Gián điệp là gì? Quy định pháp luật hình sự về tội gián điệp

Rate this post

Hành vi gián điệp là hành động thu thập và cung cấp các thông tin nhạy cảm, bí mật nhà nước hoặc thông tin khác có thể gây nguy hại đến sự an ninh quốc gia, nhằm phục vụ cho lợi ích của một quốc gia ngoài, trong trường hợp này là chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hãy theo dõi bài viết dưới đây để tìm hiểu rõ hơn về gián điệp là gì nhé!

Gián điệp là gì?

Gián điệp là hành vi thu thập, cung cấp cũng như hành vi khác liên quan đến việc thu thập, cung cấp các bí mật nhà nước cũng như các thông tin khác giúp cho nước ngoài chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Gián điệp được xem là một hành vi phản quốc gia, vi phạm pháp luật và bị xem như là một tội ác chống lại sự độc lập, chủ quyền, an ninh và thống nhất của đất nước. Hình phạt cho tội này nặng nhất có thể tử hình.

Cơ sở pháp lý: Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017

Gián điệp là gì?
Gián điệp là gì?

Quy định chung về gián điệp

Gián điệp là một hành vi vô cùng nguy hiểm và gây tổn hại đến an ninh quốc gia. Trong Luật hình sự Việt Nam, tội gián điệp được quy định độc lập từ khi Pháp lệnh trừng trị các tội phản cách mạng có hiệu lực vào năm 1967. Trước đó, tội gián điệp được quy định chung với các hành vi khác có hại đến độc lập của Việt Nam dân chủ cộng hoà. Tuy nhiên, Sắc luật số 03 năm 1976 đã quy định tội gián điệp mà không mô tả cụ thể như trong Pháp lệnh năm 1967. Trong Bộ luật hình sự năm 1985 và Bộ luật hình sự năm 1999, tội gián điệp được quy định là tội phạm thuộc chương “Các tội xâm phạm an ninh quốc gia”. Hiện nay, theo Bộ luật hình sự năm 1999, hành vi gián điệp có thể bao gồm các hành vi sau:

 • Hoạt động tình báo, phá hoại hoặc gây cơ sở để hoạt động tình báo, phá hoại chống nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
 • Gây cơ sở để hoạt động tình báo, phá hoại theo sự chỉ đạo của nước ngoài;
 • Giúp sức cho việc hoạt động tình báo;
 • Cung cấp bí mật nhà nước cho nước ngoài;
 • Thu thập bí mật nhà nước để cung cấp cho nước ngoài;
 • Thu thập, cung cấp tin tức, tài liệu khác để nước ngoài sử dụng chống nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tội gián điệp là tội danh rất nghiêm trọng, đe dọa đến an ninh quốc gia và có thể bị trừng phạt rất nặng. Theo Luật hình sự Việt Nam, hình phạt cho tội gián điệp có thể lên đến tử hình. Tuy nhiên, kẻ phạm tội có thể được miễn trách nhiệm hình sự trong trường hợp đã nhận làm gián điệp nhưng không thực hiện nhiệm vụ được giao và đã tự thú, thành thật khai báo.

Điều này nhằm khuyến khích người phạm tội tự thú sớm để hạn chế thiệt hại cho an ninh quốc gia và cũng như giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của tội danh. Tuy nhiên, việc miễn trách nhiệm hình sự này sẽ phụ thuộc vào các yếu tố cụ thể của vụ việc và sự quyết định của cơ quan điều tra, xét xử.

Xem thêm: Lừa đảo trên mạng bị xử phạt như thế nào?

Quy định luật hình sự về tội gián điệp

Căn cứ tại Điều 110 Bộ luật hình sự năm 2015, được sửa đổi năm 2017 quy định về tội giá điệp như sau:

 • Người nào có một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

Hoạt động tình báo, phá hoại hoặc gây cơ sở để hoạt động tình báo, phá hoại chống nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Gây cơ sở để hoạt động tình báo, phá hoại theo sự chỉ đạo của nước ngoài; hoạt động thám báo, chỉ điểm, chứa chấp, dẫn đường hoặc thực hiện hành vi khác giúp người nước ngoài hoạt động tình báo, phá hoại;

Cung cấp hoặc thu thập nhằm cung cấp bí mật Nhà nước cho nước ngoài; thu thập, cung cấp tin tức, tài liệu khác nhằm mục đích để nước ngoài sử dụng chống nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 • Phạm tội trong trường hợp ít nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 15 năm.
 • Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.
 • Người đã nhận làm gián điệp, nhưng không thực hiện nhiệm vụ được giao và tự thú, thành khẩn khai báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thì được miễn trách nhiệm hình sự về tội này.

Đặc điểm pháp lý tội gián điệp

Đặc điểm pháp lý của tội phạm được làm rõ qua 2 mặt khách quan và chủ quan của tội phạm cụ thể dưới đây, mời bạn tham khảo:

Đặc điểm pháp lý tội gián điệp
Đặc điểm pháp lý tội gián điệp

Mặt khách quan của tội phạm

Các hành động tình báo, phá hoại hoặc tạo điều kiện cho các hoạt động này trong việc chống lại chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được thực hiện bởi những người nước ngoài hoặc không có quốc tịch.

 • Những người này có thể là nhân viên tình báo nước ngoài hoặc được cơ quan tình báo nước ngoài tuyển mộ và giao nhiệm vụ vào Việt Nam để thực hiện các hành động này.
 • Việc nhập cảnh của họ vào Việt Nam có thể qua các cách thức hợp pháp hoặc không hợp pháp và thường lẩn trốn dưới các danh nghĩa như nhân viên ngoại giao, thương nhân, phóng viên, nhà báo, khách du lịch, nhân viên của các tổ chức phi chính phủ…

Hoạt động tình báo được hiểu là việc thu thập các thông tin, tài liệu thuộc về nhà nước, hoặc thông tin, tài liệu không thuộc bí mật của nhà nước nhưng có thể được sử dụng để chống lại chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Người phạm tội gián điệp thường sử dụng các phương thức công khai hoặc bí mật để thực hiện hoạt động tình báo, bao gồm các thủ đoạn như dụ dỗ, mua chuộc, thu thập thông tin, quay phim, chụp ảnh, phỏng vấn…

Ngoài ra, hoạt động phá hoại cũng là một trong những hành vi thường xảy ra của người phạm tội gián điệp. Hoạt động phá hoại có thể được thực hiện bằng cách phá hoại cơ sở vật chất – kỹ thuật, phá hoại các chính sách kinh tế – xã hội, chính sách đoàn kết dân tộc, tôn giáo, hoặc phá hoại tư tưởng…

Người nước ngoài có thể thực hiện hoạt động tình báo và phá hoại một mình, hoặc thông qua người khác để thực hiện các hoạt động này. Những hành động sau đây có thể được sử dụng để gây cơ sở cho các hoạt động tình báo và phá hoại được thực hiện theo sự chỉ đạo của nước ngoài:

 • Thực hiện hoạt động thám báo, chỉ dẫn, hỗ trợ, cung cấp phương tiện và hướng dẫn người nước ngoài thực hiện các hoạt động tình báo và phá hoại. Các hành vi này có thể được thực hiện bởi người Việt Nam theo chỉ đạo và giao nhiệm vụ của nước ngoài.
 • Gây cơ sở cho hoạt động tình báo và phá hoại theo sự chỉ đạo của nước ngoài là một hành vi của người Việt Nam được giao nhiệm vụ để thu thập tin tức tình báo hoặc thực hiện các hoạt động phá hoại.
 • Hoạt động thám báo là một hình thức hoạt động có tính chất vũ trang, chủ yếu là để thu thập thông tin tình báo quân sự, xâm nhập vào nội địa phục kích, bắt cóc, bắn giết cán bộ, bộ đội, phá hoại, phục vụ cho mục đích chống phá của nước ngoài đối với Việt Nam trên một địa bàn nhất định.
 • Cung cấp hỗ trợ, chỉ dẫn và hướng dẫn người nước ngoài thực hiện các hoạt động tình báo và phá hoại có thể được che giấu dưới các hình thức cung cấp nơi ăn ở, sinh hoạt, hướng dẫn, cung cấp phương tiện giao thông, phương tiện liên lạc để giúp cho người nước ngoài thực hiện các hoạt động tình báo và phá hoại.

Cung cấp hoặc thu thập thông tin với mục đích cung cấp bí mật quốc gia cho nước ngoài, hoặc thu thập và cung cấp tài liệu khác để sử dụng chống lại chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là hành vi phạm tội gián điệp. Hành vi này thường do người Việt Nam thực hiện, nhưng không có sự chỉ đạo hay giao nhiệm vụ từ bên nước ngoài. Cung cấp bí mật quốc gia cho nước ngoài là hành vi của người nắm giữ thông tin này do công tác hoặc có được với bất kỳ lý do nào, và chuyển giao cho nước ngoài. Trong khi đó, thu thập và cung cấp tài liệu khác cho nước ngoài là hành vi của người không nắm giữ bí mật của nhà nước, nhưng có hành vi thu thập để cung cấp cho nước ngoài.

Việc thu thập và cung cấp những tài liệu khác không thuộc bí mật quốc gia nhằm sử dụng chống lại chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng bị coi là phạm tội gián điệp. Những tài liệu này có thể là bất cứ thông tin nào về đời sống, kinh tế, văn hóa, xã hội, phong tục, tập quán của từng vùng, miền. Người thu thập và cung cấp những tài liệu này chỉ bị coi là phạm tội gián điệp nếu họ có ý định sử dụng để chống lại Việt Nam, hoặc khi cung cấp tài liệu cho nước ngoài, họ nhận thức rằng nước ngoài sẽ sử dụng để gây thiệt hại cho chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Hành vi cung cấp thông tin bí mật của nhà nước cho nước ngoài và hành vi cung cấp tài liệu khác nhằm mục đích để nước ngoài sử dụng chống lại Việt Nam được coi là hình thức phạm tội gián điệp. Tội phạm này được coi là hoàn thành khi người phạm tội thực hiện hành vi cung cấp, bất kể nước ngoài đã nhận được hay sử dụng tài liệu đó gây thiệt hại cho Việt Nam hay chưa. Hành vi thu thập bí mật của nhà nước nhằm cung cấp cho nước ngoài cũng bị xem là phạm tội gián điệp và được xem là đã hoàn thành ngay từ khi người phạm tội thực hiện hành vi thu thập bí mật của nhà nước.

Tội phạm gián điệp được xác định dựa trên cấu thành hình thức, và được coi là đã hoàn thành khi người phạm tội thực hiện một trong các hành vi thuộc mặt khách quan của cấu thành tội phạm.

Chủ thể của tội gián điệp có thể là:

 • Người nước ngoài hoặc người không có quốc tịch từ đủ 16 tuổi trở lên.
 • Có năng lực TNHS nếu họ thực hiện hành vi quy định tại điểm a khoản 1 Điều 110 BLHS năm 2015.
 • Chủ thể của tội gián điệp có thể là công dân Việt Nam từ đủ 16 tuổi trở lên, có năng lực TNHS nếu họ thực hiện hành vi được quy định tại các điểm b và c khoản 1 Điều 110 BLHS năm 2015.

Mặt khác, tội gián điệp và tội phản bội Tổ quốc đều có dấu hiệu quan hệ với nước ngoài nhưng giữa hai tội này khác nhau ở chỗ:

 • Ở tội phản bội Tổ quốc, mối quan hệ với nước ngoài rất chặt chẽ, mang tính câu kết, còn ở tội gián điệp, mối quan hệ đó ít chặt chẽ hơn.

Khách thể của tội phạm:

Tội gián điệp xâm hại đến an ninh quốc gia của Nhà nước CHXHCN Việt Nam, sự vững mạnh của hệ thống chính quyền Nhà nước XHCN Việt Nam.

Chủ thể của tội phạm:

Có hai loại chủ thể phạm tội gián điệp: người nước ngoài và công dân Việt Nam. Người nước ngoài có thể là người gốc Việt Nam cư trú ở nước ngoài hoặc có quốc tịch của một quốc gia khác.

Ví dụ, một người đang ở Việt Nam có thể được phái để thực hiện một nhiệm vụ cho một tổ chức gián điệp nước ngoài, hoặc một người nước ngoài hoặc tổ chức gián điệp nước ngoài có thể chỉ đạo một công dân Việt Nam thực hiện một nhiệm vụ gián điệp.

Mặt chủ quan của tội phạm

Tội gián điệp được xem là một hình thức tội phạm có cấu thành hình thức và được coi là đã hoàn thành kể từ thời điểm chủ thể đồng ý trở thành gián điệp hoặc từ thời điểm chủ thể vượt qua biên giới mặc dù chưa thực hiện bất kỳ hành động nào. Tuy nhiên, không phải tất cả các hành vi vượt biên trái phép rồi trở về và bị bắt ngay từ khi mới xâm nhập biên giới đều vi phạm tội gián điệp. Các cơ quan tiến hành tố tụng phải có đầy đủ tài liệu chứng minh rằng người đó đã nhận lời làm gián điệp cho một quốc gia nào đó trong thời gian ở nước ngoài.

Đồng thời, không phải ai tiếp xúc với các cá nhân, cơ quan, tổ chức tình báo nào đó ở nước ngoài đều là gián điệp của họ. Các cá nhân, cơ quan, tổ chức này có thể có những hoạt động xã hội bình thường với các cá nhân, tổ chức khác ngoài hoạt động tình báo. Do đó, để cấu thành tội gián điệp, cơ quan tiến hành tố tụng phải có tài liệu chứng minh rằng chủ thể đã có hành vi đồng ý trở thành gián điệp cho một cá nhân, cơ quan, tổ chức nào đó ở nước ngoài. Nếu không có tài liệu chứng minh về vấn đề này, thì không đủ điều kiện cấu thành tội gián điệp.

Xem thêm: Phòng vệ chính đáng là gì? Quy định về phòng vệ chính đáng

Ý nghĩa khi quy định về tội gián điệp

Quy định tội gián điệp trong Bộ luật hình sự mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc xác định rõ ràng giới hạn hành vi nguy hiểm xâm phạm an ninh quốc gia nói chung. Nó cũng giúp xác định chính xác hành vi cụ thể nào là xâm phạm trực tiếp khách thể của tội gián điệp, từ đó giúp cơ quan chức năng quyết định loại và mức hình phạt tương ứng. Quy định tội gián điệp cũng tạo nền tảng vững chắc cho đấu tranh phòng chống tội phạm này một cách có hiệu quả.

Ý nghĩa khi quy định về tội gián điệp
Ý nghĩa khi quy định về tội gián điệp

Phân biệt tội gián điệp và tội phản bội tổ quốc

Tại Điều 108 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định về tội phản bội Tổ quốc như sau:

“Điều 108. Tội phản bội Tổ quốc

 • Công dân Việt Nam nào câu kết với nước ngoài nhằm gây nguy hại cho độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tiềm lực quốc phòng, an ninh, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.
 • Phạm tội trong trường hợp có nhiều tình tiết giảm nhẹ, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm.
 • Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.”

Điểm giống nhau

 • Tội phản bội tổ quốc và tội gián điệp là hai tội phạm đặc biệt nguy hiểm đối với xã hội vì chúng xâm phạm trực tiếp đến sự thống nhất toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chủ quyền của Tổ quốc, quan hệ an ninh quốc gia.
 • Cả hai tội này đều là những trường hợp đặc biệt nghiêm trọng và có khung hình phạt cao nhất theo quy định của Bộ luật hình sự, từ 12 đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

Điểm khác nhau

 • Về mặt chủ thể:
Tội phản bội tổ quốcTội gián điệp
Là chủ thể đặc biệt, chỉ có thể là công dân Việt Nam, tức là người mang quốc tịch Việt Nam.

Những người không phải là công dân Việt Nam như: người nước ngoài, người không quốc tịch không phải là chủ thể của tội phản bội tổ quốc.

Tuy nhiên, người nước ngoài, người không có quốc tịch cấu kết với công dân Việt Nam gây nguy hại đến các quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam, thì họ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phản bội Tổ quốc với vai trò là đồng phạm (người tổ chức, người giúp sức, người xúi giục).

Là bất kỳ ai, có thể là công dân Việt Nam, người mang quốc tịch nước ngoài, hoặc người không quốc tịch.
 • Về mặt khách quan
Tội phản bội tổ quốcTội gián điệp
Hành vi khách quan của tội phản bội tổ quốc được thể hiện như sau:

Người phạm tội có hành vi cấu kết với người nước ngoài. Cấu kết với nước ngoài được hiểu là sự liên kết, phối hợp chặt chẽ với người nước ngoài nhằm chống lại Tổ quốc và thường được thể hiện dưới hình thức:

 • Bàn bạc với người nước ngoài về âm mưu, phương thức, kế hoạch hoạt động trước mắt cũng như lâu dài nhằm gây nguy hại cho độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
 • Nhận sự giúp đỡ của nước ngoài về vũ khí, đạn dược, tiền bạc, các phương tiện kỹ thuật khác để chống lại tổ quốc.
 • Hoạt động dựa vào thế lực nước ngoài hoặc tiếp tay cho người nước ngoài chống lại Tổ quốc.

Tội phản bội tổ quốc được coi là hoàn thành, khi người phạm tội có hành vi cấu kết với nước ngoài nhằm gây nguy hại cho độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Mặt khách quan của tội gián điệp được đặc trưng bằng một trong những hành vi sau:

 • Hoạt động tình báo

Là hành vi điều tra, thu thập mọi tin tức, tài liệu thuộc bí mật Nhà nước hoặc không thuộc bí mật Nhà nước để sử dụng chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 • Phá hoại

Thể hiện ở việc người phạm tội có hành vi chống phá nhà nước, làm cho việc thực hiện các chính sách kinh tế, xã hội của Nhà nước bị cản trở, không hoàn thành được. Những hành vi đó có mục đích chống chính quyền nhân dân và vì lợi ích của nước ngoài.

Gây cơ sở để hoạt động tình báo, phá hoại thể hiện ở hành vi dụ dỗ, rủ rê, tìm người để có nơi ẩn náu, có người giúp đỡ và nói chung để tạo thuận tiện cho hoạt động gián điệp dưới một, hai hoặc ba mặt: hoạt động tình báo, phá hoại, gây cơ sở.

Hoạt động thám báo thể hiện ở hành vi hoạt động ở vùng biên giới vừa có tính chất thu thập tin tức, tình hình quân sự vừa có tính chất biệt kích vũ trang xâm nhập vào nội địa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phục kích, tập kích, bắt cóc người.

 • Tội gián điệp là tội có cấu thành hình thức.

Tội phạm được coi là hoàn thành từ thời điểm chủ thể nhận lời làm gián điệp hoặc từ thời điểm chủ thể xâm nhập biên giới dù chưa hoạt động gì. Vì vậy, hậu quả không phải là dấu hiệu bắt buộc đối với tội phạm này.

 • Về mặt chủ quan
Hình thứcTội phản bội tổ quốcTội gián điệp
LỗiLỗi của người phạm tội là lỗi cố ý trực tiếp.

Người phạm tội nhận thức rõ hành vi câu kết với người nước ngoài nhằm gây nguy hại cho độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc là hành vi nguy hiểm cho xã hội, nhưng vẫn mong muốn thực hiện hành vi đó.

Tội gián điệp được thực hiện với hình thức lỗi cố ý trực tiếp.

Người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả của hành vi đó và mong muốn hậu quả xảy ra.

Mục đích phạm tộiNhằm chống chính quyền nhân dân, thay đổi chế độ chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước. Mục đích chống chính quyền nhân dân là mục đích bắt buộc của cấu thành tội phạm tội phản bội Tổ quốc.Là nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Hy vọng qua bài viết trên của Vinaser sẽ cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích về gián điệp là gì. Nếu còn có thắc mắc nào khác, hãy để lại phản hồi dưới phần bình luận để chúng tôi có thể tư vấn thêm cho bạn.

Xem thêm: Gian lận thương mại là gì? Mức xử phạt thế nào? 

Bài viết liên quan

 • Tuyến phố cấm ô tô tại Hà Nội

  Các tuyến đường cấm ô tô ở Hà Nội cập nhật mới nhất 2024

  10/06/2024

  Tình trạng ùn tắc giao thông luôn là vấn đề nhức nhối của người dân trên địa bàn TP Hà Nội. Và để giảm thiểu nguy cơ ùn tắc giao thông, Sở giao thông Vận tải thành phố Hà Nội đã có công bố những quy định về các tuyến đường cấm ô tô ở

 • giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm của khách hàng được Vinaser hỗ trợ

  Điều kiện để được giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm nhanh chóng 2024

  12/04/2024

  Trong thời đại công nghệ số hiện nay, việc in ấn và xuất bản các loại ấn phẩm đóng một vai trò rất quan trọng trong việc truyền tải thông tin, tri thức và văn hóa đến với công chúng. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, chất lượng và tính pháp lý cho các

 • Khái niệm sổ đỏ và sổ hồng.

  Tật tần tật về làm sổ đỏ/ làm sổ hồng mới nhất 2024

  04/04/2024

  Đối với bất kỳ ai đang có nhu cầu sở hữu một ngôi nhà hay bất động sản nào khác, việc làm sổ đỏ (sổ hữu quyền sử dụng đất) là một quy trình quan trọng không thể bỏ qua. Sổ đỏ là giấy tờ pháp lý chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng

 • Quy định về đổi giấy phép lái xe

  Hướng dẫn làm thủ tục đổi bằng lái xe chuẩn nhất 2024

  25/03/2024

  Bằng lái xe của bạn sấp hết thời hạn? bạn đang tìm hiểu về thủ tục đổi bằng lái xe hiện nay năm 2024 ? mà không muốn phải thi sát hạch lại. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách làm thủ tục, cùng với các quy định đăng ký

 • Các loại phí khi sử dụng xe Ô Tô

  Chi phí nuôi xe ô tô ở Việt Nam năm 2024 là bao nhiêu?

  23/03/2024

  Khi mua xe Ô tô ngoài khoản tiền cần phải trả để mang xe về nhà, thì chi phí sử dụng xe cũng là vấn đề được nhiều người đặc biệt quan tâm. Thu nhập bao nhiều thì có thể mua một chiếc xe ô tố?, các chi phí phát sinh trong quá trình sử

 • Ai được hưởng chế độ thai sản khi sinh con

  Hướng dẫn chi tiết cách tính tiền thai sản khi sinh con năm 2024

  07/03/2024

  Đón một thiên thần nhỏ chào đời là niềm hạnh phúc lớn lao với bất cứ gia đình nào. Tuy nhiên, kèm theo niềm vui ấy cũng là những lo toan, chi phí lớn mà các bậc làm cha mẹ phải gánh vác. Chính vì vậy, chế độ thai sản được xem là một phần

 • Thủ tục xin cấp giấy phép vào tuyến phố cấm Hà Nội

  Dịch vụ xin cấp giấy phép năm 2024 vào phố cấm Hà Nội nhanh nhất có thể

  06/03/2024

  Nhằm bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông tại một số tuyến phố nhất định trên địa bàn TP.Hà Nội, thì cơ quan chức năng đã có những hạn chế về thời gian và phạm vi hoạt động của một số loại phương tiện giao thông nhất định. Và để tránh

 • Vinaser - Đơn vị cấp phép kinh doanh vận tải tại Quảng Ninh

  Dịch vụ xin giấy phép kinh doanh vận tải tại Quảng Ninh

  20/01/2024

  Để bắt kịp xu hướng của ngành kinh doanh vận tải đang lên tại Quảng Ninh thì xin giấy phép hoạt động kinh doanh là không thể thiếu. Vinaser sẵn sàng hỗ trợ bạn xin giấy phép kinh doanh vận tải tại Quảng Ninh chỉ trong 5 ngày và với mức giá vô cùng phải