Điều kiện, thủ tục cấp giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt – Lào

5/5 - (2 bình chọn)

Bài viết sau sẽ chia sẻ cho bạn toàn bộ thông tin về giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt – Lào.

Điều kiện cấp giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt – Lào

Đối tượng được cấp giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt – Lào là các doanh nghiệp, hợp tác xã đáp ứng được yêu cầu:

 • Đã hoạt động vận tải trong nước từ 03 năm trở lên; không bị tuyên bố phá sản hoặc không ở trong tình trạng tuyên bố phá sản.
 • Có số lượng phương tiện phù hợp với phương án kinh doanh theo quy định.

Quy định tại Điều 8 Thông tư 88/2014/BGTVT

viet-lao
viet-lao

Thủ tục cấp giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt – Lào

Cách thức thực hiện

Bạn có thể nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính đến Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Thành phần hồ sơ

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động vận tải đường bộ quốc tế theo mẫu.
 • Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách và kinh doanh vận tải hàng hóa bằng container) hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký ngành nghề vận tải bằng xe ô tô (đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hàng hóa khác) (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu);
 • Phương án kinh doanh vận tải đường bộ quốc tế.

Số lượng hồ sơ

01 (bộ).

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Cơ quan thực hiện TTHC

 • Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng Cục Đường bộ Việt Nam;
 • Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có;
 • Cơ quan trực tiếp thực hiện: Vụ Vận tải- Pháp chế thuộc Tổng Cục Đường bộ Việt Nam;
 • Cơ quan phối hợp: Không có.
Điều kiện cấp giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt - Lào
Điều kiện cấp giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt – Lào

Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính

 • Giấy phép hoạt động vận tải đường bộ quốc tế.
 • Thời hạn của Giấy phép hoạt động vận tải đường bộ quốc tế là 5 năm

Phí và lệ phí 

Mức lệ phí theo quy định của Bộ tài chính.

Tên mẫu đơn

Đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động vận tải đường bộ quốc tế

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

 • Thông tư số 38/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải  Hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện cơ giới đường bộ qua lại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.
 • Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29 tháng 7 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.
Thủ tục cấp giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt - Lào
Thủ tục cấp giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt – Lào

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động vận tải đường bộ quốc tế

Tên doanh nghiệp/HTX             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ QUỐC TẾ

Kính gửi:……………………………………

 1. Tên đơn vị vận tải:…………………………………………………………………
 2. Địa chỉ:…………………………………………………………………………….
 3. Số điện thoại:………………………………Số Fax:……………………………….
 4. Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô số:…………………ngày cấp:…………..

Cơ quan cấp:……………………………………………………………………………..

 1. Đề nghị cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế như sau:

Loại hình hoạt động (ghi rõ một hoặc một số loại hình gồm: khai thác vận tải hành khách theo tuyến cố định; vận tải hành khách theo hợp đồng; vận tải hành khách du lịch; vận tải hàng hóa): ………………………………

……………………………………

 1. Thời hạn đề nghị cấp phép

Xác nhận của Sở GTVT                         ………, ngày    tháng……năm….

(Về thâm niên hoạt động vận tải                                           Thủ trưởng đơn vị

trong nước của đơn vị)                                                (Ký tên, đóng dấu)

Xem thêm: Dịch vụ xin cấp giấy phép liên vận Việt Lào uy tín – nhanh chóng

Thời hạn của giấy phép phương tiện vận tải đường bộ quốc tế 

Theo Khoản 2, Điều 5 Nghị định 119/2021/NĐ-CP (có hiệu lực từ 15.2.2022) quy định về trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép vận tải đường bộ qua biên giới quy định chung về giấy phép vận tải đường bộ quốc tế và giấy phép liên vận là:

 1. Giấy phép liên vận được cơ quan có thẩm quyền cấp cho các phương tiện để thực hiện hoạt động vận tải đường bộ quốc tế.
 2. a) Giấy phép liên vận cấp cho phương tiện thương mại được phép đi lại nhiều lần, mỗi lần không quá 30 ngày và có thời hạn 01 năm kể từ ngày cấp. Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Lào cấp cho phương tiện thuộc các doanh nghiệp phục vụ các công trình, dự án thực hiện trên lãnh thổ Lào có thời hạn 01 năm và không bị hạn chế về thời gian của mỗi lần, nhưng không quá thời hạn kết thúc công trình, dự án, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trên lãnh thổ Lào.
 3. b) Giấy phép liên vận cấp cho phương tiện phi thương mại (không bao gồm phương tiện cứu hỏa, phương tiện cứu thương, phương tiện cứu hộ, phương tiện thực hiện cứu trợ nhân đạo) được phép đi lại một lần và có thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày cấp.
 4. Thời hạn của giấy phép liên vận cấp cho phương tiện không được vượt quá niên hạn sử dụng của phương tiện.

Qua đó, cho thấy giấy phép liên vận cấp cho phương tiện thương mại được phép đi lại nhiều lần, mỗi lần không quá 30 ngày và có thời hạn 01 năm kể từ ngày cấp. Giấy phép liên vận cấp cho phương tiện phi thương mại (không bao gồm phương tiện cứu hỏa, phương tiện cứu thương, phương tiện cứu hộ, phương tiện thực hiện cứu trợ nhân đạo) được phép đi lại một lần và có thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày cấp.

Thời hạn của giấy phép phương tiện vận tải đường bộ quốc tế 
Thời hạn của giấy phép phương tiện vận tải đường bộ quốc tế

Xem thêm: Dịch vụ cấp giấy phép liên vận Việt – Campuchia nhanh chóng

Phương án kinh doanh vận tải đường bộ quốc tế Việt Nam – Lào

Phương án kinh doanh vận tải hành khách

Kinh doanh vận tải hành khách cố định.

 • Tuyến khai thác, số chuyến, hình thức triển khai bán vé.
 • Phương tiện: số lượng, chất lượng phương tiện, gắn thiết bị giám sát hành trình.
 • Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe: số lượng, hạng Giấy phép lái xe, tập huấn nghiệp vụ, thâm niên của lái xe khách có giường nằm hai tầng.
 • Đồng phục của lái xe, nhân viên phục vụ trên xe.
 • Nơi đỗ xe của đơn vị vận tải: địa điểm, diện tích.
 • Chế độ bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện.
 • Giá cước: thực hiện các quy định có liên quan.

Phương án kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng và vận tải du lịch.

 • Phương tiện: số lượng, chất lượng, gắn thiết bị giám sát hành trình.
 • Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe: số lượng, hạng Giấy phép lái xe, tập huấn nghiệp vụ.
 • Đồng phục của lái xe, nhân viên phục vụ trên xe.
 • Nơi đỗ xe của đơn vị vận tải: địa điểm, diện tích.
 • Các dịch vụ phục vụ hành khách đi xe.
 • Chế độ bảo dưỡng và sửa chữa phương tiện.
 • Giá cước: thực hiện các quy định có liên quan.

Phương án kinh doanh vận tải hàng hóa

 • Loại hình kinh doanh vận tải (ghi rõ hình thức kinh doanh vận tải như: Vận tải hàng hóa bằng công-te-nơ, vận tải hàng hóa thông thường…).
 • Phương tiện: số lượng, chất lượng, việc gắn thiết bị giám sát hành trình.
 • Chế độ bảo dưỡng và sửa chữa phương tiện.
 • Lái xe: số lượng, hàng Giấy phép lái xe, chế độ tập huấn nghiệp vụ.
 • Nơi đỗ xe của đơn vị vận tải: địa điểm, diện tích.

Xem thêm: Cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh vận tải tại Hà Nội 2022

Hy vọng qua bài viết trên Vinaser sẽ giúp bạn hiểu hơn về giấy cấp phép vận tải đường bộ quốc tế. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào khác vui lòng để lại phía dưới bình luận để được hỗ trợ nhé!

Bài viết liên quan

 • Quy trình làm thủ tục cấp giấy phép an ninh trật tự của Vinaser

  Thủ tục cấp giấy phép an ninh trật tự mới nhất

  05/01/2023

  Rate this post Khi tiến hành kinh doanh một số ngành nghề có điều kiện, tính chất nhạy cảm và theo cơ quan nhà nước có ảnh hưởng đến an ninh trật tự của xã hội đều bắt buộc phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự hay giấy phép

 • Mức phạt không có hồ sơ phương án về PCCC là bao nhiêu?

  05/01/2023

  Rate this post Theo quy định của pháp luật, các cơ sở kinh doanh thuộc diện quản lý về PCCC bắt buộc phải có hồ sơ phương án về PCCC. Do vậy, đối với các trường hợp không có hồ sơ phương án thì sẽ bị xử phạt hành chính theo đúng quy định của

 • Quy định của pháp luật về căn cứ để tố giác tội phạm

  Căn cứ khởi tố vụ án hình sự năm 2022

  26/12/2022

  Rate this post Khi đã nắm giữ được thông tin tội phạm do các thông tin đại chúng hay truyền thông đưa tin thì các cơ quan có thẩm quyền sẽ bắt đầu tiến hành kiểm tra, xác minh. Điều này cho thấy rằng căn cứ khởi tố vụ án hình sự rất quan trọng.

 • Đối tượng chịu thuế gtgt

  Đối tượng chịu thuế gtgt là ai?

  20/12/2022

  Rate this post Thuế giá trị gia tăng hay VAT là loại thuế có tác động đến khá nhiều đối tượng so với các loại thuế khác. Hãy theo dõi bài viết dưới đây để tìm hiểu về đối tượng chịu thuế gtgt nhé! Đối tượng chịu thuế gtgt Theo Điều 3 Luật Thuế giá

 • Quy chuẩn 06/2022/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình

  Quy chuẩn 06/2022/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình

  13/12/2022

  Rate this post Bộ trưởng Bộ xây dựng đã ban hành Thông tư 6/2022/TT-BXD về QCVN 06/2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình. Xem thêm: Mức xử phạt lỗi dừng đèn đỏ sai làn đường mới nhất Thông tư 06/2022/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 16/01/2023

 • Độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự là bao nhiêu?

  Tuổi chịu trách nhiệm hình sự là bao nhiêu?

  05/12/2022

  Rate this post Độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự là những chủ đề được nhiều người quan tâm và đặt câu hỏi nhiều nhất hiện nay. Hãy theo dõi bài biết dưới đây để tìm hiểu về vấn đề tuổi chịu trách nhiệm hình sự nhé! Trách nhiệm hình sự là gì? Trách nhiệm

 • Lỗi thay đổi kết cấu xe bị xử phạt thế nào

  Lỗi thay đổi kết cấu xe bị xử phạt thế nào? Quy định mới nhất 

  24/11/2022

  Rate this post Hiện nay, có một số cá nhân có sở thích độ xe làm thay đổi kết cấu của xe máy hoặc ô tô. Vậy, điều này có vi phạm quy định của luật giao thông không? Lỗi thay đổi kết cấu xe sẽ bị xử phạt thế nào? Cùng tìm hiểu ngay

 • Xử phạt nồng độ cồn khi lái xe

  Xử phạt nồng độ cồn khi lái xe năm 2022

  19/11/2022

  Rate this post Các hành vi vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển ô tô, xe máy đang ở mức rất cao gây ra những trường hợp không đáng có. Vì vậy, việc xử phạt các hành vi này các luật pháp thực hiện rất nghiêm ngặt. Hãy theo dõi bài viết dưới đây