Góp vốn là gì? Quyền góp vốn thành lập công ty, doanh nghiệp

Rate this post

Nếu như bạn đang còn thắc mắc về góp vốn là gì và những quyền lợi được hưởng khi góp vốn thành lập doanh nghiệp, công ty thì đừng bỏ qua bài viết này. Dưới đây Vinaser sẽ giải đáp cho các bạn thật tường tận về vấn đề này nhé!

Góp vốn là gì?

Góp vốn là gì?
Góp vốn là gì?

Góp vốn là một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh, chỉ việc một người hoặc một nhóm người bỏ tiền hoặc tài sản khác vào một công ty để thành lập hoặc góp thêm vốn cho công ty đó.

Theo khoản 18 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020 thì góp vốn là việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ của công ty, bao gồm góp vốn để thành lập công ty hoặc góp thêm vốn điều lệ của công ty đã được thành lập.

Xem thêm : Hành nghề xem bói có vi phạm pháp luật không? [Giải đáp]

Các loại góp vốn thành lập công ty, doanh nghiệp

Các hình thức góp vốn thành lập doanh nghiệp
Các hình thức góp vốn thành lập doanh nghiệp

Như vậy, việc đóng góp vốn có thể phân thành hai dạng chính:

 1. Đóng góp vốn để thành lập công ty: Thường xảy ra khi các thành viên sáng lập cùng đóng góp vốn để thành lập một công ty mới.
 2. Đóng góp thêm vốn điều lệ cho công ty đã thành lập: Điều này thường xảy ra khi các thành viên hiện tại của công ty hoặc các bên thứ ba đóng góp thêm tiền vào vốn điều lệ của công ty.

Về phương thức đóng góp vốn thì cũng có hai phương thức chính:

 • Đóng góp bằng tiền mặt hoặc tiền gửi ngân hàng.
 • Đóng góp bằng tài sản khác như quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, và nhiều tài sản khác.

Quyền góp vốn thành lập công ty, doanh nghiệp

Quyền góp vồn thành lập công ty, doanh nghiệp
Quyền góp vồn thành lập công ty, doanh nghiệp

Quyền đóng góp vốn vào việc thành lập doanh nghiệp được quy định trong Luật Doanh nghiệp 2020. Nhưng trong đó có những trường hợp cụ thể mà không được phép thực hiện quyền này.

Cụ thể, theo khoản 3 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020, tổ chức và cá nhân có quyền đóng góp vốn, mua cổ phần, hoặc mua phần vốn góp vào các loại hình doanh nghiệp như công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, và công ty hợp danh.

Tuy nhiên, có hai trường hợp không được phép thực hiện quyền này:

 1. Cơ quan nhà nước và các đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để đóng góp vốn vào doanh nghiệp với mục tiêu thu lợi riêng cho cơ quan hoặc đơn vị của họ. Điều này nhằm đảm bảo rằng việc đóng góp vốn vào doanh nghiệp không được sử dụng để lợi ích cá nhân hoặc lợi ích riêng của cơ quan, đơn vị nhà nước.
 2. Đối tượng không được phép đóng góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định của các luật khác như Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, và Luật Phòng, chống tham nhũng. Những quy định này có thể liên quan đến nguy cơ xảy ra xung đột lợi ích, tham nhũng, hoặc vi phạm quy tắc đạo đức trong việc tham gia vào doanh nghiệp.

Những hạn chế này nhằm đảm bảo tính minh bạch, công bằng và tránh việc sử dụng quyền đóng góp vốn vào doanh nghiệp để lợi ích riêng tư hoặc lợi ích không hợp pháp.

Một vài lưu ý khi thực hiện góp vốn thành lập doanh nghiệp, công ty

Giá trị của vốn đóng góp phải được các bên thỏa thuận và ghi nhận trong hợp đồng đóng góp vốn. Để xác định giá trị này, thường cần có sự thẩm định độc lập từ tổ chức chuyên nghiệp.

Về thời hạn đóng góp vốn, thường phải được thỏa thuận và ghi nhận trong hợp đồng đóng góp vốn. Trong trường hợp không có sự thỏa thuận cụ thể, thì thời hạn đóng góp vốn mặc định là 90 ngày, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Các người đóng góp vốn phải chịu trách nhiệm đóng góp đủ và đúng hạn số vốn mà họ đã cam kết. Nếu không thực hiện đúng cam kết hoặc không đóng góp đủ, họ sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường theo quy định của luật pháp.

Việc đóng góp vốn là một bước quan trọng trong quá trình thành lập hoặc mở rộng công ty và phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật để bảo vệ quyền lợi của tất cả các bên liên quan.

Quy định về việc chuyển quyền sở hữu tài sản trong doanh nghiệp

Quy định về tài sản góp vốn là gì?
Quy định về tài sản góp vốn là gì?

Quy định về việc chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn trong Luật Doanh nghiệp 2020 được mô tả như sau:

1. Thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và cổ đông của công ty cổ phần phải thực hiện việc chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho công ty theo các quy định sau đây:

a. Đối với tài sản có đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đất, người góp vốn phải thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đất cho công ty theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp này, việc chuyển quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đất đối với tài sản góp vốn không phải chịu lệ phí trước bạ.

b. Đối với tài sản không có đăng ký quyền sở hữu, việc góp vốn phải được thực hiện bằng việc giao nhận tài sản góp vốn và được xác nhận bằng biên bản. Trừ trường hợp được quy định khác, việc này có thể thực hiện thông qua tài khoản.

2. Biên bản giao nhận tài sản góp vốn phải chứa các thông tin chính sau:

a. Tên và địa chỉ trụ sở chính của công ty.

b. Thông tin về người góp vốn bao gồm tên, địa chỉ liên lạc, số giấy tờ pháp lý (đối với cá nhân), hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức người góp vốn.

c. Loại tài sản và số lượng tài sản góp vốn, tổng giá trị tài sản góp vốn, và tỷ lệ của tổng giá trị tài sản đó trong vốn điều lệ của công ty.

d. Ngày giao nhận, chữ ký của người góp vốn hoặc người đại diện được ủy quyền bởi người góp vốn, cùng với chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

3. Việc góp vốn chỉ được coi là hoàn tất khi quyền sở hữu hợp pháp đối với tài sản góp vốn đã được chuyển sang công ty.

4. Tài sản sử dụng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân không cần phải thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu cho doanh nghiệp.

5. Mọi giao dịch liên quan đến mua bán, chuyển nhượng cổ phần và phần vốn góp, việc nhận cổ tức và chuyển lợi nhuận ra nước ngoài của nhà đầu tư nước ngoài phải được thực hiện thông qua tài khoản theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối, trừ trường hợp thanh toán bằng tài sản hoặc hình thức không bằng tiền mặt.

Quy định về tài sản góp vốn trong doanh nghiệp

Quy định về định giá tài sản góp vốn trong Luật Doanh nghiệp 2020 được trình bày như sau:

 • Tài sản góp vốn không được là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, hoặc vàng phải được chuyển đổi thành Đồng Việt Nam theo quy định và được xác định với giá trị quy đổi.
 • Khi thành lập doanh nghiệp, tài sản góp vốn phải được định giá bằng cách đồng thuận giữa các thành viên, cổ đông sáng lập hoặc thông qua một tổ chức thẩm định giá. Trong trường hợp tổ chức thẩm định giá thì ít nhất 50% số thành viên hoặc cổ đông sáng lập phải đồng thuận với giá trị được định giá.
 • Nếu tài sản góp vốn được định giá cao hơn so với giá trị thực tế tại thời điểm góp vốn, các thành viên hoặc cổ đông sáng lập phải chịu trách nhiệm bằng cách góp thêm số tiền chênh lệch giữa giá trị được định giá và giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc việc định giá. Đồng thời, họ phải chịu trách nhiệm đối với mọi thiệt hại phát sinh do cố ý định giá tài sản góp vốn cao hơn giá trị thực tế.
 • Trong quá trình hoạt động, tài sản góp vốn phải được định giá bằng cách đồng thuận giữa chủ sở hữu hoặc Hội đồng thành viên (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh), hoặc Hội đồng quản trị (đối với công ty cổ phần) và người góp vốn. Nếu có tổ chức thẩm định giá, giá trị tài sản góp vốn phải được người góp vốn và chủ sở hữu hoặc Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị chấp thuận.
 • Trong trường hợp tài sản góp vốn được định giá cao hơn giá trị thực tế tại thời điểm định giá, người góp vốn, chủ sở hữu hoặc thành viên Hội đồng thành viên (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh), thành viên Hội đồng quản trị (đối với công ty cổ phần) phải chịu trách nhiệm bằng cách góp thêm số tiền chênh lệch giữa giá trị được định giá và giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc việc định giá. Đồng thời, họ phải chịu trách nhiệm đối với mọi thiệt hại phát sinh do cố ý định giá tài sản góp vốn cao hơn giá trị thực tế.

Xem thêm : Quy định về số lượng trẻ tối đa trong 1 lớp mẫu giáo 2023

Như vậy, trên đây Vinaser đã cung cấp tới các bạn những thông tin về góp vốn là gì và những quy định liên quan. Mong rằng với các thông tin trên đây có thể giúp ích cho các bạn. Nếu như vẫn còn các thắc mắc, xin hãy liên hệ ngay tới Hotline: 0889273888 để được tư vấn cặn kẽ nhất. Xin cảm ơn!

Bài viết liên quan

 • Chứng chỉ sơ cấp chuyên ngành vận tải

  Lớp cấp chứng chỉ sơ cấp chuyên ngành vận tải mới 2024

  14/07/2024

  Theo quy định từ Luật giao thông đường bộ 2008, của Nghị định 10/2020/NĐ-CP và Thông tư 12/2020/TT-BGTVT quy định người điều hành vận tải phải có chuyên môn về vận tải. Cụ thể, “Người điều hành vận tải phải có trình độ chuyên môn về vận tải từ Sơ cấp hoặc Trung cấp trở

 • Quy định về cấp chứng chỉ người điều hành vận tải

  Quy định về cấp chứng chỉ người điều hành vận tải mới nhất 2024

  08/07/2024

  Điều kiện cấp chứng chỉ người điều hành vận tải là gì? Các quy định về cấp chứng chỉ như thế nào? Hãy cùng theo dõi qua bài viết sau để hiểu hơn nhé! Xem thêm: Hướng dẫn đăng ký xe ô tô online chi tiết nhất 2024 Người điều hành kinh doanh vận tải

 • Tuyến phố cấm ô tô tại Hà Nội

  Các tuyến đường cấm ô tô ở Hà Nội cập nhật mới nhất 2024

  10/06/2024

  Tình trạng ùn tắc giao thông luôn là vấn đề nhức nhối của người dân trên địa bàn TP Hà Nội. Và để giảm thiểu nguy cơ ùn tắc giao thông, Sở giao thông Vận tải thành phố Hà Nội đã có công bố những quy định về các tuyến đường cấm ô tô ở

 • giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm của khách hàng được Vinaser hỗ trợ

  Điều kiện để được giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm nhanh chóng 2024

  12/04/2024

  Trong thời đại công nghệ số hiện nay, việc in ấn và xuất bản các loại ấn phẩm đóng một vai trò rất quan trọng trong việc truyền tải thông tin, tri thức và văn hóa đến với công chúng. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, chất lượng và tính pháp lý cho các

 • Khái niệm sổ đỏ và sổ hồng.

  Tật tần tật về làm sổ đỏ/ làm sổ hồng mới nhất 2024

  04/04/2024

  Đối với bất kỳ ai đang có nhu cầu sở hữu một ngôi nhà hay bất động sản nào khác, việc làm sổ đỏ (sổ hữu quyền sử dụng đất) là một quy trình quan trọng không thể bỏ qua. Sổ đỏ là giấy tờ pháp lý chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng

 • Quy định về đổi giấy phép lái xe

  Hướng dẫn làm thủ tục đổi bằng lái xe chuẩn nhất 2024

  25/03/2024

  Bằng lái xe của bạn sấp hết thời hạn? bạn đang tìm hiểu về thủ tục đổi bằng lái xe hiện nay năm 2024 ? mà không muốn phải thi sát hạch lại. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách làm thủ tục, cùng với các quy định đăng ký

 • Các loại phí khi sử dụng xe Ô Tô

  Chi phí nuôi xe ô tô ở Việt Nam năm 2024 là bao nhiêu?

  23/03/2024

  Khi mua xe Ô tô ngoài khoản tiền cần phải trả để mang xe về nhà, thì chi phí sử dụng xe cũng là vấn đề được nhiều người đặc biệt quan tâm. Thu nhập bao nhiều thì có thể mua một chiếc xe ô tố?, các chi phí phát sinh trong quá trình sử

 • Ai được hưởng chế độ thai sản khi sinh con

  Hướng dẫn chi tiết cách tính tiền thai sản khi sinh con năm 2024

  07/03/2024

  Đón một thiên thần nhỏ chào đời là niềm hạnh phúc lớn lao với bất cứ gia đình nào. Tuy nhiên, kèm theo niềm vui ấy cũng là những lo toan, chi phí lớn mà các bậc làm cha mẹ phải gánh vác. Chính vì vậy, chế độ thai sản được xem là một phần