Mã số thuế là gì? Kiến thức từ A-Z về mã số thuế

Mỗi một cá nhân, doanh nghiệp sẽ có những mã số thuế khác nhau, được xem như mã định danh của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khi có những yêu cầu phát sinh liên quan đến thuế được cơ quan quản lý về thuế cấp một lần và sử dụng đến khi chấm dứt tư cách của chủ thể đó.

Mã số thuế là gì?

Mã số thuế là một dãy số, chữ cái hoặc ký tự do cơ quan quản lý thuế cấp cho người nộp thuế theo quy định của Luật quản lý thuế. Mã số thuế dùng để nhận biết, xác định từng người nộp thuế, bao gồm cả người nộp thuế có hoạt động xuất, nhập khẩu và được quản lý thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

Mã số thuế là gì
Mã số thuế là gì

Cấu trúc mã số thuế như thế nào?

Cấu trúc mã số thuế được quy định cụ thể:

N1N2N3N4N5N6N7N8N9N10 – N11N12N13

Trong đó:

 • N1N2 là số phần khoảng của MST.
 • N3N4N5N6N7N8N9 được quy định theo một cấu trúc xác định, tăng dần trong khoảng từ 0000001 đến 9999999.
 • Chữ số N10 là chữ số kiểm tra.
 • N11N12N13 là các số thứ tự từ 001 đến 999.
 • Dấu gạch ngang (-) là ký tự để phân tách nhóm 10 chữ số đầu và nhóm 3 chữ số cuối.

Ai cần đăng ký thuế để được cấp mã số thuế

Đối tượng cần đăng ký thuế để được cấp mã số thuế bao gồm đối tượng thực hiện đăng ký thuế thông qua cơ chế của một cửa liên thông và đối tượng thực hiện đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế được quy định tại Thông tư 105/2020/TT-BTC ngày 03/2/2020.

Quy định về việc cấp mã số thuế như thế nào? 

Đối với doanh nghiệp

Quy định về cấp mã số thuế

Theo quy định Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP và Khoản 3 Điều 4 Thông tư 95/2016/TT-BTC, mã số doanh nghiệp đồng thời là mã số thuế của doanh nghiệp. Mã số doanh nghiệp tồn tại trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp và không được cấp lại cho tổ chức, cá nhân khác. Khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động thì mã số doanh nghiệp chấm dứt hiệu lực.

Mã số doanh nghiệp được tạo, gửi, nhận tự động bởi Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Hệ thống thông tin đăng ký thuế và được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Đối với các doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh), mã số doanh nghiệp là mã số thuế do cơ quan thuế đã cấp cho doanh nghiệp.

Mã số thuế 10 số được cấp cho các doanh nghiệp.

Mã số thuế 13 số được cấp cho các chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp được cấp mã số đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Quy định về việc cấp mã số thuế đối với doanh nghiệp
Quy định về việc cấp mã số thuế đối với doanh nghiệp

Quy định về sử dụng mã số thuế

Theo quy định tại Điều 28 Luật quản lý thuế và Thông tư 95/2016/TT-BTC: Doanh nghiệp phải sử dụng mã số thuế được cấp như sau:

 • Ghi mã số thuế được cấp vào hóa đơn, chứng từ, tài liệu khi thực hiện các giao dịch kinh doanh; mở tài khoản tiền gửi tại ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác.
 • Sử dụng mã số thuế để thực hiện khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế và thực hiện các thủ tục về thuế khác đối với tất cả các nghĩa vụ phải nộp ngân sách nhà nước.
 • Doanh nghiệp đã được cấp mã số thuế nếu phát sinh các hoạt động sản xuất kinh doanh mới hoặc mở rộng kinh doanh sang địa bàn tỉnh, thành phố khác nhưng không thành lập chi nhánh hoặc đơn vị trực thuộc hoặc có cơ sở sản xuất trực thuộc (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) trên địa bàn khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính, thuộc đối tượng được hạch toán Khoản thu của ngân sách nhà nước theo quy định của Luật quản lý thuế, thì được sử dụng mã số thuế đã cấp để khai thuế, nộp thuế với cơ quan thuế tại địa bàn nơi phát sinh hoạt động kinh doanh mới hoặc mở rộng kinh doanh.

Đối với cá nhân

Quy định về cấp mã số thuế

Mỗi một cá nhân khi đóng thuế thu nhập cá nhân đều sẽ được cấp một mã số thuế. Mã số thuế này dùng để kê khai mọi khoản thu nhập của cá nhân, đồng thời nộp thuế và Ngân sách Nhà nước. Việc cấp mã số thuế thu nhập cá nhân được thực hiện dưới hai hình thức:

 • Cơ quan, công ty nơi bạn làm việc có nghĩa vụ thực hiện xin cấp mã số thuế cá nhân cho bạn;
 • Bạn tự đi xin cấp mã số thuế cá nhân tại Cơ quan thuế.
Quy định về việc cấp mã số thuế đối với cá nhân
Quy định về việc cấp mã số thuế đối với cá nhân

Quy định về sử dụng mã số thuế.

 • Được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về việc giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc nói rằng: người nộp thuế khi đã đăng ký mã số thuế cá nhân và được cấp mã số thuế sẽ được áp dụng tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc. Có nghĩa là cá nhân khi chưa làm mã số thuế cá nhân thì sẽ không được đăng ký giảm trừ cho người phụ thuộc.

 • Được khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 

Các cá nhân đăng ký và đã sở hữu mã số thuế thu nhập cá nhân tại thời điểm cam kết và được áp dụng việc không khấu trừ 10% thuế TNCN. Cá nhân là người có thu nhập tại một nơi, cũng chưa đến mức phải nộp thuế thu nhập cá nhân và đã ký vào bản cam kết. Ngược lại, các cá nhân không đăng ký làm mã số thuế sẽ bị khấu trừ 10% trên tổng nguồn thu nhập của họ.

Xem thêm: Thuế VAT là gì? Những điều cần biết về thuế giá trị gia tăng

 • Được giảm thuế nếu bị thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ hoặc bị bệnh hiểm nghèo

Các đối tượng sẽ được hưởng lợi ích đặc biệt khi gặp trường hợp không may xảy ra như thiên tai, cháy nhà, hỏa hoạn, bệnh hiểm nghèo,… Cá nhân có thể được giảm thuế khi gặp các trường hợp vừa nêu, nghiêm trọng hơn thì được hưởng chế độ miễn thuế.

 • Được hoàn thuế thu nhập cá nhân nếu nộp thừa

Trong trường hợp bạn nộp thừa tiền thuế thu nhập cá nhân, bạn có thể làm thủ tục quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định việc hoàn thuế thu nhập cá nhân chỉ được áp dụng đối với những cá nhân đã đăng ký và được cấp mã số thuế cá nhân tại lúc nộp hồ sơ quyết toán thuế. Đây là một trong những lợi ích của việc đăng ký mã số thuế cá nhân mang lại.

 • Được cung cấp các dịch vụ về thuế nhanh chóng, thuận tiện

Khi bạn đã có mã số thuế riêng, có thể tự tra cứu mã số của mình. Hoặc kiểm tra các mức thuế mình cần phải đóng thông qua các website của tổng cục thuế bằng việc đăng nhập online vào tài khoản của mình.

Hướng dẫn tra cứu mã số thuế

Có rất nhiều cách để kiểm tra mã số thuế. Tuy nhiên, hầu hết người ta thường tra cứu mã số thuế thông qua cổng thông tin quản lý theo địa chỉ TẠI ĐÂY.

Cá nhân, tổ chức điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu của hệ thống và tiến hành tra cứu mã số thuế của đối tượng cần tra cứu.

Bạn cũng có thể đến trực tiếp tại trụ sở của Chi cục thuế để kiểm tra. Vì vậy, mỗi cá nhân, tổ chức có thể cân nhắc lựa chọn cách kiểm tra sao cho thuận tiện nhất.

Hướng dẫn tra cứu mã số thuế
Hướng dẫn tra cứu mã số thuế

Khi sử dụng mã số thuế cần lưu ý gì?

Mỗi cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khi sử dụng mã số thuế cần lưu ý:

 • Không được sử dụng mã số thuế của người nộp thuế khác. Việc này là hoàn toàn nghiêm cấm.
 • Cần ghi rõ mã số thuế vào hóa đơn, chứng từ, các tài liệu khi thực hiện giao dịch kinh doanh, các giao dịch về thuế, mở tài khoản gửi tiền ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng,…
 • Khi có nhu cầu chuyển qua địa điểm khác do hết hạn văn phòng cần phải thông báo cho cơ quan thuế để có thể quản lý và nắm bắt tình hình hoạt động và không khóa mã số thuế.
 • Những trường hợp bị khóa mã số thuế, bao gồm: Bỏ địa điểm kinh doanh, nợ thuế quá nhiều hoặc quá lâu không nộp, không nộp tờ khai thuế quá lâu.
 • Trường hợp bị khóa mã số thuế sẽ không thể đăng nhập để nộp tờ khai thuế qua mạng.

Trên đây là những thông tin về mã số thuếVinaser đã chia sẻ đến bạn, nếu còn bất kỳ thắc mắc nào khác vui lòng để lại phía dưới bình luận để được chúng tôi giải đáp ngay nhé!

Bài viết liên quan

 • Quy trình thành lập doanh nghiệp tại Vinaser

  Thành lập doanh nghiệp trọn gói, giá rẻ

  14/05/2022

  Thành lập doanh nghiệp được xem là việc làm đầu tiên của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khi muốn hoạt động kinh doanh hợp pháp tại Việt Nam. Cùng theo dõi bài viết sau để hiểu rõ hơn về việc này. Tại sao cần thành lập doanh nghiệp? Kinh tế ngày càng phát

 • Mức xử phạt khi không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn

  Nồng độ cồn cho phép khi tham gia giao thông 2022

  11/05/2022

  Mức phạt nồng độ cồn cho phép khi tham gia giao thông là bao nhiêu? Cách xác định nồng độ cồn như thế nào? Đây đều là những thắc mắc hàng đầu của mọi người khi tham gia giao thông. Bài viết sau sẽ giải đáp cho bạn thật đầy đủ nhất mọi thông tin

 • Hủy hóa đơn điện tử cần chuẩn bị hồ sơ gì

  Hướng Dẫn Cách hủy hóa đơn điện tử chưa sử dụng đúng quy định

  04/05/2022

  Các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân kinh doanh có hóa đơn không tiếp tục sử dụng hoặc còn tồn đọng không sử dụng đến mà cần phải hủy bỏ trong thời hạn chậm nhất là 30 ngày, kể từ khi thông báo với cơ quan thuế cho kịp tiến độ nhưng vẫn

 • Định nghĩa người đại diện theo pháp luật

  Người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần là ai? 

  27/04/2022

  Người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần là người có quyền xác lập, thực hiện các giao dịch dân sự vì lợi ích của người được đại diện, trừ trường hợp các giao dịch dân sự với chính mình hoặc với người thứ ba mà họ cũng là người đại diện.

 • Xin giấy xác nhận nội dung quảng cáo cần đáp ứng điều kiện nào

  Hướng dẫn cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo 2022

  23/04/2022

  Để xin giấy xác nhận nội dung quảng cáo bạn cần chuẩn bị những gì? Hãy tìm hiểu rõ hơn qua bài viết sau đây. Xin giấy xác nhận nội dung quảng cáo cần đáp ứng điều kiện nào? Pháp luật Việt Nam đã điều chỉnh mọi vấn đề của đời sống xã hội, bao

 • Quy trình cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố thực phẩm chức năng

  Hướng dẫn cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm

  20/04/2022

  Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm là một thủ tục bắt buộc đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm cần thực hiện khi muốn lưu hành sản phẩm trên thị trường. Những sản phẩm cần giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm

 • Ủy quyền là gì

  Mẫu giấy ủy quyền mới nhất 2022

  16/04/2022

  Giấy ủy quyền được sử dụng  trong rất nhiều trường hợp. Khi người cần phải thực hiện thủ tục hành chính nào đó mà không thể tự mình thực hiện thì ủy quyền cho người khác làm thay. Vậy, mẫu giấy ủy quyền là gì? Có lưu ý gì khi thực hiện viết giấy ủy

 • Đăng ký xe ô tô online cần chuẩn bị những gì

  Hướng dẫn đăng ký xe ô tô online chi tiết nhất 2022

  13/04/2022

  Nếu không có thời gian đăng ký xe trực tiếp, người dân có thể làm thủ tục đăng ký xe ô tô online. Điều này có thể tiết kiệm thời gian đi lại, chờ đợi trong việc khai báo, làm thủ đăng ký, cấp biển số xe, nhất là thời kỳ dịch Covid như hiện