Hướng dẫn xin cấp giấy phép liên vận Việt Trung đầy đủ năm 2022

Rate this post

Để lưu thông hàng hóa, hành khách giữa Việt Nam và Trung Quốc thì cần có giấy phép liên vận Việt Trung. Vậy để được cấp giấy phép này thì nên làm thế nào? Bài viết sau sẽ hướng dẫn xin cấp giấy phép liên vận Việt Trung đầy đủ nhất.

1. Điều kiện cấp giấy phép liên vận Việt – Trung

Về chủ thể

 • Là doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa trên đường bộ có giấy phép do Bộ Giao thông Vận tải và các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam – Trung Quốc cấp.
 • Doanh nghiệp, hợp tác xã phải hướng dẫn người lái nắm rõ điều kiện giao thông, bến bãi, điểm dừng nghỉ, biển báo giao thông ở Trung Quốc. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng phải cung cấp cho người lái, nhân viên phục vụ danh sách hành khách của chuyến đi để xuất trình giấy tờ cho cơ quan chức năng. Mẫu danh sách hành khách được quy định tại Phụ Phụ lục IV b và IV c của Thông tư số 23/2012/TT-BGTVT.

Về phương tiện

 • Phương tiện thuộc quyền sử dụng của doanh nghiệp, hợp tác xã phục vụ việc kinh doanh vận tải hành khách và kinh doanh vận tải hàng hóa trên đường bộ.
 • Phương tiện có Giấy phép vận tải loại A, B, C, E, F, G, D theo quy định.
 • Gắn ký hiệu phân biệt quốc gia. Đối với phương tiện của Việt Nam thì phải gắn ở góc phía bên phải của kích thước (nhìn từ trong xe) và ở vị trí dễ thấy phía sau xe.
Điều kiện về phương tiện để cấp giấy phép liên vận Việt Trung
Điều kiện về phương tiện để cấp giấy phép liên vận Việt Trung

Về phạm vi hoạt động

 • Với vận tải hành khách theo tuyến cố định: Phương tiện khởi hành từ bến xe đầu tuyến; đi theo hành trình dừng nghỉ tại các trạm dừng nghỉ theo quy định và kết thúc tại bến xe cuối tuyến.
 • Đối với vận tải hàng hóa, vận tải hành khách không định kỳ: Không giới hạn địa điểm khởi hành tại Việt Nam. Phương tiện được hoạt động từ các tỉnh, thành phố của Việt Nam đi qua các cửa khẩu đã được Chính phủ hai nước cho phép đến các điểm trong phạm vi quy định trên lãnh thổ của Trung Quốc. Phương tiện được dừng nghỉ tại các trạm dừng nghỉ, bãi đỗ xe, bến xe dọc hành trình do hai nước công bố.
 • Đối với cơ quan quản lý: Cơ quan quản lý vận tải tại cửa khẩu là Trạm quản lý vận tải cửa khẩu thuộc Sở Giao thông vận tải các tỉnh giáp biên giới Việt – Trung có cửa khẩu; Thực hiện việc đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách định kỳ giữa Việt Nam và Trung Quốc theo quy định (Tổng cục Đường bộ VIệt Nam chấp thuận khai thác tuyến vận tải hành khách định kỳ giữa Việt Nam và Trung Quốc vào sâu trong lãnh thổ của hai nước; Sở Giao thông vận tải các tỉnh giáp biên giới Việt – Trung chấp thuận khai thác tuyến vận tải hành khách định kỳ giữa Việt Nam và Trung Quốc đối với các tuyến giữa khu vực biên giới của hai nước).

2. Hướng dẫn thủ tục xin cấp giấy phép liên vận Việt Trung

2.1. Hồ sơ xin cấp giấy phép vận tải loại A, B, C, E, F, G

Hồ sơ cấp giấy phép liên vận loại A, B, C, E, F, G gồm các giấy tờ như sau:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép vận tải.
 • Danh sách xe kèm theo giấy đăng ký xe.
 • Với các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách và kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ thì cần có Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; còn với  doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hàng hóa khác thì cần giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy đăng ký doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh ngành nghề vận tải bằng xe ô tô.
Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Nếu phương tiện không thuộc quyền sử dụng của doanh nghiệp, hợp tác xã thì cần có bản sao chụp một trong những loại giấy tờ như: Hợp đồng thuê tài sản, cam kết kinh tế của chủ phương tiện đối với hợp tác xã đề nghị cấp giấy phép, hợp đồng cho thuê tài chính, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với người thứ ba còn giá trị trên lãnh thổ Việt Nam và Trung Quốc.

Xem thêm: Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe Ô tô tại Hà Nội.

2.2. Hồ sơ xin cấp giấy phép vận tải loại D

Với phương tiện Việt Nam

 • Giấy phép vận tải loại D do cơ quan quản lý có thẩm quyền của Trung Quốc cấp.
 • Trước khi lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép vận tải loại D, doanh nghiệp, hợp tác xã đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam cấp giấy giới thiệu với cơ quan có thẩm quyền của Trung Quốc. Hồ sơ đề nghị cấp giấy giới thiệu bao gồm: Đơn đề nghị theo mẫu quy định tại Phụ lục VII của Thông tư này, Giấy phép vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng hoặc hàng nguy hiểm của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp (bản sao chụp).
 • Tổng cục Đường bộ Việt Nam cần hướng dẫn cho doanh nghiệp, hợp tác xã Việt Nam liên hệ với cơ quan chức năng của Trung Quốc để xin cấp giấy phép vận tải hàng siêu trường, siêu trọng hoặc hàng nguy hiểm. Khi đã có giấy giới thiệu của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, giấy phép vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng của Việt Nam và Trung Quốc thì doanh nghiệp, hợp tác xã mới lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép vận tải loại D và nộp cho cơ quan quản lý có thẩm quyền của Trung Quốc để xin cấp giấy phép vận tải loại D.

Với phương tiện của Trung Quốc

 • Đơn xin cấp giấy phép vận tải loại D theo mẫu quy định tại Phụ lục VIII của Thông tư này.
 • Giấy giới thiệu của cơ quan có thẩm quyền của phía Trung Quốc (bản gốc kèm bản dịch có chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng Trung sang tiếng Việt hoặc tiếng Anh đối với trường hợp bản gốc không có song ngữ tiếng Việt và tiếng Trung hoặc tiếng Trung và tiếng Anh).
 • Giấy phép vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng hoặc hàng nguy hiểm của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp (bản sao chụp).
 • Giấy phép vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng hoặc hàng nguy hiểm của cơ quan có thẩm quyền của Trung Quốc cấp (bản sao có chứng thực kèm bản dịch có chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng Trung sang tiếng Việt hoặc tiếng Anh đối với trường hợp bản gốc không có song ngữ tiếng Việt và tiếng Trung hoặc tiếng Trung và tiếng Anh).
 • Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (bản sao có chứng thực kèm bản dịch có chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng Trung sang tiếng Việt hoặc tiếng Anh đối với trường hợp bản gốc không có song ngữ tiếng Việt và tiếng Trung hoặc tiếng Trung và tiếng Anh).
 • Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với người thứ ba còn giá trị trên lãnh thổ Việt Nam (bản sao có chứng thực kèm bản dịch có chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng Trung sang tiếng Việt hoặc tiếng Anh đối với trường hợp bản gốc không có song ngữ tiếng Việt và tiếng Trung hoặc tiếng Trung và tiếng Anh).

3. Thẩm quyền cấp giấy phép liên vận Việt – Trung

Những giấy tờ do Tổng cục Đường bộ Việt Nam cấp gồm:

 • Giấy phép vận tải loại D, E.
 • Giấy phép vận tải loại F G lần đầu trong năm.
 • Giấy giới thiệu đề nghị cấp giấy phép vận tải loại D.

Những giấy phép do Sở Giao thông Vận tải các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh cấp:

 • Giấy phép vận tải loại A.
 • Giấy phép vận tải loại B, C lần đầu trong năm.

Xem thêm: Dịch vụ xin cấp giấy phép liên vận Việt Lào uy tín – nhanh chóng.

4. Thủ tục cấp Giấy phép liên vận, giấy giới thiệu đề nghị cấp giấy phép loại D, A, E, B, C, F, G

Thủ tục cấp Giấy phép liên vận như thế nào
Thủ tục cấp Giấy phép liên vận như thế nào?

Thủ tục cấp giấy phép liên vận, giấy giới thiệu đề nghị cấp giấy phép loại D, A, E, B, C, F, G lần đầu trong năm như sau:

 • Bước 1: Nộp 1 bộ hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Sau khi cơ quan tiếp nhận hồ sơ xong thì sẽ thông báo hồ sơ của bạn có đạt hay không. Nếu chưa đạt thì cần bổ sung thêm giấy tờ gì.
 • Bước 2: Sau 3 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền sẽ cấp giấy giới thiệu đề nghị cấp giấy phép loại D. Còn với giấy phép vận tải loại B, C, F, G lần đầu trong năm thì sau khi cấp, Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông Vận tải sẽ thông báo danh sách phương tiện vận tải đã được cấp phép đến Trạm quản lý vận tải cửa khẩu.
 • Bước 3: Cơ quan chức năng sẽ trả kết quả cho bạn qua hệ thống bưu chính.

Với trường hợp cấp giấy phép vận tải loại B, C, F, G từ lần thứ hai trở đi trong năm:

 • Bước 1: Tài xế xuất trình đăng ký xe cho Trạm quản lý vận tải cửa khẩu.
 • Bước 2: Trạm quản lý vận tải cửa khẩu đối chiếu giấy đăng ký xe và cấp Giấy phép vận tải theo thẩm quyền dựa vào danh sách phương tiện vận tải đã được cấp giấy phép.

Như vậy, bài viết trên đã hướng dẫn xin cấp giấy phép liên vận Việt Trung đầy đủ nhất. Hy vọng bài viết trên sẽ giúp bạn có nhiều thông tin bổ ích. Nếu còn điều gì băn khoăn, hãy để lại bình luận bên dưới bài viết nhé.

Nếu quý khách có nhu cầu về xin cấp giấy phép liên vận Việt Trung hay liên hệ với chúng tôi để được xử lý nhanh hơn

Bài viết liên quan

 • Phân biệt phí và lệ phí

  Phí và lệ phí – Cách phân biệt

  03/10/2022

  Rate this post Hai thuật ngữ phí và lệ phí có thể nói là rất dễ nhầm lẫn với nhau ngay cả với người thường xuyên làm việc liên quan đến chúng. Vậy phí và lệ phí là gì? Làm cách nào để phân biệt chúng đơn giản nhất? Hãy theo dõi bài viết dưới

 • Thường trú là gì?

  Thường trú là gì? Phân biệt nơi cư trú và nơi thường trú

  03/10/2022

  Rate this post Thường trú là thuật ngữ được sử dụng trong các giấy tờ chứng minh nhân thân. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ về nó. Hãy theo dõi bài viết dưới đây để tìm hiểu rõ về thường trú là gì nhé! Thường trú là gì? Xem thêm: Hộ khẩu thường

 • Cam kết của Công ty về đào tạo cấp chứng chỉ sơ cấp vận tải

  Giới thiệu về Công ty Cổ phần tư vấn đào tạo phát triển giáo dục Việt Nam

  21/09/2022

  5/5 – (1 bình chọn) Chắc hẳn cũng có nhiều người thắc mắc về những người điều hành, quản lý và kinh doanh vận tải họ làm sao có được chứng chỉ sơ cấp vận tải. Vì họ là những người đã được trang bị kiến thức chuyên môn và nắm vững về lĩnh vực

 • Lỗi không thắt dây an toàn khi tham gia giao thông bị phạt bao nhiêu?

  Mức xử phạt lỗi không thắt dây an toàn mới nhất 

  21/09/2022

  5/5 – (1 bình chọn) Trong quá trình lái xe và ngồi trên xe ô tô đang di chuyển thì việc thắt dây an toàn là quy định của Luật giao thông đường bộ 2008. Hành vi không thắt dây an toàn sẽ bị xử phạt theo quy định. Hãy theo dõi bài viết dưới

 • Văn phòng luật sư tư vấn doanh nghiệp

  Luật sư giỏi, uy tín tại Hà Nội

  19/09/2022

  5/5 – (1 bình chọn) Xã hội hiện nay, pháp luật luôn đóng vai trò rất quan trọng và đặc biệt cần thiết. Bạn đang gặp phải các vấn đề liên quan đến lợi ích, quyền lợi và cần tới pháp lý giải quyết. Hãy theo dõi bài viết dưới đây để tìm hiểu về

 • Chưa đủ tuổi lái xe phạt bao nhiêu?

  Chưa đủ tuổi lái xe phạt bao nhiêu? Quy định mới nhất 2022

  16/09/2022

  Rate this post Điều kiện bắt buộc khi tham gia giao thông đó chính là đủ tuổi lái xe. Trong những trường hợp lái xe khi chưa đủ tuổi là hành vi bị xử phạt rất nghiêm khắc. Hãy theo dõi bài viết dưới đây để tìm hiểu về vấn đề chưa đủ tuổi lái

 • Mức xử phạt lỗi đi vào đường cấm

  Lỗi đi vào đường cấm – Mức xử phạt mới nhất 2022

  13/09/2022

  4.5/5 – (2 bình chọn) Tất cả những người tham gia giao thông khi đi vào đường cấm đều sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định. Cũng theo dõi bài viết dưới đây để tìm hiểu về các lỗi đi vào đường cấm nhé! Đường cấm là gì? Theo Ban hành

 • Tội vu khống bịa đặt là gì?

  Tội vu khống bịa đặt là gì? Xử lý thế nào?

  09/09/2022

  Rate this post Trong thời đại công nghệ phát triển mạnh như hiện nay, nhiều đối tượng đã lợi dụng các phương tiện truyền thông để lăng mạ bôi nhọ hình ảnh của người khác. Họ cung cấp những thông tin hoàn toàn sai lệch gây tổn hại nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm