Hướng dẫn xin cấp giấy phép liên vận Việt Trung đầy đủ năm 2022

Để lưu thông hàng hóa, hành khách giữa Việt Nam và Trung Quốc thì cần có giấy phép liên vận Việt Trung. Vậy để được cấp giấy phép này thì nên làm thế nào? Bài viết sau sẽ hướng dẫn xin cấp giấy phép liên vận Việt Trung đầy đủ nhất.

1. Điều kiện cấp giấy phép liên vận Việt – Trung

Về chủ thể

 • Là doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa trên đường bộ có giấy phép do Bộ Giao thông Vận tải và các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam – Trung Quốc cấp.
 • Doanh nghiệp, hợp tác xã phải hướng dẫn người lái nắm rõ điều kiện giao thông, bến bãi, điểm dừng nghỉ, biển báo giao thông ở Trung Quốc. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng phải cung cấp cho người lái, nhân viên phục vụ danh sách hành khách của chuyến đi để xuất trình giấy tờ cho cơ quan chức năng. Mẫu danh sách hành khách được quy định tại Phụ Phụ lục IV b và IV c của Thông tư số 23/2012/TT-BGTVT.

Về phương tiện

 • Phương tiện thuộc quyền sử dụng của doanh nghiệp, hợp tác xã phục vụ việc kinh doanh vận tải hành khách và kinh doanh vận tải hàng hóa trên đường bộ.
 • Phương tiện có Giấy phép vận tải loại A, B, C, E, F, G, D theo quy định.
 • Gắn ký hiệu phân biệt quốc gia. Đối với phương tiện của Việt Nam thì phải gắn ở góc phía bên phải của kích thước (nhìn từ trong xe) và ở vị trí dễ thấy phía sau xe.
Điều kiện về phương tiện để cấp giấy phép liên vận Việt Trung
Điều kiện về phương tiện để cấp giấy phép liên vận Việt Trung

Về phạm vi hoạt động

 • Với vận tải hành khách theo tuyến cố định: Phương tiện khởi hành từ bến xe đầu tuyến; đi theo hành trình dừng nghỉ tại các trạm dừng nghỉ theo quy định và kết thúc tại bến xe cuối tuyến.
 • Đối với vận tải hàng hóa, vận tải hành khách không định kỳ: Không giới hạn địa điểm khởi hành tại Việt Nam. Phương tiện được hoạt động từ các tỉnh, thành phố của Việt Nam đi qua các cửa khẩu đã được Chính phủ hai nước cho phép đến các điểm trong phạm vi quy định trên lãnh thổ của Trung Quốc. Phương tiện được dừng nghỉ tại các trạm dừng nghỉ, bãi đỗ xe, bến xe dọc hành trình do hai nước công bố.
 • Đối với cơ quan quản lý: Cơ quan quản lý vận tải tại cửa khẩu là Trạm quản lý vận tải cửa khẩu thuộc Sở Giao thông vận tải các tỉnh giáp biên giới Việt – Trung có cửa khẩu; Thực hiện việc đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách định kỳ giữa Việt Nam và Trung Quốc theo quy định (Tổng cục Đường bộ VIệt Nam chấp thuận khai thác tuyến vận tải hành khách định kỳ giữa Việt Nam và Trung Quốc vào sâu trong lãnh thổ của hai nước; Sở Giao thông vận tải các tỉnh giáp biên giới Việt – Trung chấp thuận khai thác tuyến vận tải hành khách định kỳ giữa Việt Nam và Trung Quốc đối với các tuyến giữa khu vực biên giới của hai nước).

2. Hướng dẫn thủ tục xin cấp giấy phép liên vận Việt Trung

2.1. Hồ sơ xin cấp giấy phép vận tải loại A, B, C, E, F, G

Hồ sơ cấp giấy phép liên vận loại A, B, C, E, F, G gồm các giấy tờ như sau:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép vận tải.
 • Danh sách xe kèm theo giấy đăng ký xe.
 • Với các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách và kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ thì cần có Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; còn với  doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hàng hóa khác thì cần giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy đăng ký doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh ngành nghề vận tải bằng xe ô tô.
Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Nếu phương tiện không thuộc quyền sử dụng của doanh nghiệp, hợp tác xã thì cần có bản sao chụp một trong những loại giấy tờ như: Hợp đồng thuê tài sản, cam kết kinh tế của chủ phương tiện đối với hợp tác xã đề nghị cấp giấy phép, hợp đồng cho thuê tài chính, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với người thứ ba còn giá trị trên lãnh thổ Việt Nam và Trung Quốc.

Xem thêm: Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe Ô tô tại Hà Nội.

2.2. Hồ sơ xin cấp giấy phép vận tải loại D

Với phương tiện Việt Nam

 • Giấy phép vận tải loại D do cơ quan quản lý có thẩm quyền của Trung Quốc cấp.
 • Trước khi lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép vận tải loại D, doanh nghiệp, hợp tác xã đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam cấp giấy giới thiệu với cơ quan có thẩm quyền của Trung Quốc. Hồ sơ đề nghị cấp giấy giới thiệu bao gồm: Đơn đề nghị theo mẫu quy định tại Phụ lục VII của Thông tư này, Giấy phép vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng hoặc hàng nguy hiểm của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp (bản sao chụp).
 • Tổng cục Đường bộ Việt Nam cần hướng dẫn cho doanh nghiệp, hợp tác xã Việt Nam liên hệ với cơ quan chức năng của Trung Quốc để xin cấp giấy phép vận tải hàng siêu trường, siêu trọng hoặc hàng nguy hiểm. Khi đã có giấy giới thiệu của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, giấy phép vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng của Việt Nam và Trung Quốc thì doanh nghiệp, hợp tác xã mới lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép vận tải loại D và nộp cho cơ quan quản lý có thẩm quyền của Trung Quốc để xin cấp giấy phép vận tải loại D.

Với phương tiện của Trung Quốc

 • Đơn xin cấp giấy phép vận tải loại D theo mẫu quy định tại Phụ lục VIII của Thông tư này.
 • Giấy giới thiệu của cơ quan có thẩm quyền của phía Trung Quốc (bản gốc kèm bản dịch có chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng Trung sang tiếng Việt hoặc tiếng Anh đối với trường hợp bản gốc không có song ngữ tiếng Việt và tiếng Trung hoặc tiếng Trung và tiếng Anh).
 • Giấy phép vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng hoặc hàng nguy hiểm của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp (bản sao chụp).
 • Giấy phép vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng hoặc hàng nguy hiểm của cơ quan có thẩm quyền của Trung Quốc cấp (bản sao có chứng thực kèm bản dịch có chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng Trung sang tiếng Việt hoặc tiếng Anh đối với trường hợp bản gốc không có song ngữ tiếng Việt và tiếng Trung hoặc tiếng Trung và tiếng Anh).
 • Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (bản sao có chứng thực kèm bản dịch có chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng Trung sang tiếng Việt hoặc tiếng Anh đối với trường hợp bản gốc không có song ngữ tiếng Việt và tiếng Trung hoặc tiếng Trung và tiếng Anh).
 • Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với người thứ ba còn giá trị trên lãnh thổ Việt Nam (bản sao có chứng thực kèm bản dịch có chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng Trung sang tiếng Việt hoặc tiếng Anh đối với trường hợp bản gốc không có song ngữ tiếng Việt và tiếng Trung hoặc tiếng Trung và tiếng Anh).

3. Thẩm quyền cấp giấy phép liên vận Việt – Trung

Những giấy tờ do Tổng cục Đường bộ Việt Nam cấp gồm:

 • Giấy phép vận tải loại D, E.
 • Giấy phép vận tải loại F G lần đầu trong năm.
 • Giấy giới thiệu đề nghị cấp giấy phép vận tải loại D.

Những giấy phép do Sở Giao thông Vận tải các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh cấp:

 • Giấy phép vận tải loại A.
 • Giấy phép vận tải loại B, C lần đầu trong năm.

Xem thêm: Dịch vụ xin cấp giấy phép liên vận Việt Lào uy tín – nhanh chóng.

4. Thủ tục cấp Giấy phép liên vận, giấy giới thiệu đề nghị cấp giấy phép loại D, A, E, B, C, F, G

Thủ tục cấp Giấy phép liên vận như thế nào
Thủ tục cấp Giấy phép liên vận như thế nào?

Thủ tục cấp giấy phép liên vận, giấy giới thiệu đề nghị cấp giấy phép loại D, A, E, B, C, F, G lần đầu trong năm như sau:

 • Bước 1: Nộp 1 bộ hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Sau khi cơ quan tiếp nhận hồ sơ xong thì sẽ thông báo hồ sơ của bạn có đạt hay không. Nếu chưa đạt thì cần bổ sung thêm giấy tờ gì.
 • Bước 2: Sau 3 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền sẽ cấp giấy giới thiệu đề nghị cấp giấy phép loại D. Còn với giấy phép vận tải loại B, C, F, G lần đầu trong năm thì sau khi cấp, Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông Vận tải sẽ thông báo danh sách phương tiện vận tải đã được cấp phép đến Trạm quản lý vận tải cửa khẩu.
 • Bước 3: Cơ quan chức năng sẽ trả kết quả cho bạn qua hệ thống bưu chính.

Với trường hợp cấp giấy phép vận tải loại B, C, F, G từ lần thứ hai trở đi trong năm:

 • Bước 1: Tài xế xuất trình đăng ký xe cho Trạm quản lý vận tải cửa khẩu.
 • Bước 2: Trạm quản lý vận tải cửa khẩu đối chiếu giấy đăng ký xe và cấp Giấy phép vận tải theo thẩm quyền dựa vào danh sách phương tiện vận tải đã được cấp giấy phép.

Như vậy, bài viết trên đã hướng dẫn xin cấp giấy phép liên vận Việt Trung đầy đủ nhất. Hy vọng bài viết trên sẽ giúp bạn có nhiều thông tin bổ ích. Nếu còn điều gì băn khoăn, hãy để lại bình luận bên dưới bài viết nhé.

Nếu quý khách có nhu cầu về xin cấp giấy phép liên vận Việt Trung hay liên hệ với chúng tôi để được xử lý nhanh hơn

Bài viết liên quan

 • Quy trình thành lập doanh nghiệp tại Vinaser

  Thành lập doanh nghiệp trọn gói, giá rẻ

  14/05/2022

  Thành lập doanh nghiệp được xem là việc làm đầu tiên của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khi muốn hoạt động kinh doanh hợp pháp tại Việt Nam. Cùng theo dõi bài viết sau để hiểu rõ hơn về việc này. Tại sao cần thành lập doanh nghiệp? Kinh tế ngày càng phát

 • Mức xử phạt khi không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn

  Nồng độ cồn cho phép khi tham gia giao thông 2022

  11/05/2022

  Mức phạt nồng độ cồn cho phép khi tham gia giao thông là bao nhiêu? Cách xác định nồng độ cồn như thế nào? Đây đều là những thắc mắc hàng đầu của mọi người khi tham gia giao thông. Bài viết sau sẽ giải đáp cho bạn thật đầy đủ nhất mọi thông tin

 • Mã số thuế là gì

  Mã số thuế là gì? Kiến thức từ A-Z về mã số thuế

  07/05/2022

  Mỗi một cá nhân, doanh nghiệp sẽ có những mã số thuế khác nhau, được xem như mã định danh của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khi có những yêu cầu phát sinh liên quan đến thuế được cơ quan quản lý về thuế cấp một lần và sử dụng đến khi chấm dứt

 • Hủy hóa đơn điện tử cần chuẩn bị hồ sơ gì

  Hướng Dẫn Cách hủy hóa đơn điện tử chưa sử dụng đúng quy định

  04/05/2022

  Các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân kinh doanh có hóa đơn không tiếp tục sử dụng hoặc còn tồn đọng không sử dụng đến mà cần phải hủy bỏ trong thời hạn chậm nhất là 30 ngày, kể từ khi thông báo với cơ quan thuế cho kịp tiến độ nhưng vẫn

 • Định nghĩa người đại diện theo pháp luật

  Người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần là ai? 

  27/04/2022

  Người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần là người có quyền xác lập, thực hiện các giao dịch dân sự vì lợi ích của người được đại diện, trừ trường hợp các giao dịch dân sự với chính mình hoặc với người thứ ba mà họ cũng là người đại diện.

 • Xin giấy xác nhận nội dung quảng cáo cần đáp ứng điều kiện nào

  Hướng dẫn cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo 2022

  23/04/2022

  Để xin giấy xác nhận nội dung quảng cáo bạn cần chuẩn bị những gì? Hãy tìm hiểu rõ hơn qua bài viết sau đây. Xin giấy xác nhận nội dung quảng cáo cần đáp ứng điều kiện nào? Pháp luật Việt Nam đã điều chỉnh mọi vấn đề của đời sống xã hội, bao

 • Quy trình cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố thực phẩm chức năng

  Hướng dẫn cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm

  20/04/2022

  Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm là một thủ tục bắt buộc đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm cần thực hiện khi muốn lưu hành sản phẩm trên thị trường. Những sản phẩm cần giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm

 • Ủy quyền là gì

  Mẫu giấy ủy quyền mới nhất 2022

  16/04/2022

  Giấy ủy quyền được sử dụng  trong rất nhiều trường hợp. Khi người cần phải thực hiện thủ tục hành chính nào đó mà không thể tự mình thực hiện thì ủy quyền cho người khác làm thay. Vậy, mẫu giấy ủy quyền là gì? Có lưu ý gì khi thực hiện viết giấy ủy