Hướng dẫn xin cấp giấy phép liên vận Việt Trung đầy đủ năm 2022

Rate this post

Để lưu thông hàng hóa, hành khách giữa Việt Nam và Trung Quốc thì cần có giấy phép liên vận Việt Trung. Vậy để được cấp giấy phép này thì nên làm thế nào? Bài viết sau sẽ hướng dẫn xin cấp giấy phép liên vận Việt Trung đầy đủ nhất.

1. Điều kiện cấp giấy phép liên vận Việt – Trung

Về chủ thể

 • Là doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa trên đường bộ có giấy phép do Bộ Giao thông Vận tải và các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam – Trung Quốc cấp.
 • Doanh nghiệp, hợp tác xã phải hướng dẫn người lái nắm rõ điều kiện giao thông, bến bãi, điểm dừng nghỉ, biển báo giao thông ở Trung Quốc. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng phải cung cấp cho người lái, nhân viên phục vụ danh sách hành khách của chuyến đi để xuất trình giấy tờ cho cơ quan chức năng. Mẫu danh sách hành khách được quy định tại Phụ Phụ lục IV b và IV c của Thông tư số 23/2012/TT-BGTVT.

Về phương tiện

 • Phương tiện thuộc quyền sử dụng của doanh nghiệp, hợp tác xã phục vụ việc kinh doanh vận tải hành khách và kinh doanh vận tải hàng hóa trên đường bộ.
 • Phương tiện có Giấy phép vận tải loại A, B, C, E, F, G, D theo quy định.
 • Gắn ký hiệu phân biệt quốc gia. Đối với phương tiện của Việt Nam thì phải gắn ở góc phía bên phải của kích thước (nhìn từ trong xe) và ở vị trí dễ thấy phía sau xe.
Điều kiện về phương tiện để cấp giấy phép liên vận Việt Trung
Điều kiện về phương tiện để cấp giấy phép liên vận Việt Trung

Về phạm vi hoạt động

 • Với vận tải hành khách theo tuyến cố định: Phương tiện khởi hành từ bến xe đầu tuyến; đi theo hành trình dừng nghỉ tại các trạm dừng nghỉ theo quy định và kết thúc tại bến xe cuối tuyến.
 • Đối với vận tải hàng hóa, vận tải hành khách không định kỳ: Không giới hạn địa điểm khởi hành tại Việt Nam. Phương tiện được hoạt động từ các tỉnh, thành phố của Việt Nam đi qua các cửa khẩu đã được Chính phủ hai nước cho phép đến các điểm trong phạm vi quy định trên lãnh thổ của Trung Quốc. Phương tiện được dừng nghỉ tại các trạm dừng nghỉ, bãi đỗ xe, bến xe dọc hành trình do hai nước công bố.
 • Đối với cơ quan quản lý: Cơ quan quản lý vận tải tại cửa khẩu là Trạm quản lý vận tải cửa khẩu thuộc Sở Giao thông vận tải các tỉnh giáp biên giới Việt – Trung có cửa khẩu; Thực hiện việc đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách định kỳ giữa Việt Nam và Trung Quốc theo quy định (Tổng cục Đường bộ VIệt Nam chấp thuận khai thác tuyến vận tải hành khách định kỳ giữa Việt Nam và Trung Quốc vào sâu trong lãnh thổ của hai nước; Sở Giao thông vận tải các tỉnh giáp biên giới Việt – Trung chấp thuận khai thác tuyến vận tải hành khách định kỳ giữa Việt Nam và Trung Quốc đối với các tuyến giữa khu vực biên giới của hai nước).

2. Hướng dẫn thủ tục xin cấp giấy phép liên vận Việt Trung

2.1. Hồ sơ xin cấp giấy phép vận tải loại A, B, C, E, F, G

Hồ sơ cấp giấy phép liên vận loại A, B, C, E, F, G gồm các giấy tờ như sau:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép vận tải.
 • Danh sách xe kèm theo giấy đăng ký xe.
 • Với các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách và kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ thì cần có Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; còn với  doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hàng hóa khác thì cần giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy đăng ký doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh ngành nghề vận tải bằng xe ô tô.
Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Nếu phương tiện không thuộc quyền sử dụng của doanh nghiệp, hợp tác xã thì cần có bản sao chụp một trong những loại giấy tờ như: Hợp đồng thuê tài sản, cam kết kinh tế của chủ phương tiện đối với hợp tác xã đề nghị cấp giấy phép, hợp đồng cho thuê tài chính, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với người thứ ba còn giá trị trên lãnh thổ Việt Nam và Trung Quốc.

Xem thêm: Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe Ô tô tại Hà Nội.

2.2. Hồ sơ xin cấp giấy phép vận tải loại D

Với phương tiện Việt Nam

 • Giấy phép vận tải loại D do cơ quan quản lý có thẩm quyền của Trung Quốc cấp.
 • Trước khi lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép vận tải loại D, doanh nghiệp, hợp tác xã đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam cấp giấy giới thiệu với cơ quan có thẩm quyền của Trung Quốc. Hồ sơ đề nghị cấp giấy giới thiệu bao gồm: Đơn đề nghị theo mẫu quy định tại Phụ lục VII của Thông tư này, Giấy phép vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng hoặc hàng nguy hiểm của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp (bản sao chụp).
 • Tổng cục Đường bộ Việt Nam cần hướng dẫn cho doanh nghiệp, hợp tác xã Việt Nam liên hệ với cơ quan chức năng của Trung Quốc để xin cấp giấy phép vận tải hàng siêu trường, siêu trọng hoặc hàng nguy hiểm. Khi đã có giấy giới thiệu của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, giấy phép vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng của Việt Nam và Trung Quốc thì doanh nghiệp, hợp tác xã mới lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép vận tải loại D và nộp cho cơ quan quản lý có thẩm quyền của Trung Quốc để xin cấp giấy phép vận tải loại D.

Với phương tiện của Trung Quốc

 • Đơn xin cấp giấy phép vận tải loại D theo mẫu quy định tại Phụ lục VIII của Thông tư này.
 • Giấy giới thiệu của cơ quan có thẩm quyền của phía Trung Quốc (bản gốc kèm bản dịch có chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng Trung sang tiếng Việt hoặc tiếng Anh đối với trường hợp bản gốc không có song ngữ tiếng Việt và tiếng Trung hoặc tiếng Trung và tiếng Anh).
 • Giấy phép vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng hoặc hàng nguy hiểm của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp (bản sao chụp).
 • Giấy phép vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng hoặc hàng nguy hiểm của cơ quan có thẩm quyền của Trung Quốc cấp (bản sao có chứng thực kèm bản dịch có chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng Trung sang tiếng Việt hoặc tiếng Anh đối với trường hợp bản gốc không có song ngữ tiếng Việt và tiếng Trung hoặc tiếng Trung và tiếng Anh).
 • Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (bản sao có chứng thực kèm bản dịch có chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng Trung sang tiếng Việt hoặc tiếng Anh đối với trường hợp bản gốc không có song ngữ tiếng Việt và tiếng Trung hoặc tiếng Trung và tiếng Anh).
 • Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với người thứ ba còn giá trị trên lãnh thổ Việt Nam (bản sao có chứng thực kèm bản dịch có chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng Trung sang tiếng Việt hoặc tiếng Anh đối với trường hợp bản gốc không có song ngữ tiếng Việt và tiếng Trung hoặc tiếng Trung và tiếng Anh).

3. Thẩm quyền cấp giấy phép liên vận Việt – Trung

Những giấy tờ do Tổng cục Đường bộ Việt Nam cấp gồm:

 • Giấy phép vận tải loại D, E.
 • Giấy phép vận tải loại F G lần đầu trong năm.
 • Giấy giới thiệu đề nghị cấp giấy phép vận tải loại D.

Những giấy phép do Sở Giao thông Vận tải các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh cấp:

 • Giấy phép vận tải loại A.
 • Giấy phép vận tải loại B, C lần đầu trong năm.

Xem thêm: Dịch vụ xin cấp giấy phép liên vận Việt Lào uy tín – nhanh chóng.

4. Thủ tục cấp Giấy phép liên vận, giấy giới thiệu đề nghị cấp giấy phép loại D, A, E, B, C, F, G

Thủ tục cấp Giấy phép liên vận như thế nào
Thủ tục cấp Giấy phép liên vận như thế nào?

Thủ tục cấp giấy phép liên vận, giấy giới thiệu đề nghị cấp giấy phép loại D, A, E, B, C, F, G lần đầu trong năm như sau:

 • Bước 1: Nộp 1 bộ hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Sau khi cơ quan tiếp nhận hồ sơ xong thì sẽ thông báo hồ sơ của bạn có đạt hay không. Nếu chưa đạt thì cần bổ sung thêm giấy tờ gì.
 • Bước 2: Sau 3 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền sẽ cấp giấy giới thiệu đề nghị cấp giấy phép loại D. Còn với giấy phép vận tải loại B, C, F, G lần đầu trong năm thì sau khi cấp, Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông Vận tải sẽ thông báo danh sách phương tiện vận tải đã được cấp phép đến Trạm quản lý vận tải cửa khẩu.
 • Bước 3: Cơ quan chức năng sẽ trả kết quả cho bạn qua hệ thống bưu chính.

Với trường hợp cấp giấy phép vận tải loại B, C, F, G từ lần thứ hai trở đi trong năm:

 • Bước 1: Tài xế xuất trình đăng ký xe cho Trạm quản lý vận tải cửa khẩu.
 • Bước 2: Trạm quản lý vận tải cửa khẩu đối chiếu giấy đăng ký xe và cấp Giấy phép vận tải theo thẩm quyền dựa vào danh sách phương tiện vận tải đã được cấp giấy phép.

Như vậy, bài viết trên đã hướng dẫn xin cấp giấy phép liên vận Việt Trung đầy đủ nhất. Hy vọng bài viết trên sẽ giúp bạn có nhiều thông tin bổ ích. Nếu còn điều gì băn khoăn, hãy để lại bình luận bên dưới bài viết nhé.

Nếu quý khách có nhu cầu về xin cấp giấy phép liên vận Việt Trung hay liên hệ với chúng tôi để được xử lý nhanh hơn

Bài viết liên quan

 • Quy trình làm thủ tục cấp giấy phép an ninh trật tự của Vinaser

  Thủ tục cấp giấy phép an ninh trật tự mới nhất

  05/01/2023

  Rate this post Khi tiến hành kinh doanh một số ngành nghề có điều kiện, tính chất nhạy cảm và theo cơ quan nhà nước có ảnh hưởng đến an ninh trật tự của xã hội đều bắt buộc phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự hay giấy phép

 • Mức phạt không có hồ sơ phương án về PCCC là bao nhiêu?

  05/01/2023

  Rate this post Theo quy định của pháp luật, các cơ sở kinh doanh thuộc diện quản lý về PCCC bắt buộc phải có hồ sơ phương án về PCCC. Do vậy, đối với các trường hợp không có hồ sơ phương án thì sẽ bị xử phạt hành chính theo đúng quy định của

 • Quy định của pháp luật về căn cứ để tố giác tội phạm

  Căn cứ khởi tố vụ án hình sự năm 2022

  26/12/2022

  Rate this post Khi đã nắm giữ được thông tin tội phạm do các thông tin đại chúng hay truyền thông đưa tin thì các cơ quan có thẩm quyền sẽ bắt đầu tiến hành kiểm tra, xác minh. Điều này cho thấy rằng căn cứ khởi tố vụ án hình sự rất quan trọng.

 • Đối tượng chịu thuế gtgt

  Đối tượng chịu thuế gtgt là ai?

  20/12/2022

  Rate this post Thuế giá trị gia tăng hay VAT là loại thuế có tác động đến khá nhiều đối tượng so với các loại thuế khác. Hãy theo dõi bài viết dưới đây để tìm hiểu về đối tượng chịu thuế gtgt nhé! Đối tượng chịu thuế gtgt Theo Điều 3 Luật Thuế giá

 • Quy chuẩn 06/2022/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình

  Quy chuẩn 06/2022/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình

  13/12/2022

  Rate this post Bộ trưởng Bộ xây dựng đã ban hành Thông tư 6/2022/TT-BXD về QCVN 06/2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình. Xem thêm: Mức xử phạt lỗi dừng đèn đỏ sai làn đường mới nhất Thông tư 06/2022/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 16/01/2023

 • Độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự là bao nhiêu?

  Tuổi chịu trách nhiệm hình sự là bao nhiêu?

  05/12/2022

  Rate this post Độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự là những chủ đề được nhiều người quan tâm và đặt câu hỏi nhiều nhất hiện nay. Hãy theo dõi bài biết dưới đây để tìm hiểu về vấn đề tuổi chịu trách nhiệm hình sự nhé! Trách nhiệm hình sự là gì? Trách nhiệm

 • Lỗi thay đổi kết cấu xe bị xử phạt thế nào

  Lỗi thay đổi kết cấu xe bị xử phạt thế nào? Quy định mới nhất 

  24/11/2022

  Rate this post Hiện nay, có một số cá nhân có sở thích độ xe làm thay đổi kết cấu của xe máy hoặc ô tô. Vậy, điều này có vi phạm quy định của luật giao thông không? Lỗi thay đổi kết cấu xe sẽ bị xử phạt thế nào? Cùng tìm hiểu ngay

 • Xử phạt nồng độ cồn khi lái xe

  Xử phạt nồng độ cồn khi lái xe năm 2022

  19/11/2022

  Rate this post Các hành vi vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển ô tô, xe máy đang ở mức rất cao gây ra những trường hợp không đáng có. Vì vậy, việc xử phạt các hành vi này các luật pháp thực hiện rất nghiêm ngặt. Hãy theo dõi bài viết dưới đây