Điều kiện, thủ tục cấp giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt – Lào

5/5 - (2 bình chọn)

Bài viết sau sẽ chia sẻ cho bạn toàn bộ thông tin về giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt – Lào.

Điều kiện cấp giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt – Lào

Đối tượng được cấp giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt – Lào là các doanh nghiệp, hợp tác xã đáp ứng được yêu cầu:

 • Đã hoạt động vận tải trong nước từ 03 năm trở lên; không bị tuyên bố phá sản hoặc không ở trong tình trạng tuyên bố phá sản.
 • Có số lượng phương tiện phù hợp với phương án kinh doanh theo quy định.

Quy định tại Điều 8 Thông tư 88/2014/BGTVT

viet-lao
viet-lao

Thủ tục cấp giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt – Lào

Cách thức thực hiện

Bạn có thể nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính đến Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Thành phần hồ sơ

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động vận tải đường bộ quốc tế theo mẫu.
 • Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách và kinh doanh vận tải hàng hóa bằng container) hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký ngành nghề vận tải bằng xe ô tô (đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hàng hóa khác) (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu);
 • Phương án kinh doanh vận tải đường bộ quốc tế.

Số lượng hồ sơ

01 (bộ).

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Cơ quan thực hiện TTHC

 • Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng Cục Đường bộ Việt Nam;
 • Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có;
 • Cơ quan trực tiếp thực hiện: Vụ Vận tải- Pháp chế thuộc Tổng Cục Đường bộ Việt Nam;
 • Cơ quan phối hợp: Không có.
Điều kiện cấp giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt - Lào
Điều kiện cấp giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt – Lào

Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính

 • Giấy phép hoạt động vận tải đường bộ quốc tế.
 • Thời hạn của Giấy phép hoạt động vận tải đường bộ quốc tế là 5 năm

Phí và lệ phí 

Mức lệ phí theo quy định của Bộ tài chính.

Tên mẫu đơn

Đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động vận tải đường bộ quốc tế

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

 • Thông tư số 38/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải  Hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện cơ giới đường bộ qua lại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.
 • Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29 tháng 7 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.
Thủ tục cấp giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt - Lào
Thủ tục cấp giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt – Lào

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động vận tải đường bộ quốc tế

Tên doanh nghiệp/HTX             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ QUỐC TẾ

Kính gửi:……………………………………

 1. Tên đơn vị vận tải:…………………………………………………………………
 2. Địa chỉ:…………………………………………………………………………….
 3. Số điện thoại:………………………………Số Fax:……………………………….
 4. Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô số:…………………ngày cấp:…………..

Cơ quan cấp:……………………………………………………………………………..

 1. Đề nghị cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế như sau:

Loại hình hoạt động (ghi rõ một hoặc một số loại hình gồm: khai thác vận tải hành khách theo tuyến cố định; vận tải hành khách theo hợp đồng; vận tải hành khách du lịch; vận tải hàng hóa): ………………………………

……………………………………

 1. Thời hạn đề nghị cấp phép

Xác nhận của Sở GTVT                         ………, ngày    tháng……năm….

(Về thâm niên hoạt động vận tải                                           Thủ trưởng đơn vị

trong nước của đơn vị)                                                (Ký tên, đóng dấu)

Xem thêm: Dịch vụ xin cấp giấy phép liên vận Việt Lào uy tín – nhanh chóng

Thời hạn của giấy phép phương tiện vận tải đường bộ quốc tế 

Theo Khoản 2, Điều 5 Nghị định 119/2021/NĐ-CP (có hiệu lực từ 15.2.2022) quy định về trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép vận tải đường bộ qua biên giới quy định chung về giấy phép vận tải đường bộ quốc tế và giấy phép liên vận là:

 1. Giấy phép liên vận được cơ quan có thẩm quyền cấp cho các phương tiện để thực hiện hoạt động vận tải đường bộ quốc tế.
 2. a) Giấy phép liên vận cấp cho phương tiện thương mại được phép đi lại nhiều lần, mỗi lần không quá 30 ngày và có thời hạn 01 năm kể từ ngày cấp. Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Lào cấp cho phương tiện thuộc các doanh nghiệp phục vụ các công trình, dự án thực hiện trên lãnh thổ Lào có thời hạn 01 năm và không bị hạn chế về thời gian của mỗi lần, nhưng không quá thời hạn kết thúc công trình, dự án, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trên lãnh thổ Lào.
 3. b) Giấy phép liên vận cấp cho phương tiện phi thương mại (không bao gồm phương tiện cứu hỏa, phương tiện cứu thương, phương tiện cứu hộ, phương tiện thực hiện cứu trợ nhân đạo) được phép đi lại một lần và có thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày cấp.
 4. Thời hạn của giấy phép liên vận cấp cho phương tiện không được vượt quá niên hạn sử dụng của phương tiện.

Qua đó, cho thấy giấy phép liên vận cấp cho phương tiện thương mại được phép đi lại nhiều lần, mỗi lần không quá 30 ngày và có thời hạn 01 năm kể từ ngày cấp. Giấy phép liên vận cấp cho phương tiện phi thương mại (không bao gồm phương tiện cứu hỏa, phương tiện cứu thương, phương tiện cứu hộ, phương tiện thực hiện cứu trợ nhân đạo) được phép đi lại một lần và có thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày cấp.

Thời hạn của giấy phép phương tiện vận tải đường bộ quốc tế 
Thời hạn của giấy phép phương tiện vận tải đường bộ quốc tế

Xem thêm: Dịch vụ cấp giấy phép liên vận Việt – Campuchia nhanh chóng

Phương án kinh doanh vận tải đường bộ quốc tế Việt Nam – Lào

Phương án kinh doanh vận tải hành khách

Kinh doanh vận tải hành khách cố định.

 • Tuyến khai thác, số chuyến, hình thức triển khai bán vé.
 • Phương tiện: số lượng, chất lượng phương tiện, gắn thiết bị giám sát hành trình.
 • Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe: số lượng, hạng Giấy phép lái xe, tập huấn nghiệp vụ, thâm niên của lái xe khách có giường nằm hai tầng.
 • Đồng phục của lái xe, nhân viên phục vụ trên xe.
 • Nơi đỗ xe của đơn vị vận tải: địa điểm, diện tích.
 • Chế độ bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện.
 • Giá cước: thực hiện các quy định có liên quan.

Phương án kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng và vận tải du lịch.

 • Phương tiện: số lượng, chất lượng, gắn thiết bị giám sát hành trình.
 • Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe: số lượng, hạng Giấy phép lái xe, tập huấn nghiệp vụ.
 • Đồng phục của lái xe, nhân viên phục vụ trên xe.
 • Nơi đỗ xe của đơn vị vận tải: địa điểm, diện tích.
 • Các dịch vụ phục vụ hành khách đi xe.
 • Chế độ bảo dưỡng và sửa chữa phương tiện.
 • Giá cước: thực hiện các quy định có liên quan.

Phương án kinh doanh vận tải hàng hóa

 • Loại hình kinh doanh vận tải (ghi rõ hình thức kinh doanh vận tải như: Vận tải hàng hóa bằng công-te-nơ, vận tải hàng hóa thông thường…).
 • Phương tiện: số lượng, chất lượng, việc gắn thiết bị giám sát hành trình.
 • Chế độ bảo dưỡng và sửa chữa phương tiện.
 • Lái xe: số lượng, hàng Giấy phép lái xe, chế độ tập huấn nghiệp vụ.
 • Nơi đỗ xe của đơn vị vận tải: địa điểm, diện tích.

Xem thêm: Cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh vận tải tại Hà Nội 2022

Hy vọng qua bài viết trên Vinaser sẽ giúp bạn hiểu hơn về giấy cấp phép vận tải đường bộ quốc tế. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào khác vui lòng để lại phía dưới bình luận để được hỗ trợ nhé!

Bài viết liên quan

 • giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm của khách hàng được Vinaser hỗ trợ

  Điều kiện để được giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm nhanh chóng 2024

  12/04/2024

  Trong thời đại công nghệ số hiện nay, việc in ấn và xuất bản các loại ấn phẩm đóng một vai trò rất quan trọng trong việc truyền tải thông tin, tri thức và văn hóa đến với công chúng. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, chất lượng và tính pháp lý cho các

 • Khái niệm sổ đỏ và sổ hồng.

  Tật tần tật về làm sổ đỏ/ làm sổ hồng mới nhất 2024

  04/04/2024

  Đối với bất kỳ ai đang có nhu cầu sở hữu một ngôi nhà hay bất động sản nào khác, việc làm sổ đỏ (sổ hữu quyền sử dụng đất) là một quy trình quan trọng không thể bỏ qua. Sổ đỏ là giấy tờ pháp lý chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng

 • Quy định về đổi giấy phép lái xe

  Hướng dẫn làm thủ tục đổi bằng lái xe chuẩn nhất 2024

  25/03/2024

  Bằng lái xe của bạn sấp hết thời hạn? bạn đang tìm hiểu về thủ tục đổi bằng lái xe hiện nay năm 2024 ? mà không muốn phải thi sát hạch lại. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách làm thủ tục, cùng với các quy định đăng ký

 • Các loại phí khi sử dụng xe Ô Tô

  Chi phí nuôi xe ô tô ở Việt Nam năm 2024 là bao nhiêu?

  23/03/2024

  Khi mua xe Ô tô ngoài khoản tiền cần phải trả để mang xe về nhà, thì chi phí sử dụng xe cũng là vấn đề được nhiều người đặc biệt quan tâm. Thu nhập bao nhiều thì có thể mua một chiếc xe ô tố?, các chi phí phát sinh trong quá trình sử

 • Ai được hưởng chế độ thai sản khi sinh con

  Hướng dẫn chi tiết cách tính tiền thai sản khi sinh con năm 2024

  07/03/2024

  Đón một thiên thần nhỏ chào đời là niềm hạnh phúc lớn lao với bất cứ gia đình nào. Tuy nhiên, kèm theo niềm vui ấy cũng là những lo toan, chi phí lớn mà các bậc làm cha mẹ phải gánh vác. Chính vì vậy, chế độ thai sản được xem là một phần

 • Thủ tục xin cấp giấy phép vào tuyến phố cấm Hà Nội

  Dịch vụ xin cấp giấy phép năm 2024 vào phố cấm Hà Nội nhanh nhất có thể

  06/03/2024

  Nhằm bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông tại một số tuyến phố nhất định trên địa bàn TP.Hà Nội, thì cơ quan chức năng đã có những hạn chế về thời gian và phạm vi hoạt động của một số loại phương tiện giao thông nhất định. Và để tránh

 • Vinaser - Đơn vị cấp phép kinh doanh vận tải tại Quảng Ninh

  Dịch vụ xin giấy phép kinh doanh vận tải tại Quảng Ninh

  20/01/2024

  Để bắt kịp xu hướng của ngành kinh doanh vận tải đang lên tại Quảng Ninh thì xin giấy phép hoạt động kinh doanh là không thể thiếu. Vinaser sẵn sàng hỗ trợ bạn xin giấy phép kinh doanh vận tải tại Quảng Ninh chỉ trong 5 ngày và với mức giá vô cùng phải

 • Sở GTVT TP Hải Phòng

  Dịch vụ cấp giấy phép kinh doanh vận tải tại Hải Phòng

  20/01/2024

  Ở Vinaser, chúng tôi hỗ trợ làm giấy phép kinh doanh vận tải tại Hải Phòng uy tín và nhanh chóng hàng đầu hiện nay cho mọi cá nhân và doanh nghiệp. Chỉ sau 4 ngày làm việc là giấy phép sẽ về tay các bạn với mức giá vô cùng phải chăng. Gọi ngay