Nhân cách là gì? Các yếu tố hình thành, phát triển nhân cách? Lấy ví dụ điển hình 2022

Rate this post

Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về Nhân cách là gì? Các yếu tố hình thành, phát triển nên nhân cách của con người? Phân tích cụ thể về nhân cách con người và các yếu tố tác động trực tiếp và gián tiếp đến việc hình thành và phát triển nhân cách theo Tâm lý học?

Nhân cách
Nhân cách

1. Nhân cách là gì?

Nhân cách là khái niệm bao hàm những đặc điểm, tâm lý cá nhân, bản sắc và giá trị xã hội của con người.

– Nhân cách được tổng hợp chứ không phải là những đặc điểm cá thể có sẵn của con người, nó chỉ là đặc điểm quy định con người như là một thành viên của xã hội, nói lên bộ mặt tâm lý – xã hội, giá trị và cốt cách làm người của mỗi cá nhân cụ thể.

– Nhân cách là một cấu trúc tâm lý mới được tổng thể những đặc điểm tâm lý đặ trưng với cơ cấu xác định. Không phải khi sinh ra đã có nhân cách, nhân cách được hình thành trong quá trình hình thành và phát triển của con người, quá trình tham gia các mối quan hệ xã hội.

– Nhân cách quy định bản sắc riêng của mỗi người trong sự thống nhất biện chứng với cái chung, cái phổ biến của cộng đồng mà cá nhân là đại biểu.

– Những thuộc tính tâm lý của con người tạo thành nhân biểu hiện ở: cấp độ bên trong cá nhân, cấp độ liên cá nhân, cấp độ biểu hiện ra bằng hoạt động thường ngày và các sản phẩm của nó.

Xem thêm: Pháp luật là gì? Đặc điểm của pháp luật?

2. Yếu tố hình thành, phát triển nhân cách. Lấy ví dụ?

Nhân cách của con người được hình thành dưới sự tác động của nhiều yếu tố khác nhau. Nhân cách của mỗi người là khác nhau. Dưới đây là những yếu tố hình thành nhân cách con người:

. Yếu tố hình thành, phát triển nhân cách. Lấy ví dụ
. Yếu tố hình thành, phát triển nhân cách. Lấy ví dụ

2.1. Nhân tố di truyền bẩm sinh

Nhân tố di truyền bẩm sinh là do sự di truyền của thế hệ trước cho thế hệ sau gồm những đẵ điểm hành động hay thuộc tính. Nhờ sự di truyền của thế hệ trước để lại trong cơ thể thế hệ sau một vốn liếng giúp con người có thể tương tác được với môi trường xum quanh và nhận thức được.

Ví dụ: Con vịt từ nhờ di truyền nên biết bơi và biết tránh những nguy hiểm dưới nước

Trẻ em có những hành động tự tránh những nguy hiểm…

Đứa trẻ sinh ra trong gia đình có khiếu âm nhạc và thừa hưởng khiếu âm nhạc cũng như được dạy dỗ trong môi tường tràn đầy chất âm nhạc nên đứa trẻ đó biết đàn phím khi 5 tuổi, viết các bản nhạc khi 8 tuổi.
Nhân tố di truyền bẩm sinh đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển nhân cách, nhờ đó mà tạo thành cơ sở để các hiệ  tượng tâ, lý như hệ thống kinh, sinh lý cơ thể… phát triển.

2.2. Hoàn cảnh sống, Hoàn cảnh xã hội.

Hoàn cảnh sống: Điều kiện sống ảnh hưởng đến nhân cách con người thông qua giá trị vật chất, tinh thần, nghề nghiệp, phong tục tập quán.

Khi bạn được sống trong lãnh thổ có hoàn cảnh địa lý như ruộng đồng, khoáng sản, núi và sông, trời và biển, mưa và gió, hoa cỏ và âm thanh. Các dạng nghành nghề quy định theo điều kiện ở đây là các dạng, các ngành sản xuất, đặc tính nghề nghiệp và một số nét riêng trong phạm vi sáng tạo nghệ thuật. Từ đó quy định được giá trị vật chất và tinh thần ở mức độ nhất định.

Ví dụ: Đất nước Nhật Bản là nước nghèo tài nguyên thiên nhiên và hứng chịu những thiên tai nặng nề như ộng đất, sóng thần…Vì vậy đã hình thành nên bản chất con gnuwofi Nhật Bản chịu khó, tiết kiệm và có tính kỷ luật, lạc quan, và sự đoàn kết.

Hoàn cảnh xã hội: Tâm lý nhân cách con người chịu sự ảnh hưởng của xã hội, nếu không có sự tiếp xúc của con người với các cá thể xum quanh.

Ví dụ:  như muốn một đứa trẻ trở thành một nhân  cách đồng nghĩa thì phải để trẻ tiếp xúc với người lướn để nắm vững các tri thức, kinh nghiệm xã hội để bước vào cuộc sống và lao động phát triển.

2.3. Nhân tố giáo dục

Giáo dục giữ vai trò rất quan trọng trong sự phát triển nhân cách. Giáo dục là một hoạt động chuyên môn của xã hội giúp hình thành và phát triển nhân cách con người theo yêu cầu xã hội trong những giai đoạn lịch sử.
Giáo dục được hiểu theo tâm lý học là quá trình tác động có mục đích và kế hoạch về tư tưởng, đạo đức hay hành vi tập thể của trẻ em trong gia đình hoặc hoạc sinh trong nhà trường. Giáo dục còn có ý nghĩa như việc dạy học cùng với hệ thống các tác động sư phạm khác, trực tiếp hoặc gián tiếp trong lớp hoặc ngoài lớp, trong gia đình và ngoài xã hội.

Vai trò của gíao dục là sự hình thành và phát triển nhân cách được thể hiện:

 • Giáo dục vạch ra hướng đi cho sự hình thành và phát triển nhân cách. Ví dụ: Giaos dục nhà trường hướng học sinh phải chấp hành nội quy trên trường không được đi học muộn, không đánh nhau, hay phải lễ phép với thầy cô giáo để trở thành những học sinh nhgoan, gương mẫu.
 • Giáo dục mang lại những cái mà bẩm sinh – di truyền hay môi trường tự nhiên không mang lại được. Ví dụ: Trẻ em sinh ra bình thường đến một giai đoạn trẻ sẽ biết nói, nhưng muốn biết đọc thì cần phải giáo dục chúng học, và đi học.
 • Giáo dục bù đắp những thiếu hụt do bệnh tật mang lại. Ví dụ: Người bị mù có thể đọc sách nhờ bảng chữ nổi, đồng thời phát triển trí tuệ con người.
 • Giáo dục có thể uốn nắn những phẩm chất xấu do môi trường xã hội gây nên và làm nó phát triển theo hướng mong muốn của xã hội. Ví dụ: Những phạm nhân trong trại giam được cải tạo.
 • Giáo dục có thể đi trước hiện thực, Các tác động tự phát của xã hộii ảnh hưởng đến cá nhân ở mức độ hiện có. Ví dụ:  chúng ta đang trên con đường xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa. Đây là tính chất tiên tiến của giáo dục.

2.4. Yếu tố giao tiếp

Yếu tố giao tiếp ảnh hưởng rất lớn đến nhân cách. Nhờ vào giao tiếp con người có thể đóng góp năng lựa vào kho tàng chung của nhân loại. Trong giao tiếp con người nhận thức người khác, nhận thức được các mỗi quan hệ, và tự nhận thức được bản thân mình với chuẩn mức xã hội và tuej đánh giá bản thân như một nhân cách.

Ví dụ: Một người giao tiếp với người khác không có chuẩn mực đạo đức, ăn nói thô lỗ, kiếm chuyện dây sự thì sẽ ảnh hưởng bởi tính xấu của họ. Còn giao tiếp có văn hóa, lành mạnh thì người đó luôn sống tốt và được mọi người giúp đỡ, biết đặt ra mục tiêu cố gắng xây dựng cộng đồng tốt đẹp.

Yếu tố giao tiếp
Yếu tố giao tiếp

2.5. Nhân tố hoạt động

Nhân tố hoạt động là phương thức quyết định trực tiếp sự hình thành và phát triển nhân cách. Hoạt động của con người đều có mục đích và mang tính xã hội, cộng đồng được thực hiền với những công cụ nhất định. 2 quá trình thông qua là : đối tượng hóa và chủ thể hóa. Con người lĩnh hội được những kinh nghiệm của lịch sử bằng hoạt động để hình thành nhân cách. Qua đó, con người cúng đóng góp lực lượng bản chất vào việc cải tạo thế giới khách quan.

Các hoạt động của con người đều có mục đích, ý thức cụ thể không như động vật. Các hoạt động này được hình thành và phát triển cùng vưới sự hình thành ý thức, là nguồn gốc nội dung của ý thức, được thực hiện qua mối quan hệ của con người với sự vật và mối quan hệ giữa con người với con người.

Hoạt động ảnh hưởng rất lớn đến sự hình thành và phát triển con người. Ví dụ: Con người thiếu hoạt động sẽ gây ra các bệnh như suy nhược cơ thể và đầu óc không được minh mẩn. Từ đó cho thấy hoạt động cho ta giá trị khác nhau của nhân cách và chúng ta cần phải tận dụng để nuôi dưỡng nhân cách của mình.

2.5. Yếu tố giao tiếp

Yếu tố giao tiếp ảnh hưởng rất lớn đến nhân cách. Nhờ vào giao tiếp con người có thể đóng góp năng lựa vào kho tàng chung của nhân loại. Trong giao tiếp con người nhận thức người khác, nhận thức được các mỗi quan hệ, và tự nhận thức được bản thân mình với chuẩn mức xã hội và tuej đánh giá bản thân như một nhân cách.

Ví dụ: Một người giao tiếp với người khác không có chuẩn mực đạo đức, ăn nói thô lỗ, kiếm chuyện dây sự thì sẽ ảnh hưởng bởi tính xấu của họ. Còn giao tiếp có văn hóa, lành mạnh thì người đó luôn sống tốt và được mọi người giúp đỡ, biết đặt ra mục tiêu cố gắng xây dựng cộng đồng tốt đẹp.

Xem thêm: Trách nhiệm là gì? Biểu hiện của sống có trách nhiệm?

Nhân cách con người có mấy loại?

Các loại nhân cách con người bao gồm :

– Con người là người quan sát.

– Người trung thành;

– Người hưởng thụ.

– Người lãnh đạo.

– Người an bình.

– Người hoàn hảo.

– Người phục vụ.

– Người thể hiện.

– Người lãng mạn

Mọi thắc mắc xin vui lòng để lại phía dưới bình luận để được Vinaser hỗ trợ ngay nhé!

Bài viết liên quan

 • Quy trình làm thủ tục cấp giấy phép an ninh trật tự của Vinaser

  Thủ tục cấp giấy phép an ninh trật tự mới nhất

  05/01/2023

  Rate this post Khi tiến hành kinh doanh một số ngành nghề có điều kiện, tính chất nhạy cảm và theo cơ quan nhà nước có ảnh hưởng đến an ninh trật tự của xã hội đều bắt buộc phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự hay giấy phép

 • Mức phạt không có hồ sơ phương án về PCCC là bao nhiêu?

  05/01/2023

  Rate this post Theo quy định của pháp luật, các cơ sở kinh doanh thuộc diện quản lý về PCCC bắt buộc phải có hồ sơ phương án về PCCC. Do vậy, đối với các trường hợp không có hồ sơ phương án thì sẽ bị xử phạt hành chính theo đúng quy định của

 • Quy định của pháp luật về căn cứ để tố giác tội phạm

  Căn cứ khởi tố vụ án hình sự năm 2022

  26/12/2022

  Rate this post Khi đã nắm giữ được thông tin tội phạm do các thông tin đại chúng hay truyền thông đưa tin thì các cơ quan có thẩm quyền sẽ bắt đầu tiến hành kiểm tra, xác minh. Điều này cho thấy rằng căn cứ khởi tố vụ án hình sự rất quan trọng.

 • Đối tượng chịu thuế gtgt

  Đối tượng chịu thuế gtgt là ai?

  20/12/2022

  Rate this post Thuế giá trị gia tăng hay VAT là loại thuế có tác động đến khá nhiều đối tượng so với các loại thuế khác. Hãy theo dõi bài viết dưới đây để tìm hiểu về đối tượng chịu thuế gtgt nhé! Đối tượng chịu thuế gtgt Theo Điều 3 Luật Thuế giá

 • Quy chuẩn 06/2022/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình

  Quy chuẩn 06/2022/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình

  13/12/2022

  Rate this post Bộ trưởng Bộ xây dựng đã ban hành Thông tư 6/2022/TT-BXD về QCVN 06/2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình. Xem thêm: Mức xử phạt lỗi dừng đèn đỏ sai làn đường mới nhất Thông tư 06/2022/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 16/01/2023

 • Độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự là bao nhiêu?

  Tuổi chịu trách nhiệm hình sự là bao nhiêu?

  05/12/2022

  Rate this post Độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự là những chủ đề được nhiều người quan tâm và đặt câu hỏi nhiều nhất hiện nay. Hãy theo dõi bài biết dưới đây để tìm hiểu về vấn đề tuổi chịu trách nhiệm hình sự nhé! Trách nhiệm hình sự là gì? Trách nhiệm

 • Lỗi thay đổi kết cấu xe bị xử phạt thế nào

  Lỗi thay đổi kết cấu xe bị xử phạt thế nào? Quy định mới nhất 

  24/11/2022

  Rate this post Hiện nay, có một số cá nhân có sở thích độ xe làm thay đổi kết cấu của xe máy hoặc ô tô. Vậy, điều này có vi phạm quy định của luật giao thông không? Lỗi thay đổi kết cấu xe sẽ bị xử phạt thế nào? Cùng tìm hiểu ngay

 • Xử phạt nồng độ cồn khi lái xe

  Xử phạt nồng độ cồn khi lái xe năm 2022

  19/11/2022

  Rate this post Các hành vi vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển ô tô, xe máy đang ở mức rất cao gây ra những trường hợp không đáng có. Vì vậy, việc xử phạt các hành vi này các luật pháp thực hiện rất nghiêm ngặt. Hãy theo dõi bài viết dưới đây