Điều kiện, thủ tục cấp giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt – Lào

5/5 - (2 bình chọn)

Bài viết sau sẽ chia sẻ cho bạn toàn bộ thông tin về giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt – Lào.

Điều kiện cấp giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt – Lào

Đối tượng được cấp giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt – Lào là các doanh nghiệp, hợp tác xã đáp ứng được yêu cầu:

 • Đã hoạt động vận tải trong nước từ 03 năm trở lên; không bị tuyên bố phá sản hoặc không ở trong tình trạng tuyên bố phá sản.
 • Có số lượng phương tiện phù hợp với phương án kinh doanh theo quy định.

Quy định tại Điều 8 Thông tư 88/2014/BGTVT

viet-lao
viet-lao

Thủ tục cấp giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt – Lào

Cách thức thực hiện

Bạn có thể nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính đến Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Thành phần hồ sơ

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động vận tải đường bộ quốc tế theo mẫu.
 • Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách và kinh doanh vận tải hàng hóa bằng container) hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký ngành nghề vận tải bằng xe ô tô (đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hàng hóa khác) (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu);
 • Phương án kinh doanh vận tải đường bộ quốc tế.

Số lượng hồ sơ

01 (bộ).

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Cơ quan thực hiện TTHC

 • Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng Cục Đường bộ Việt Nam;
 • Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có;
 • Cơ quan trực tiếp thực hiện: Vụ Vận tải- Pháp chế thuộc Tổng Cục Đường bộ Việt Nam;
 • Cơ quan phối hợp: Không có.
Điều kiện cấp giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt - Lào
Điều kiện cấp giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt – Lào

Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính

 • Giấy phép hoạt động vận tải đường bộ quốc tế.
 • Thời hạn của Giấy phép hoạt động vận tải đường bộ quốc tế là 5 năm

Phí và lệ phí 

Mức lệ phí theo quy định của Bộ tài chính.

Tên mẫu đơn

Đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động vận tải đường bộ quốc tế

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

 • Thông tư số 38/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải  Hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện cơ giới đường bộ qua lại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.
 • Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29 tháng 7 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.
Thủ tục cấp giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt - Lào
Thủ tục cấp giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt – Lào

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động vận tải đường bộ quốc tế

Tên doanh nghiệp/HTX             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ QUỐC TẾ

Kính gửi:……………………………………

 1. Tên đơn vị vận tải:…………………………………………………………………
 2. Địa chỉ:…………………………………………………………………………….
 3. Số điện thoại:………………………………Số Fax:……………………………….
 4. Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô số:…………………ngày cấp:…………..

Cơ quan cấp:……………………………………………………………………………..

 1. Đề nghị cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế như sau:

Loại hình hoạt động (ghi rõ một hoặc một số loại hình gồm: khai thác vận tải hành khách theo tuyến cố định; vận tải hành khách theo hợp đồng; vận tải hành khách du lịch; vận tải hàng hóa): ………………………………

……………………………………

 1. Thời hạn đề nghị cấp phép

Xác nhận của Sở GTVT                         ………, ngày    tháng……năm….

(Về thâm niên hoạt động vận tải                                           Thủ trưởng đơn vị

trong nước của đơn vị)                                                (Ký tên, đóng dấu)

Xem thêm: Dịch vụ xin cấp giấy phép liên vận Việt Lào uy tín – nhanh chóng

Thời hạn của giấy phép phương tiện vận tải đường bộ quốc tế 

Theo Khoản 2, Điều 5 Nghị định 119/2021/NĐ-CP (có hiệu lực từ 15.2.2022) quy định về trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép vận tải đường bộ qua biên giới quy định chung về giấy phép vận tải đường bộ quốc tế và giấy phép liên vận là:

 1. Giấy phép liên vận được cơ quan có thẩm quyền cấp cho các phương tiện để thực hiện hoạt động vận tải đường bộ quốc tế.
 2. a) Giấy phép liên vận cấp cho phương tiện thương mại được phép đi lại nhiều lần, mỗi lần không quá 30 ngày và có thời hạn 01 năm kể từ ngày cấp. Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Lào cấp cho phương tiện thuộc các doanh nghiệp phục vụ các công trình, dự án thực hiện trên lãnh thổ Lào có thời hạn 01 năm và không bị hạn chế về thời gian của mỗi lần, nhưng không quá thời hạn kết thúc công trình, dự án, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trên lãnh thổ Lào.
 3. b) Giấy phép liên vận cấp cho phương tiện phi thương mại (không bao gồm phương tiện cứu hỏa, phương tiện cứu thương, phương tiện cứu hộ, phương tiện thực hiện cứu trợ nhân đạo) được phép đi lại một lần và có thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày cấp.
 4. Thời hạn của giấy phép liên vận cấp cho phương tiện không được vượt quá niên hạn sử dụng của phương tiện.

Qua đó, cho thấy giấy phép liên vận cấp cho phương tiện thương mại được phép đi lại nhiều lần, mỗi lần không quá 30 ngày và có thời hạn 01 năm kể từ ngày cấp. Giấy phép liên vận cấp cho phương tiện phi thương mại (không bao gồm phương tiện cứu hỏa, phương tiện cứu thương, phương tiện cứu hộ, phương tiện thực hiện cứu trợ nhân đạo) được phép đi lại một lần và có thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày cấp.

Thời hạn của giấy phép phương tiện vận tải đường bộ quốc tế 
Thời hạn của giấy phép phương tiện vận tải đường bộ quốc tế

Xem thêm: Dịch vụ cấp giấy phép liên vận Việt – Campuchia nhanh chóng

Phương án kinh doanh vận tải đường bộ quốc tế Việt Nam – Lào

Phương án kinh doanh vận tải hành khách

Kinh doanh vận tải hành khách cố định.

 • Tuyến khai thác, số chuyến, hình thức triển khai bán vé.
 • Phương tiện: số lượng, chất lượng phương tiện, gắn thiết bị giám sát hành trình.
 • Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe: số lượng, hạng Giấy phép lái xe, tập huấn nghiệp vụ, thâm niên của lái xe khách có giường nằm hai tầng.
 • Đồng phục của lái xe, nhân viên phục vụ trên xe.
 • Nơi đỗ xe của đơn vị vận tải: địa điểm, diện tích.
 • Chế độ bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện.
 • Giá cước: thực hiện các quy định có liên quan.

Phương án kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng và vận tải du lịch.

 • Phương tiện: số lượng, chất lượng, gắn thiết bị giám sát hành trình.
 • Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe: số lượng, hạng Giấy phép lái xe, tập huấn nghiệp vụ.
 • Đồng phục của lái xe, nhân viên phục vụ trên xe.
 • Nơi đỗ xe của đơn vị vận tải: địa điểm, diện tích.
 • Các dịch vụ phục vụ hành khách đi xe.
 • Chế độ bảo dưỡng và sửa chữa phương tiện.
 • Giá cước: thực hiện các quy định có liên quan.

Phương án kinh doanh vận tải hàng hóa

 • Loại hình kinh doanh vận tải (ghi rõ hình thức kinh doanh vận tải như: Vận tải hàng hóa bằng công-te-nơ, vận tải hàng hóa thông thường…).
 • Phương tiện: số lượng, chất lượng, việc gắn thiết bị giám sát hành trình.
 • Chế độ bảo dưỡng và sửa chữa phương tiện.
 • Lái xe: số lượng, hàng Giấy phép lái xe, chế độ tập huấn nghiệp vụ.
 • Nơi đỗ xe của đơn vị vận tải: địa điểm, diện tích.

Xem thêm: Cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh vận tải tại Hà Nội 2022

Hy vọng qua bài viết trên Vinaser sẽ giúp bạn hiểu hơn về giấy cấp phép vận tải đường bộ quốc tế. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào khác vui lòng để lại phía dưới bình luận để được hỗ trợ nhé!

Bài viết liên quan

 • Phân biệt phí và lệ phí

  Phí và lệ phí – Cách phân biệt

  03/10/2022

  Rate this post Hai thuật ngữ phí và lệ phí có thể nói là rất dễ nhầm lẫn với nhau ngay cả với người thường xuyên làm việc liên quan đến chúng. Vậy phí và lệ phí là gì? Làm cách nào để phân biệt chúng đơn giản nhất? Hãy theo dõi bài viết dưới

 • Thường trú là gì?

  Thường trú là gì? Phân biệt nơi cư trú và nơi thường trú

  03/10/2022

  Rate this post Thường trú là thuật ngữ được sử dụng trong các giấy tờ chứng minh nhân thân. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ về nó. Hãy theo dõi bài viết dưới đây để tìm hiểu rõ về thường trú là gì nhé! Thường trú là gì? Xem thêm: Hộ khẩu thường

 • Cam kết của Công ty về đào tạo cấp chứng chỉ sơ cấp vận tải

  Giới thiệu về Công ty Cổ phần tư vấn đào tạo phát triển giáo dục Việt Nam

  21/09/2022

  5/5 – (1 bình chọn) Chắc hẳn cũng có nhiều người thắc mắc về những người điều hành, quản lý và kinh doanh vận tải họ làm sao có được chứng chỉ sơ cấp vận tải. Vì họ là những người đã được trang bị kiến thức chuyên môn và nắm vững về lĩnh vực

 • Lỗi không thắt dây an toàn khi tham gia giao thông bị phạt bao nhiêu?

  Mức xử phạt lỗi không thắt dây an toàn mới nhất 

  21/09/2022

  5/5 – (1 bình chọn) Trong quá trình lái xe và ngồi trên xe ô tô đang di chuyển thì việc thắt dây an toàn là quy định của Luật giao thông đường bộ 2008. Hành vi không thắt dây an toàn sẽ bị xử phạt theo quy định. Hãy theo dõi bài viết dưới

 • Văn phòng luật sư tư vấn doanh nghiệp

  Luật sư giỏi, uy tín tại Hà Nội

  19/09/2022

  5/5 – (1 bình chọn) Xã hội hiện nay, pháp luật luôn đóng vai trò rất quan trọng và đặc biệt cần thiết. Bạn đang gặp phải các vấn đề liên quan đến lợi ích, quyền lợi và cần tới pháp lý giải quyết. Hãy theo dõi bài viết dưới đây để tìm hiểu về

 • Chưa đủ tuổi lái xe phạt bao nhiêu?

  Chưa đủ tuổi lái xe phạt bao nhiêu? Quy định mới nhất 2022

  16/09/2022

  Rate this post Điều kiện bắt buộc khi tham gia giao thông đó chính là đủ tuổi lái xe. Trong những trường hợp lái xe khi chưa đủ tuổi là hành vi bị xử phạt rất nghiêm khắc. Hãy theo dõi bài viết dưới đây để tìm hiểu về vấn đề chưa đủ tuổi lái

 • Mức xử phạt lỗi đi vào đường cấm

  Lỗi đi vào đường cấm – Mức xử phạt mới nhất 2022

  13/09/2022

  4.5/5 – (2 bình chọn) Tất cả những người tham gia giao thông khi đi vào đường cấm đều sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định. Cũng theo dõi bài viết dưới đây để tìm hiểu về các lỗi đi vào đường cấm nhé! Đường cấm là gì? Theo Ban hành

 • Tội vu khống bịa đặt là gì?

  Tội vu khống bịa đặt là gì? Xử lý thế nào?

  09/09/2022

  Rate this post Trong thời đại công nghệ phát triển mạnh như hiện nay, nhiều đối tượng đã lợi dụng các phương tiện truyền thông để lăng mạ bôi nhọ hình ảnh của người khác. Họ cung cấp những thông tin hoàn toàn sai lệch gây tổn hại nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm