024

  Bằng lái xe của bạn sấp hết thời hạn? bạn đang tìm hiểu về thủ tục đổi bằng lái xe hiện nay năm 2024 ? mà không muốn phải thi sát hạch lại. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách làm thủ tục, cùng với các quy định đăng ký

 • Các loại phí khi sử dụng xe Ô Tô

  Chi phí nuôi xe ô tô ở Việt Nam năm 2024 là bao nhiêu?

  23/03/2024

  Khi mua xe Ô tô ngoài khoản tiền cần phải trả để mang xe về nhà, thì chi phí sử dụng xe cũng là vấn đề được nhiều người đặc biệt quan tâm. Thu nhập bao nhiều thì có thể mua một chiếc xe ô tố?, các chi phí phát sinh trong quá trình sử

 • Ai được hưởng chế độ thai sản khi sinh con

  Hướng dẫn chi tiết cách tính tiền thai sản khi sinh con năm 2024

  07/03/2024

  Đón một thiên thần nhỏ chào đời là niềm hạnh phúc lớn lao với bất cứ gia đình nào. Tuy nhiên, kèm theo niềm vui ấy cũng là những lo toan, chi phí lớn mà các bậc làm cha mẹ phải gánh vác. Chính vì vậy, chế độ thai sản được xem là một phần

 • Thủ tục xin cấp giấy phép vào tuyến phố cấm Hà Nội

  Dịch vụ xin cấp giấy phép năm 2024 vào phố cấm Hà Nội nhanh nhất có thể

  06/03/2024

  Nhằm bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông tại một số tuyến phố nhất định trên địa bàn TP.Hà Nội, thì cơ quan chức năng đã có những hạn chế về thời gian và phạm vi hoạt động của một số loại phương tiện giao thông nhất định. Và để tránh

 • Vinaser - Đơn vị cấp phép kinh doanh vận tải tại Quảng Ninh

  Dịch vụ xin giấy phép kinh doanh vận tải tại Quảng Ninh

  20/01/2024

  Để bắt kịp xu hướng của ngành kinh doanh vận tải đang lên tại Quảng Ninh thì xin giấy phép hoạt động kinh doanh là không thể thiếu. Vinaser sẵn sàng hỗ trợ bạn xin giấy phép kinh doanh vận tải tại Quảng Ninh chỉ trong 5 ngày và với mức giá vô cùng phải

 • Sở GTVT TP Hải Phòng

  Dịch vụ cấp giấy phép kinh doanh vận tải tại Hải Phòng

  20/01/2024

  Ở Vinaser, chúng tôi hỗ trợ làm giấy phép kinh doanh vận tải tại Hải Phòng uy tín và nhanh chóng hàng đầu hiện nay cho mọi cá nhân và doanh nghiệp. Chỉ sau 4 ngày làm việc là giấy phép sẽ về tay các bạn với mức giá vô cùng phải chăng. Gọi ngay