Thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng mới nhất

Nội dung thông tin dưới đây sẽ cung cấp thông tin chi tiết về mọi vướng mắc xoay quanh vấn để cấp giấy phép xây dựng. Như hồ sơ, điều kiện, thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng sẽ được giải đáp hết. Hãy cùng tham khảo ngay nào?

Xem thêm: Thủ tục đăng ký tạm trú tạm vắng

Giấy phép xây dựng là gì?

Khoản 17 Điều 3 Luật Xây dựng 2014 quy định, giấy phép xây dựng chính là văn bản do cơ quan có thẩm quyền của nhà nước. Cấp cho chủ đầu tư với mục đích sửa chữa, xây dựng, di dời hay cải tạo công trình.

Giấy phép xây dựng là gì?
Giấy phép xây dựng là gì?

Giấy phép xây dựng hiện nay theo quy định tại Khoản 3 Điều 89 Luật Xây dựng 2014, bao gồm:

 • Giấy phép xây dựng mới;
 • Giấy phép sửa chữa, cải tạo;
 • Giấy phép di dời công trình.

Điều kiện cấp giấy phép xây dựng

Theo quy định tại Điều 41 Nghị định 15/2021/NĐ-CP, điều kiện để được cấp phép xây dựng chi tiết như sau:

Đối với khu vực chưa có quy hoạch đô thị

Trong trường hợp khu vực địa điểm đấy chưa có quy hoạch, kế hoạch xây dựng đô thi hay khu chức năng. Hoặc xây dựng điểm dân cư nông thôn. Thì quy hoạch có tính chuyên ngành, kỹ thuật hay văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Hoặc cơ chế quản lý kiến trúc có thẩm quyền chấp nhận vệ vị trí cũng như tổng mặt bằng. Được xem là cơ sở căn cứ xem xét cấp giấy phép xây dựng.

Với những công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng. Tuy nhiên lại không yêu cầu lập chi tiết quy hoạch xây dựng theo quy định pháp luật. Về công trình, quy hoạch thuộc dự án đầu tư do một tổ chức thực hiện với quy mô diện tích chỉ từ 5 héc ta trở lại. Cơ sở để căn cứ cấp phép xây dựng chính là quy hoạch phân khu xây dựng.

Đối với những công trình xây dựng có tác động lớn đến lợi ích công cộng có yêu cầu thẩm tra, báo cáo thẩm tra. Bên cạnh các yêu cầu về sự tuân thủ, quy chuẩn kỹ thuật, an toàn công trình của hồ sơ thiết kế xây dựng.

Điều kiện cấp giấy phép xây dựng với công trình đô thị

 • Công trình phải phù hợp với chi tiết xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Với những công trình xây ở tuyến phố, khu vực đô thị đã ổn định. Tuy nhiên chưa có quy hoạch thiết kế, chi tiết xây dựng phải hợp lý với quy chế quản lý kiến trúc. Do cơ quan có thẩm quyền nhà nước ban hành.
 • Phù hợp với mục tiêu sử dụng theo quy định pháp luật đất đai.
 • Bảo đảm cho công trình xung quanh cũng như công trình an toàn. Đồng thời yêu cầu về môi trường phòng cháy nổ, hạ tầng kỹ thuật, đê điều, giao thông. Hay công trình thủy lợi, di tích lịch sử văn hóa. Giữ an toàn về khoảng cách đến công trình độc hại, dễ cháy nổ cũng như công trình liên quan đến an ninh, quốc phòng.
 • Thiết kế xây dựng công trình được thẩm định và phê duyệt theo quy định tại Điều 82 của Luật xây dựng 2014 này.
 • Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng phù hợp với từng loại giấy phép theo quy định.

Điều kiện cấp giấy phép xây dựng với công trình theo tuyến ngoài đô thị

 • Phù hợp với tổng mặt bằng và vị trí dự án theo thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước.
 • Đáp ứng điều kiện quy định tại các khoản 3, 4 và 5 Điều 91 của Luật xây dựng này.
Điều kiện cấp giấy phép xây dựng
Điều kiện cấp giấy phép xây dựng

Điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ

 • Phù hợp với mục đích sử dụng theo quy định của Pháp luật về đất đai. Cũng như cơ chế quản lý kiến trúc ban hành bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Bảo đảm an toàn cho các công trình lân cận, công trình. Đồng thời an toàn cho hạ tầng kỹ thuật, môi trường, phòng cháy nổ, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi. Khu di tích lịch sử văn hóa, năng lượng, giao thông. Mặt khách công trình còn phải đáp ứng yêu cầu khoảng cách an toàn cho công trình quan trọng có liên quan đến an ninh, quốc phòng.
 • Thiết kế xây dựng nhà ở riêng lẻ được thực hiện theo quy định tại khoản 7 Điều 79 của Luật này.
 • Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại khoản 1 Điều 95, Điều 96 và Điều 97 của Luật này.

Đối với nhà ở riêng lẻ ở đô thị cần đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 93 điều này. Đồng thời phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng. Với những nhà ở riêng lẻ thuộc tuyến, khu vực trong đô thị đã ổn định. Tuy nhiên chưa có quy hoạch xây dựng phải phù hợp với quy chế quản lý thiết kế đô thị, kiến trúc. Do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

Đối với nhà ở riêng lẻ ở nông thôn, khi xây dựng cần hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư ở nông thôn.

Điều kiện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn

 • Thuộc khu vực có quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng. Hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và công bố. Tuy nhiên chưa có quyết định hoặc thu hồi đất của cơ quan có thẩm quyền.
 • Phù hợp với công trình do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp cho từng vị trí. Và thời hạn tồn tại của công trình theo kế hoạch thực hiện quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng, khu xây dựng. Hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng, quy hoạch chi tiết khu xây dựng chức năng. Đã được phê duyệt bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Phù hợp với mục đích sử dụng đất. Được xác định giấy tờ hợp pháp theo quy định luật của người đề nghị cấp giấy phép theo thời hạn.
 • Hết thời hạn tồn tại ghi trong giấy phép xây dựng của công trình có thời hạn. Đồng thời có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước nếu chủ đầu tư tự ý phá dỡ công trình. Trong trường hợp không tự phá mà bị cưỡng chế, phải chịu hoàn toàn mọi chi phí.
 • Công trình xây dựng được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn cần đáp ứng đủ điều kiện tại khoản 1 Điều 94 này và các khoản 3, 4 và 5 Điều 91 của Luật này.
 • Nhà ở riêng lẻ được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn. Cần phải đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 94 này cùng với các điểm b, c và d khoản 1 Điều 93 của Luật này.

Với các công trình nhà ở riêng lẻ được cấp có thời hạn giấy xây dựng. Khi hết thời hạn tồn tại của công trình trong giấy phép xây dựng. Đồng thời không có quy hoạch xây dựng điều chỉnh kéo dài thực hiện. Cơ quan cấp giấy phép có trách nhiệm thông báo về việc gia hạn cho công trình. Nếu chủ đầu tư có nhu cầu cải tạo, xây dựng hay sửa chữa. Thì cấp giấy phép xây dựng có thời hạn theo thời hạn điều chỉnh của quy hoạch xây dựng.

Với những công trình xây dựng, nhà ở riêng lẻ thuộc quy định Điều 94 nếu có kế hoạch sử dụng đất mỗi năm ở cấp huyện. Không cấp giấy phép có thời hạn mà thay thế bằng giấy phép có thời hạn để cải tạo, sửa chữa. Đối với công trình xây dựng, nhà ở riêng lẻ thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này và đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì không cấp giấy phép xây dựng có thời hạn cho việc xây dựng mới mà chỉ cấp giấy phép xây dựng có thời hạn để sửa chữa, cải tạo.

Hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép xây dựng mới nhất

Hồ sơ cấp giấy phép xây dựng

Căn cứ Khoản 1 điều 95 Luật xây dựng 2014 hồ sơ bao gồm:

Tải link mẫu: Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng.
 • Bản sao giấy tờ liên quan chứng minh quyền sử dụng đất
 • Bản vẽ thiết kế xây dựng;
 • Đối với những công trình xây dựng có công trình liền kề cần có bản cam kết của chủ đầu tư. Về sự an toàn đối với công trình xây chen có tầng hầm, công trình liền kề. Ngoài những tài liệu này, cần phải có bản bổ sung tệp tin, bản sao chứa bản chụp chính văn bản. Về việc chấp thuận biện pháp thực hiện thi công móng của chủ đầu tư. Đảm bảo an toàn cho công trình lân cận và toàn bộ công trình theo Điều 11 Thông tư 15/2016/TT-BXD.

Xem thêm: Thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài

Trình tự, thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng

 • Bước 1: Nộp 01 hồ sơ tại UBND cấp huyện ở địa điểm xây dựng nhà ở và nơi muốn xin cấp phép xây dựng.
 • Bước 2: Hồ sơ được bộ phận tiếp nhận hồ sơ xử lý. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ cần bổ sung thêm thì sẽ được yêu cầu. Nếu đủ thì viết giấy biện nhận và trao cho người sử dụng đất. Tuy nhiên trường hợp cần phải xem xét thêm thời gian. Người có thẩm quyền cần phải thông báo bằng văn bản đến người sử dụng đất biết nguyên nhân. Đồng thời báo cấp có thẩm quyền quản lý trực tiếp coi và chỉ đạo thực hiện.
 • Bước 3: Người sử dụng đất đến nơi đã tiếp nhận hồ sơ của mình theo thời gian đã hẹn. Để nộp lệ phí và nhận kết quả theo quy định pháp luật. Người sử dụng đất nhận giấy phép xây dựng kèm theo văn bản trả lời hoặc hồ sơ thiết kế có đóng dấu. Của cơ quan cấp giấy phép xây dựng.
Thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng
Thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng

Thời gian giải quyết hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng

Kể tử ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng cần phải giải quyết trong thời hạn như sau:

 • Thời hạn 15 ngày đối với nhà tại đô thị riêng lẻ
 • 10 ngày làm việc đối với nhà ở nông thôn.

Trường hợp đến thời hạn quy định tuy nhiên cần thời gian xem xét thêm. Cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về nguyên nhân cho chủ đầu tư biết. Đồng thời báo cáo cấp trên, nhưng không quá 10 ngày tính kể từ ngày hết hạn.

Các trường hợp không phải cấp giấy phép xây dựng?

Khoản 2, điều 89 Luật xây dựng năm 2014 quy định thì những công trình được miễn giấy phép xây dựng gồm:

a) “Công trình bí mật nhà nước, công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp và công trình nằm trên địa bàn của hai đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên;

b) Công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quyết định đầu tư;

c) Công trình xây dựng tạm phục vụ thi công xây dựng công trình chính;

d) Công trình xây dựng theo tuyến ngoài đô thị nhưng phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận về hướng tuyến công trình;

đ) Công trình xây dựng thuộc dự án khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và được thẩm định thiết kế xây dựng theo quy định của Luật này;

e) Nhà ở thuộc dự án phát triển đô thị, dự án phát triển nhà ở có quy mô dưới 7 tầng và tổng diện tích sàn dưới 500 m2 có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

g) Công trình sửa chữa, cải tạo, lắp đặt thiết bị bên trong công trình không làm thay đổi kết cấu chịu lực, không làm thay đổi công năng sử dụng, không làm ảnh hưởng tới môi trường, an toàn công trình;

h) Công trình sửa chữa, cải tạo làm thay đổi kiến trúc mặt ngoài không tiếp giáp với đường trong đô thị có yêu cầu về quản lý kiến trúc;

i) Công trình hạ tầng kỹ thuật ở nông thôn chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng và ở khu vực chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn được duyệt;

k) Công trình xây dựng ở nông thôn thuộc khu vực chưa có quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt; nhà ở riêng lẻ ở nông thôn, trừ nhà ở riêng lẻ xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa;

l) Chủ đầu tư xây dựng công trình được miễn giấy phép xây dựng theo quy định tại các điểm b, d, đ và i khoản này có trách nhiệm thông báo thời điểm khởi công xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế xây dựng đến cơ quan quản lý xây dựng tại địa phương để theo dõi, lưu hồ sơ”.

Như vậy, những đối tượng trên đây không cần xin giấy phép cấp xây dựng. Được miễn khi xây dựng công trình khách hoặc nhà ở.

Vinaser tư vấn thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng

Vinaser đơn vị uy tín, hỗ trợ cung cấp dịch vụ tư vấn, làm hồ sơ thủ tục cấp giấy phép xây dựng. Với nhiều năm kinh nghiệm, đội ngũ nhân viên chuyên môn cao, nhiệt tình. Kèm giá thành hợp lý. Cam kết giúp khách hàng giải quyết nhanh gọn, tiết kiệm thời gian về việc xin cấp giấy phép xây dựng.

Vinaser dịch vụ làm thủ tục cấp giấy phép xây dựng uy tín
Vinaser dịch vụ làm thủ tục cấp giấy phép xây dựng uy tín

Vinaser sẽ đồng hành cùng khách hàng trong mọi lĩnh vực pháp luật. Nếu có nhu cầu hãy liên hệ ngay với Vinaser theo thông tin dưới đây.

Địa chỉ: 51/126 Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Số hotlline: 0973012555Ư
Gmail: Vinaser.vn@gmail.com
vinaser.vn

Hi vọng thông qua nội dung trên đây, đã giúp các bạn hiểu thêm về vấn đề cấp giấy phép xây dựng. Từ đó giúp các bạn dễ dàng hơn trong khi làm thủ tục hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở, công trình, v.v. Tuy nhiên nếu vẫn chưa hiểu rõ, thông thạo muốn tiết kiệm thời gian. Hãy liên hệ ngay với Vinaser để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất nhé. Xin cảm ơn.

Xem thêm: Thủ tục đăng ký dán nhãn năng lượng

Bài viết liên quan

 • Nhân cách

  Nhân cách là gì? Các yếu tố hình thành, phát triển nhân cách? Lấy ví dụ.

  20/01/2022

  Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về Nhân cách là gì? Các yếu tố hình thành, phát triển nên nhân cách của con người? Phân tích cụ thể về nhân cách con người và các yếu tố tác động trực tiếp và gián tiếp đến việc hình thành và phát triển nhân cách theo

 • Chất là gì

  Chất là gì? Các loại chất?

  18/01/2022

  “Chất” là từ ngữ không quá xa lạ với tất cả chúng ta. Tuy nhiên để hiểu hơn về chất và các loại chất thì chắc hẳn chúng ta cũng chưa nắm rõ được. Bởi vậy, trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ cung cấp chi tiết cho bạn về những nội dung liên

 • Trách nhiệm

  Trách nhiệm là gì? Biểu hiệu và cách làm của người sống có trách nhiệm?

  13/01/2022

  Trong cuộc sống, muốn một cuộc đời tốt, chân thực, hoàn mỹ thì chúng ta cần phải có sống trách nhiệm. Khi làm mọi việc có trách nhiệm thì công việc, hay hành động đều có hiệu quả cao hơ. Dưới bài biết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về trách nhiệm là gì? Biểu

 • Pháp Luật

  Pháp Luật là gì? Đặc điểm của pháp luật?

  11/01/2022

  Pháp luật là gì? Bạn đã thực sự hiểu về pháp luật hay chỉ biết sơ qua không hiểu cụ thể. Đến khi người khác hỏi thì bạn lại không giải thích được. Chính vì vậy dưới bài viết này, Vinaser sẽ trình bày chi tiết về Pháp Luật, hãy cùng theo dõi nhé! 1.

 • Nhận thức là gì

  Thực tiễn là gì? Vai trò của thực tiễn đối với nhận thức

  06/01/2022

  Bạn có hiểu được thực tiễn là gì không? Thực tiễn có phải là những hoạt động, những việc và những diễn biến mà con người chúng ta tác động đến, diễn ra xoay quanh cuộc sống và hiện hữu rõ ràng để chúng ta nhìn thấy, nắm được và biết đến chúng hay không?

 • Thành công

  Thành công là gì? Ý nghĩa thành công trong cuộc sống hiện nay

  04/01/2022

  Chúng ta thường hay nhắc đế chữ  “thành công” như là một đích đến cho cuộc sống, nổ lực để đi đến thành công. Vậy rốt cuộc thành công là gì? Có thật sự là một mục đích nào đó mà con người ta muốn đạt được.  Hãy cùng Vinaser tìm hiểu chi tiết hơn

 • Thủ tục xin cấp visa xuất cảnh

  Thủ tục xin cấp visa xuất cảnh đúng chuẩn mới nhất

  24/12/2021

  Bạn hay người thân thời gian tới đang có ý định xuất ngoại du lịch, công tác, v.v. lần đầu. Vì thế vấn đề quy định, trình tự thủ tục xin cấp visa xuất cảnh như thế nào bạn lại chưa hiểu rõ. Đừng lo nội dung hôm nay dưới đây của Vinaser sẽ hướng

 • Thủ tục xin cấp visa cho người nước ngoài

  Thủ tục xin cấp visa cho người nước ngoài chuẩn mới nhất

  21/12/2021

  Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng nghe đến “visa” rồi đúng không nào? Tuy nhiên để hiểu hết ý nghĩa thực sự của “visa” cũng như các thủ tục xin cấp visa cho người nước ngoài. Hãy cùng Vinaser đi tìm hiểu chi tiết ở nội dung bài viết dưới đây nhé. Xem thêm: