Mã số thuế là gì? Kiến thức từ A-Z về mã số thuế

Rate this post

Mỗi một cá nhân, doanh nghiệp sẽ có những mã số thuế khác nhau, được xem như mã định danh của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khi có những yêu cầu phát sinh liên quan đến thuế được cơ quan quản lý về thuế cấp một lần và sử dụng đến khi chấm dứt tư cách của chủ thể đó.

Mã số thuế là gì?

Mã số thuế là một dãy số, chữ cái hoặc ký tự do cơ quan quản lý thuế cấp cho người nộp thuế theo quy định của Luật quản lý thuế. Mã số thuế dùng để nhận biết, xác định từng người nộp thuế, bao gồm cả người nộp thuế có hoạt động xuất, nhập khẩu và được quản lý thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

Mã số thuế là gì
Mã số thuế là gì

Cấu trúc mã số thuế như thế nào?

Cấu trúc mã số thuế được quy định cụ thể:

N1N2N3N4N5N6N7N8N9N10 – N11N12N13

Trong đó:

 • N1N2 là số phần khoảng của MST.
 • N3N4N5N6N7N8N9 được quy định theo một cấu trúc xác định, tăng dần trong khoảng từ 0000001 đến 9999999.
 • Chữ số N10 là chữ số kiểm tra.
 • N11N12N13 là các số thứ tự từ 001 đến 999.
 • Dấu gạch ngang (-) là ký tự để phân tách nhóm 10 chữ số đầu và nhóm 3 chữ số cuối.

Ai cần đăng ký thuế để được cấp mã số thuế

Đối tượng cần đăng ký thuế để được cấp mã số thuế bao gồm đối tượng thực hiện đăng ký thuế thông qua cơ chế của một cửa liên thông và đối tượng thực hiện đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế được quy định tại Thông tư 105/2020/TT-BTC ngày 03/2/2020.

Quy định về việc cấp mã số thuế như thế nào? 

Đối với doanh nghiệp

Quy định về cấp mã số thuế

Theo quy định Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP và Khoản 3 Điều 4 Thông tư 95/2016/TT-BTC, mã số doanh nghiệp đồng thời là mã số thuế của doanh nghiệp. Mã số doanh nghiệp tồn tại trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp và không được cấp lại cho tổ chức, cá nhân khác. Khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động thì mã số doanh nghiệp chấm dứt hiệu lực.

Mã số doanh nghiệp được tạo, gửi, nhận tự động bởi Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Hệ thống thông tin đăng ký thuế và được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Đối với các doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh), mã số doanh nghiệp là mã số thuế do cơ quan thuế đã cấp cho doanh nghiệp.

Mã số thuế 10 số được cấp cho các doanh nghiệp.

Mã số thuế 13 số được cấp cho các chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp được cấp mã số đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Quy định về việc cấp mã số thuế đối với doanh nghiệp
Quy định về việc cấp mã số thuế đối với doanh nghiệp

Quy định về sử dụng mã số thuế

Theo quy định tại Điều 28 Luật quản lý thuế và Thông tư 95/2016/TT-BTC: Doanh nghiệp phải sử dụng mã số thuế được cấp như sau:

 • Ghi mã số thuế được cấp vào hóa đơn, chứng từ, tài liệu khi thực hiện các giao dịch kinh doanh; mở tài khoản tiền gửi tại ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác.
 • Sử dụng mã số thuế để thực hiện khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế và thực hiện các thủ tục về thuế khác đối với tất cả các nghĩa vụ phải nộp ngân sách nhà nước.
 • Doanh nghiệp đã được cấp mã số thuế nếu phát sinh các hoạt động sản xuất kinh doanh mới hoặc mở rộng kinh doanh sang địa bàn tỉnh, thành phố khác nhưng không thành lập chi nhánh hoặc đơn vị trực thuộc hoặc có cơ sở sản xuất trực thuộc (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) trên địa bàn khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính, thuộc đối tượng được hạch toán Khoản thu của ngân sách nhà nước theo quy định của Luật quản lý thuế, thì được sử dụng mã số thuế đã cấp để khai thuế, nộp thuế với cơ quan thuế tại địa bàn nơi phát sinh hoạt động kinh doanh mới hoặc mở rộng kinh doanh.

Đối với cá nhân

Quy định về cấp mã số thuế

Mỗi một cá nhân khi đóng thuế thu nhập cá nhân đều sẽ được cấp một mã số thuế. Mã số thuế này dùng để kê khai mọi khoản thu nhập của cá nhân, đồng thời nộp thuế và Ngân sách Nhà nước. Việc cấp mã số thuế thu nhập cá nhân được thực hiện dưới hai hình thức:

 • Cơ quan, công ty nơi bạn làm việc có nghĩa vụ thực hiện xin cấp mã số thuế cá nhân cho bạn;
 • Bạn tự đi xin cấp mã số thuế cá nhân tại Cơ quan thuế.
Quy định về việc cấp mã số thuế đối với cá nhân
Quy định về việc cấp mã số thuế đối với cá nhân

Quy định về sử dụng mã số thuế.

 • Được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về việc giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc nói rằng: người nộp thuế khi đã đăng ký mã số thuế cá nhân và được cấp mã số thuế sẽ được áp dụng tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc. Có nghĩa là cá nhân khi chưa làm mã số thuế cá nhân thì sẽ không được đăng ký giảm trừ cho người phụ thuộc.

 • Được khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 

Các cá nhân đăng ký và đã sở hữu mã số thuế thu nhập cá nhân tại thời điểm cam kết và được áp dụng việc không khấu trừ 10% thuế TNCN. Cá nhân là người có thu nhập tại một nơi, cũng chưa đến mức phải nộp thuế thu nhập cá nhân và đã ký vào bản cam kết. Ngược lại, các cá nhân không đăng ký làm mã số thuế sẽ bị khấu trừ 10% trên tổng nguồn thu nhập của họ.

Xem thêm: Thuế VAT là gì? Những điều cần biết về thuế giá trị gia tăng

 • Được giảm thuế nếu bị thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ hoặc bị bệnh hiểm nghèo

Các đối tượng sẽ được hưởng lợi ích đặc biệt khi gặp trường hợp không may xảy ra như thiên tai, cháy nhà, hỏa hoạn, bệnh hiểm nghèo,… Cá nhân có thể được giảm thuế khi gặp các trường hợp vừa nêu, nghiêm trọng hơn thì được hưởng chế độ miễn thuế.

 • Được hoàn thuế thu nhập cá nhân nếu nộp thừa

Trong trường hợp bạn nộp thừa tiền thuế thu nhập cá nhân, bạn có thể làm thủ tục quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định việc hoàn thuế thu nhập cá nhân chỉ được áp dụng đối với những cá nhân đã đăng ký và được cấp mã số thuế cá nhân tại lúc nộp hồ sơ quyết toán thuế. Đây là một trong những lợi ích của việc đăng ký mã số thuế cá nhân mang lại.

 • Được cung cấp các dịch vụ về thuế nhanh chóng, thuận tiện

Khi bạn đã có mã số thuế riêng, có thể tự tra cứu mã số của mình. Hoặc kiểm tra các mức thuế mình cần phải đóng thông qua các website của tổng cục thuế bằng việc đăng nhập online vào tài khoản của mình.

Hướng dẫn tra cứu mã số thuế

Có rất nhiều cách để kiểm tra mã số thuế. Tuy nhiên, hầu hết người ta thường tra cứu mã số thuế thông qua cổng thông tin quản lý theo địa chỉ TẠI ĐÂY.

Cá nhân, tổ chức điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu của hệ thống và tiến hành tra cứu mã số thuế của đối tượng cần tra cứu.

Bạn cũng có thể đến trực tiếp tại trụ sở của Chi cục thuế để kiểm tra. Vì vậy, mỗi cá nhân, tổ chức có thể cân nhắc lựa chọn cách kiểm tra sao cho thuận tiện nhất.

Hướng dẫn tra cứu mã số thuế
Hướng dẫn tra cứu mã số thuế

Khi sử dụng mã số thuế cần lưu ý gì?

Mỗi cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khi sử dụng mã số thuế cần lưu ý:

 • Không được sử dụng mã số thuế của người nộp thuế khác. Việc này là hoàn toàn nghiêm cấm.
 • Cần ghi rõ mã số thuế vào hóa đơn, chứng từ, các tài liệu khi thực hiện giao dịch kinh doanh, các giao dịch về thuế, mở tài khoản gửi tiền ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng,…
 • Khi có nhu cầu chuyển qua địa điểm khác do hết hạn văn phòng cần phải thông báo cho cơ quan thuế để có thể quản lý và nắm bắt tình hình hoạt động và không khóa mã số thuế.
 • Những trường hợp bị khóa mã số thuế, bao gồm: Bỏ địa điểm kinh doanh, nợ thuế quá nhiều hoặc quá lâu không nộp, không nộp tờ khai thuế quá lâu.
 • Trường hợp bị khóa mã số thuế sẽ không thể đăng nhập để nộp tờ khai thuế qua mạng.

Trên đây là những thông tin về mã số thuếVinaser đã chia sẻ đến bạn, nếu còn bất kỳ thắc mắc nào khác vui lòng để lại phía dưới bình luận để được chúng tôi giải đáp ngay nhé!

Bài viết liên quan

 • Quy trình làm thủ tục cấp giấy phép an ninh trật tự của Vinaser

  Thủ tục cấp giấy phép an ninh trật tự mới nhất

  05/01/2023

  Rate this post Khi tiến hành kinh doanh một số ngành nghề có điều kiện, tính chất nhạy cảm và theo cơ quan nhà nước có ảnh hưởng đến an ninh trật tự của xã hội đều bắt buộc phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự hay giấy phép

 • Mức phạt không có hồ sơ phương án về PCCC là bao nhiêu?

  05/01/2023

  Rate this post Theo quy định của pháp luật, các cơ sở kinh doanh thuộc diện quản lý về PCCC bắt buộc phải có hồ sơ phương án về PCCC. Do vậy, đối với các trường hợp không có hồ sơ phương án thì sẽ bị xử phạt hành chính theo đúng quy định của

 • Quy định của pháp luật về căn cứ để tố giác tội phạm

  Căn cứ khởi tố vụ án hình sự năm 2022

  26/12/2022

  Rate this post Khi đã nắm giữ được thông tin tội phạm do các thông tin đại chúng hay truyền thông đưa tin thì các cơ quan có thẩm quyền sẽ bắt đầu tiến hành kiểm tra, xác minh. Điều này cho thấy rằng căn cứ khởi tố vụ án hình sự rất quan trọng.

 • Đối tượng chịu thuế gtgt

  Đối tượng chịu thuế gtgt là ai?

  20/12/2022

  Rate this post Thuế giá trị gia tăng hay VAT là loại thuế có tác động đến khá nhiều đối tượng so với các loại thuế khác. Hãy theo dõi bài viết dưới đây để tìm hiểu về đối tượng chịu thuế gtgt nhé! Đối tượng chịu thuế gtgt Theo Điều 3 Luật Thuế giá

 • Quy chuẩn 06/2022/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình

  Quy chuẩn 06/2022/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình

  13/12/2022

  Rate this post Bộ trưởng Bộ xây dựng đã ban hành Thông tư 6/2022/TT-BXD về QCVN 06/2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình. Xem thêm: Mức xử phạt lỗi dừng đèn đỏ sai làn đường mới nhất Thông tư 06/2022/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 16/01/2023

 • Độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự là bao nhiêu?

  Tuổi chịu trách nhiệm hình sự là bao nhiêu?

  05/12/2022

  Rate this post Độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự là những chủ đề được nhiều người quan tâm và đặt câu hỏi nhiều nhất hiện nay. Hãy theo dõi bài biết dưới đây để tìm hiểu về vấn đề tuổi chịu trách nhiệm hình sự nhé! Trách nhiệm hình sự là gì? Trách nhiệm

 • Lỗi thay đổi kết cấu xe bị xử phạt thế nào

  Lỗi thay đổi kết cấu xe bị xử phạt thế nào? Quy định mới nhất 

  24/11/2022

  Rate this post Hiện nay, có một số cá nhân có sở thích độ xe làm thay đổi kết cấu của xe máy hoặc ô tô. Vậy, điều này có vi phạm quy định của luật giao thông không? Lỗi thay đổi kết cấu xe sẽ bị xử phạt thế nào? Cùng tìm hiểu ngay

 • Xử phạt nồng độ cồn khi lái xe

  Xử phạt nồng độ cồn khi lái xe năm 2022

  19/11/2022

  Rate this post Các hành vi vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển ô tô, xe máy đang ở mức rất cao gây ra những trường hợp không đáng có. Vì vậy, việc xử phạt các hành vi này các luật pháp thực hiện rất nghiêm ngặt. Hãy theo dõi bài viết dưới đây