Nhân cách là gì? Các yếu tố hình thành, phát triển nhân cách? Lấy ví dụ điển hình 2022

Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về Nhân cách là gì? Các yếu tố hình thành, phát triển nên nhân cách của con người? Phân tích cụ thể về nhân cách con người và các yếu tố tác động trực tiếp và gián tiếp đến việc hình thành và phát triển nhân cách theo Tâm lý học?

Nhân cách
Nhân cách

1. Nhân cách là gì?

Nhân cách là khái niệm bao hàm những đặc điểm, tâm lý cá nhân, bản sắc và giá trị xã hội của con người.

– Nhân cách được tổng hợp chứ không phải là những đặc điểm cá thể có sẵn của con người, nó chỉ là đặc điểm quy định con người như là một thành viên của xã hội, nói lên bộ mặt tâm lý – xã hội, giá trị và cốt cách làm người của mỗi cá nhân cụ thể.

– Nhân cách là một cấu trúc tâm lý mới được tổng thể những đặc điểm tâm lý đặ trưng với cơ cấu xác định. Không phải khi sinh ra đã có nhân cách, nhân cách được hình thành trong quá trình hình thành và phát triển của con người, quá trình tham gia các mối quan hệ xã hội.

– Nhân cách quy định bản sắc riêng của mỗi người trong sự thống nhất biện chứng với cái chung, cái phổ biến của cộng đồng mà cá nhân là đại biểu.

– Những thuộc tính tâm lý của con người tạo thành nhân biểu hiện ở: cấp độ bên trong cá nhân, cấp độ liên cá nhân, cấp độ biểu hiện ra bằng hoạt động thường ngày và các sản phẩm của nó.

Xem thêm: Pháp luật là gì? Đặc điểm của pháp luật?

2. Yếu tố hình thành, phát triển nhân cách. Lấy ví dụ?

Nhân cách của con người được hình thành dưới sự tác động của nhiều yếu tố khác nhau. Nhân cách của mỗi người là khác nhau. Dưới đây là những yếu tố hình thành nhân cách con người:

. Yếu tố hình thành, phát triển nhân cách. Lấy ví dụ
. Yếu tố hình thành, phát triển nhân cách. Lấy ví dụ

2.1. Nhân tố di truyền bẩm sinh

Nhân tố di truyền bẩm sinh là do sự di truyền của thế hệ trước cho thế hệ sau gồm những đẵ điểm hành động hay thuộc tính. Nhờ sự di truyền của thế hệ trước để lại trong cơ thể thế hệ sau một vốn liếng giúp con người có thể tương tác được với môi trường xum quanh và nhận thức được.

Ví dụ: Con vịt từ nhờ di truyền nên biết bơi và biết tránh những nguy hiểm dưới nước

Trẻ em có những hành động tự tránh những nguy hiểm…

Đứa trẻ sinh ra trong gia đình có khiếu âm nhạc và thừa hưởng khiếu âm nhạc cũng như được dạy dỗ trong môi tường tràn đầy chất âm nhạc nên đứa trẻ đó biết đàn phím khi 5 tuổi, viết các bản nhạc khi 8 tuổi.
Nhân tố di truyền bẩm sinh đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển nhân cách, nhờ đó mà tạo thành cơ sở để các hiệ  tượng tâ, lý như hệ thống kinh, sinh lý cơ thể… phát triển.

2.2. Hoàn cảnh sống, Hoàn cảnh xã hội.

Hoàn cảnh sống: Điều kiện sống ảnh hưởng đến nhân cách con người thông qua giá trị vật chất, tinh thần, nghề nghiệp, phong tục tập quán.

Khi bạn được sống trong lãnh thổ có hoàn cảnh địa lý như ruộng đồng, khoáng sản, núi và sông, trời và biển, mưa và gió, hoa cỏ và âm thanh. Các dạng nghành nghề quy định theo điều kiện ở đây là các dạng, các ngành sản xuất, đặc tính nghề nghiệp và một số nét riêng trong phạm vi sáng tạo nghệ thuật. Từ đó quy định được giá trị vật chất và tinh thần ở mức độ nhất định.

Ví dụ: Đất nước Nhật Bản là nước nghèo tài nguyên thiên nhiên và hứng chịu những thiên tai nặng nề như ộng đất, sóng thần…Vì vậy đã hình thành nên bản chất con gnuwofi Nhật Bản chịu khó, tiết kiệm và có tính kỷ luật, lạc quan, và sự đoàn kết.

Hoàn cảnh xã hội: Tâm lý nhân cách con người chịu sự ảnh hưởng của xã hội, nếu không có sự tiếp xúc của con người với các cá thể xum quanh.

Ví dụ:  như muốn một đứa trẻ trở thành một nhân  cách đồng nghĩa thì phải để trẻ tiếp xúc với người lướn để nắm vững các tri thức, kinh nghiệm xã hội để bước vào cuộc sống và lao động phát triển.

2.3. Nhân tố giáo dục

Giáo dục giữ vai trò rất quan trọng trong sự phát triển nhân cách. Giáo dục là một hoạt động chuyên môn của xã hội giúp hình thành và phát triển nhân cách con người theo yêu cầu xã hội trong những giai đoạn lịch sử.
Giáo dục được hiểu theo tâm lý học là quá trình tác động có mục đích và kế hoạch về tư tưởng, đạo đức hay hành vi tập thể của trẻ em trong gia đình hoặc hoạc sinh trong nhà trường. Giáo dục còn có ý nghĩa như việc dạy học cùng với hệ thống các tác động sư phạm khác, trực tiếp hoặc gián tiếp trong lớp hoặc ngoài lớp, trong gia đình và ngoài xã hội.

Vai trò của gíao dục là sự hình thành và phát triển nhân cách được thể hiện:

 • Giáo dục vạch ra hướng đi cho sự hình thành và phát triển nhân cách. Ví dụ: Giaos dục nhà trường hướng học sinh phải chấp hành nội quy trên trường không được đi học muộn, không đánh nhau, hay phải lễ phép với thầy cô giáo để trở thành những học sinh nhgoan, gương mẫu.
 • Giáo dục mang lại những cái mà bẩm sinh – di truyền hay môi trường tự nhiên không mang lại được. Ví dụ: Trẻ em sinh ra bình thường đến một giai đoạn trẻ sẽ biết nói, nhưng muốn biết đọc thì cần phải giáo dục chúng học, và đi học.
 • Giáo dục bù đắp những thiếu hụt do bệnh tật mang lại. Ví dụ: Người bị mù có thể đọc sách nhờ bảng chữ nổi, đồng thời phát triển trí tuệ con người.
 • Giáo dục có thể uốn nắn những phẩm chất xấu do môi trường xã hội gây nên và làm nó phát triển theo hướng mong muốn của xã hội. Ví dụ: Những phạm nhân trong trại giam được cải tạo.
 • Giáo dục có thể đi trước hiện thực, Các tác động tự phát của xã hộii ảnh hưởng đến cá nhân ở mức độ hiện có. Ví dụ:  chúng ta đang trên con đường xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa. Đây là tính chất tiên tiến của giáo dục.

2.4. Yếu tố giao tiếp

Yếu tố giao tiếp ảnh hưởng rất lớn đến nhân cách. Nhờ vào giao tiếp con người có thể đóng góp năng lựa vào kho tàng chung của nhân loại. Trong giao tiếp con người nhận thức người khác, nhận thức được các mỗi quan hệ, và tự nhận thức được bản thân mình với chuẩn mức xã hội và tuej đánh giá bản thân như một nhân cách.

Ví dụ: Một người giao tiếp với người khác không có chuẩn mực đạo đức, ăn nói thô lỗ, kiếm chuyện dây sự thì sẽ ảnh hưởng bởi tính xấu của họ. Còn giao tiếp có văn hóa, lành mạnh thì người đó luôn sống tốt và được mọi người giúp đỡ, biết đặt ra mục tiêu cố gắng xây dựng cộng đồng tốt đẹp.

Yếu tố giao tiếp
Yếu tố giao tiếp

2.5. Nhân tố hoạt động

Nhân tố hoạt động là phương thức quyết định trực tiếp sự hình thành và phát triển nhân cách. Hoạt động của con người đều có mục đích và mang tính xã hội, cộng đồng được thực hiền với những công cụ nhất định. 2 quá trình thông qua là : đối tượng hóa và chủ thể hóa. Con người lĩnh hội được những kinh nghiệm của lịch sử bằng hoạt động để hình thành nhân cách. Qua đó, con người cúng đóng góp lực lượng bản chất vào việc cải tạo thế giới khách quan.

Các hoạt động của con người đều có mục đích, ý thức cụ thể không như động vật. Các hoạt động này được hình thành và phát triển cùng vưới sự hình thành ý thức, là nguồn gốc nội dung của ý thức, được thực hiện qua mối quan hệ của con người với sự vật và mối quan hệ giữa con người với con người.

Hoạt động ảnh hưởng rất lớn đến sự hình thành và phát triển con người. Ví dụ: Con người thiếu hoạt động sẽ gây ra các bệnh như suy nhược cơ thể và đầu óc không được minh mẩn. Từ đó cho thấy hoạt động cho ta giá trị khác nhau của nhân cách và chúng ta cần phải tận dụng để nuôi dưỡng nhân cách của mình.

2.5. Yếu tố giao tiếp

Yếu tố giao tiếp ảnh hưởng rất lớn đến nhân cách. Nhờ vào giao tiếp con người có thể đóng góp năng lựa vào kho tàng chung của nhân loại. Trong giao tiếp con người nhận thức người khác, nhận thức được các mỗi quan hệ, và tự nhận thức được bản thân mình với chuẩn mức xã hội và tuej đánh giá bản thân như một nhân cách.

Ví dụ: Một người giao tiếp với người khác không có chuẩn mực đạo đức, ăn nói thô lỗ, kiếm chuyện dây sự thì sẽ ảnh hưởng bởi tính xấu của họ. Còn giao tiếp có văn hóa, lành mạnh thì người đó luôn sống tốt và được mọi người giúp đỡ, biết đặt ra mục tiêu cố gắng xây dựng cộng đồng tốt đẹp.

Xem thêm: Trách nhiệm là gì? Biểu hiện của sống có trách nhiệm?

Bài viết liên quan

 • Quy trình thành lập doanh nghiệp tại Vinaser

  Thành lập doanh nghiệp trọn gói, giá rẻ

  14/05/2022

  Thành lập doanh nghiệp được xem là việc làm đầu tiên của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khi muốn hoạt động kinh doanh hợp pháp tại Việt Nam. Cùng theo dõi bài viết sau để hiểu rõ hơn về việc này. Tại sao cần thành lập doanh nghiệp? Kinh tế ngày càng phát

 • Mức xử phạt khi không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn

  Nồng độ cồn cho phép khi tham gia giao thông 2022

  11/05/2022

  Mức phạt nồng độ cồn cho phép khi tham gia giao thông là bao nhiêu? Cách xác định nồng độ cồn như thế nào? Đây đều là những thắc mắc hàng đầu của mọi người khi tham gia giao thông. Bài viết sau sẽ giải đáp cho bạn thật đầy đủ nhất mọi thông tin

 • Mã số thuế là gì

  Mã số thuế là gì? Kiến thức từ A-Z về mã số thuế

  07/05/2022

  Mỗi một cá nhân, doanh nghiệp sẽ có những mã số thuế khác nhau, được xem như mã định danh của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khi có những yêu cầu phát sinh liên quan đến thuế được cơ quan quản lý về thuế cấp một lần và sử dụng đến khi chấm dứt

 • Hủy hóa đơn điện tử cần chuẩn bị hồ sơ gì

  Hướng Dẫn Cách hủy hóa đơn điện tử chưa sử dụng đúng quy định

  04/05/2022

  Các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân kinh doanh có hóa đơn không tiếp tục sử dụng hoặc còn tồn đọng không sử dụng đến mà cần phải hủy bỏ trong thời hạn chậm nhất là 30 ngày, kể từ khi thông báo với cơ quan thuế cho kịp tiến độ nhưng vẫn

 • Định nghĩa người đại diện theo pháp luật

  Người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần là ai? 

  27/04/2022

  Người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần là người có quyền xác lập, thực hiện các giao dịch dân sự vì lợi ích của người được đại diện, trừ trường hợp các giao dịch dân sự với chính mình hoặc với người thứ ba mà họ cũng là người đại diện.

 • Xin giấy xác nhận nội dung quảng cáo cần đáp ứng điều kiện nào

  Hướng dẫn cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo 2022

  23/04/2022

  Để xin giấy xác nhận nội dung quảng cáo bạn cần chuẩn bị những gì? Hãy tìm hiểu rõ hơn qua bài viết sau đây. Xin giấy xác nhận nội dung quảng cáo cần đáp ứng điều kiện nào? Pháp luật Việt Nam đã điều chỉnh mọi vấn đề của đời sống xã hội, bao

 • Quy trình cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố thực phẩm chức năng

  Hướng dẫn cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm

  20/04/2022

  Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm là một thủ tục bắt buộc đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm cần thực hiện khi muốn lưu hành sản phẩm trên thị trường. Những sản phẩm cần giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm

 • Ủy quyền là gì

  Mẫu giấy ủy quyền mới nhất 2022

  16/04/2022

  Giấy ủy quyền được sử dụng  trong rất nhiều trường hợp. Khi người cần phải thực hiện thủ tục hành chính nào đó mà không thể tự mình thực hiện thì ủy quyền cho người khác làm thay. Vậy, mẫu giấy ủy quyền là gì? Có lưu ý gì khi thực hiện viết giấy ủy