Thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng mới nhất năm 2024

Rate this post

Nội dung thông tin dưới đây sẽ cung cấp thông tin chi tiết về mọi vướng mắc xoay quanh vấn để cấp giấy phép xây dựng. Như hồ sơ, điều kiện, thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng năm 2024 sẽ được giải đáp hết. Hãy cùng tham khảo ngay nào?

Xem thêm: Thủ tục đăng ký tạm trú tạm vắng

Giấy phép xây dựng là gì?

Khoản 17 Điều 3 Luật Xây dựng 2014 quy định, giấy phép xây dựng chính là văn bản do cơ quan có thẩm quyền của nhà nước. Cấp cho chủ đầu tư với mục đích sửa chữa, xây dựng, di dời hay cải tạo công trình.

Giấy phép xây dựng là gì?
Giấy phép xây dựng là gì?

Giấy phép xây dựng hiện nay theo quy định tại Khoản 3 Điều 89 Luật Xây dựng 2014, bao gồm:

 • Giấy phép xây dựng mới;
 • Giấy phép sửa chữa, cải tạo;
 • Giấy phép di dời công trình.

Điều kiện cấp giấy phép xây dựng

Theo quy định tại Điều 41 Nghị định 15/2021/NĐ-CP, điều kiện để được cấp phép xây dựng chi tiết như sau:

Đối với khu vực chưa có quy hoạch đô thị

Trong trường hợp khu vực địa điểm đấy chưa có quy hoạch, kế hoạch xây dựng đô thi hay khu chức năng. Hoặc xây dựng điểm dân cư nông thôn. Thì quy hoạch có tính chuyên ngành, kỹ thuật hay văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Hoặc cơ chế quản lý kiến trúc có thẩm quyền chấp nhận vệ vị trí cũng như tổng mặt bằng. Được xem là cơ sở căn cứ xem xét cấp giấy phép xây dựng.

Với những công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng. Tuy nhiên lại không yêu cầu lập chi tiết quy hoạch xây dựng theo quy định pháp luật. Về công trình, quy hoạch thuộc dự án đầu tư do một tổ chức thực hiện với quy mô diện tích chỉ từ 5 héc ta trở lại. Cơ sở để căn cứ cấp phép xây dựng chính là quy hoạch phân khu xây dựng.

Đối với những công trình xây dựng có tác động lớn đến lợi ích công cộng có yêu cầu thẩm tra, báo cáo thẩm tra. Bên cạnh các yêu cầu về sự tuân thủ, quy chuẩn kỹ thuật, an toàn công trình của hồ sơ thiết kế xây dựng.

Điều kiện cấp giấy phép xây dựng với công trình đô thị

 • Công trình phải phù hợp với chi tiết xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Với những công trình xây ở tuyến phố, khu vực đô thị đã ổn định. Tuy nhiên chưa có quy hoạch thiết kế, chi tiết xây dựng phải hợp lý với quy chế quản lý kiến trúc. Do cơ quan có thẩm quyền nhà nước ban hành.
 • Phù hợp với mục tiêu sử dụng theo quy định pháp luật đất đai.
 • Bảo đảm cho công trình xung quanh cũng như công trình an toàn. Đồng thời yêu cầu về môi trường phòng cháy nổ, hạ tầng kỹ thuật, đê điều, giao thông. Hay công trình thủy lợi, di tích lịch sử văn hóa. Giữ an toàn về khoảng cách đến công trình độc hại, dễ cháy nổ cũng như công trình liên quan đến an ninh, quốc phòng.
 • Thiết kế xây dựng công trình được thẩm định và phê duyệt theo quy định tại Điều 82 của Luật xây dựng 2014 này.
 • Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng phù hợp với từng loại giấy phép theo quy định.

Điều kiện cấp giấy phép xây dựng với công trình theo tuyến ngoài đô thị

 • Phù hợp với tổng mặt bằng và vị trí dự án theo thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước.
 • Đáp ứng điều kiện quy định tại các khoản 3, 4 và 5 Điều 91 của Luật xây dựng này.
Điều kiện cấp giấy phép xây dựng
Điều kiện cấp giấy phép xây dựng

Điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ

 • Phù hợp với mục đích sử dụng theo quy định của Pháp luật về đất đai. Cũng như cơ chế quản lý kiến trúc ban hành bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Bảo đảm an toàn cho các công trình lân cận, công trình. Đồng thời an toàn cho hạ tầng kỹ thuật, môi trường, phòng cháy nổ, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi. Khu di tích lịch sử văn hóa, năng lượng, giao thông. Mặt khách công trình còn phải đáp ứng yêu cầu khoảng cách an toàn cho công trình quan trọng có liên quan đến an ninh, quốc phòng.
 • Thiết kế xây dựng nhà ở riêng lẻ được thực hiện theo quy định tại khoản 7 Điều 79 của Luật này.
 • Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại khoản 1 Điều 95, Điều 96 và Điều 97 của Luật này.

Đối với nhà ở riêng lẻ ở đô thị cần đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 93 điều này. Đồng thời phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng. Với những nhà ở riêng lẻ thuộc tuyến, khu vực trong đô thị đã ổn định. Tuy nhiên chưa có quy hoạch xây dựng phải phù hợp với quy chế quản lý thiết kế đô thị, kiến trúc. Do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

Đối với nhà ở riêng lẻ ở nông thôn, khi xây dựng cần hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư ở nông thôn.

Điều kiện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn

 • Thuộc khu vực có quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng. Hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và công bố. Tuy nhiên chưa có quyết định hoặc thu hồi đất của cơ quan có thẩm quyền.
 • Phù hợp với công trình do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp cho từng vị trí. Và thời hạn tồn tại của công trình theo kế hoạch thực hiện quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng, khu xây dựng. Hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng, quy hoạch chi tiết khu xây dựng chức năng. Đã được phê duyệt bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Phù hợp với mục đích sử dụng đất. Được xác định giấy tờ hợp pháp theo quy định luật của người đề nghị cấp giấy phép theo thời hạn.
 • Hết thời hạn tồn tại ghi trong giấy phép xây dựng của công trình có thời hạn. Đồng thời có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước nếu chủ đầu tư tự ý phá dỡ công trình. Trong trường hợp không tự phá mà bị cưỡng chế, phải chịu hoàn toàn mọi chi phí.
 • Công trình xây dựng được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn cần đáp ứng đủ điều kiện tại khoản 1 Điều 94 này và các khoản 3, 4 và 5 Điều 91 của Luật này.
 • Nhà ở riêng lẻ được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn. Cần phải đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 94 này cùng với các điểm b, c và d khoản 1 Điều 93 của Luật này.

Với các công trình nhà ở riêng lẻ được cấp có thời hạn giấy xây dựng. Khi hết thời hạn tồn tại của công trình trong giấy phép xây dựng. Đồng thời không có quy hoạch xây dựng điều chỉnh kéo dài thực hiện. Cơ quan cấp giấy phép có trách nhiệm thông báo về việc gia hạn cho công trình. Nếu chủ đầu tư có nhu cầu cải tạo, xây dựng hay sửa chữa. Thì cấp giấy phép xây dựng có thời hạn theo thời hạn điều chỉnh của quy hoạch xây dựng.

Với những công trình xây dựng, nhà ở riêng lẻ thuộc quy định Điều 94 nếu có kế hoạch sử dụng đất mỗi năm ở cấp huyện. Không cấp giấy phép có thời hạn mà thay thế bằng giấy phép có thời hạn để cải tạo, sửa chữa. Đối với công trình xây dựng, nhà ở riêng lẻ thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này và đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì không cấp giấy phép xây dựng có thời hạn cho việc xây dựng mới mà chỉ cấp giấy phép xây dựng có thời hạn để sửa chữa, cải tạo.

Hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép xây dựng mới nhất

Hồ sơ cấp giấy phép xây dựng

Căn cứ Khoản 1 điều 95 Luật xây dựng 2014 hồ sơ bao gồm:

Tải link mẫu: Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới nhất 2024

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng.
 • Bản sao giấy tờ liên quan chứng minh quyền sử dụng đất
 • Bản vẽ thiết kế xây dựng;
 • Đối với những công trình xây dựng có công trình liền kề cần có bản cam kết của chủ đầu tư. Về sự an toàn đối với công trình xây chen có tầng hầm, công trình liền kề. Ngoài những tài liệu này, cần phải có bản bổ sung tệp tin, bản sao chứa bản chụp chính văn bản. Về việc chấp thuận biện pháp thực hiện thi công móng của chủ đầu tư. Đảm bảo an toàn cho công trình lân cận và toàn bộ công trình theo Điều 11 Thông tư 15/2016/TT-BXD.

Xem thêm: Thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài mới nhất 2024

Trình tự, thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng

 • Bước 1: Nộp 01 hồ sơ tại UBND cấp huyện ở địa điểm xây dựng nhà ở và nơi muốn xin cấp phép xây dựng.
 • Bước 2: Hồ sơ được bộ phận tiếp nhận hồ sơ xử lý. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ cần bổ sung thêm thì sẽ được yêu cầu. Nếu đủ thì viết giấy biện nhận và trao cho người sử dụng đất. Tuy nhiên trường hợp cần phải xem xét thêm thời gian. Người có thẩm quyền cần phải thông báo bằng văn bản đến người sử dụng đất biết nguyên nhân. Đồng thời báo cấp có thẩm quyền quản lý trực tiếp coi và chỉ đạo thực hiện.
 • Bước 3: Người sử dụng đất đến nơi đã tiếp nhận hồ sơ của mình theo thời gian đã hẹn. Để nộp lệ phí và nhận kết quả theo quy định pháp luật. Người sử dụng đất nhận giấy phép xây dựng kèm theo văn bản trả lời hoặc hồ sơ thiết kế có đóng dấu. Của cơ quan cấp giấy phép xây dựng.
Thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng
Thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng

Thời gian giải quyết hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng

Kể tử ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng cần phải giải quyết trong thời hạn như sau:

 • Thời hạn 15 ngày đối với nhà tại đô thị riêng lẻ
 • 10 ngày làm việc đối với nhà ở nông thôn.

Trường hợp đến thời hạn quy định tuy nhiên cần thời gian xem xét thêm. Cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về nguyên nhân cho chủ đầu tư biết. Đồng thời báo cáo cấp trên, nhưng không quá 10 ngày tính kể từ ngày hết hạn.

Các trường hợp không phải cấp giấy phép xây dựng?

Khoản 2, điều 89 Luật xây dựng năm 2014 quy định thì những công trình được miễn giấy phép xây dựng gồm:

a) “Công trình bí mật nhà nước, công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp và công trình nằm trên địa bàn của hai đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên;

b) Công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quyết định đầu tư;

c) Công trình xây dựng tạm phục vụ thi công xây dựng công trình chính;

d) Công trình xây dựng theo tuyến ngoài đô thị nhưng phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận về hướng tuyến công trình;

đ) Công trình xây dựng thuộc dự án khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và được thẩm định thiết kế xây dựng theo quy định của Luật này;

e) Nhà ở thuộc dự án phát triển đô thị, dự án phát triển nhà ở có quy mô dưới 7 tầng và tổng diện tích sàn dưới 500 m2 có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

g) Công trình sửa chữa, cải tạo, lắp đặt thiết bị bên trong công trình không làm thay đổi kết cấu chịu lực, không làm thay đổi công năng sử dụng, không làm ảnh hưởng tới môi trường, an toàn công trình;

h) Công trình sửa chữa, cải tạo làm thay đổi kiến trúc mặt ngoài không tiếp giáp với đường trong đô thị có yêu cầu về quản lý kiến trúc;

i) Công trình hạ tầng kỹ thuật ở nông thôn chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng và ở khu vực chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn được duyệt;

k) Công trình xây dựng ở nông thôn thuộc khu vực chưa có quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt; nhà ở riêng lẻ ở nông thôn, trừ nhà ở riêng lẻ xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa;

l) Chủ đầu tư xây dựng công trình được miễn giấy phép xây dựng theo quy định tại các điểm b, d, đ và i khoản này có trách nhiệm thông báo thời điểm khởi công xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế xây dựng đến cơ quan quản lý xây dựng tại địa phương để theo dõi, lưu hồ sơ”.

Như vậy, những đối tượng trên đây không cần xin giấy phép cấp xây dựng. Được miễn khi xây dựng công trình khách hoặc nhà ở.

Vinaser tư vấn thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng

Vinaser đơn vị uy tín, hỗ trợ cung cấp dịch vụ tư vấn, làm hồ sơ thủ tục cấp giấy phép xây dựng. Với nhiều năm kinh nghiệm, đội ngũ nhân viên chuyên môn cao, nhiệt tình. Kèm giá thành hợp lý. Cam kết giúp khách hàng giải quyết nhanh gọn, tiết kiệm thời gian về việc xin cấp giấy phép xây dựng.

Vinaser dịch vụ làm thủ tục cấp giấy phép xây dựng uy tín
Vinaser dịch vụ làm thủ tục cấp giấy phép xây dựng uy tín

Vinaser sẽ đồng hành cùng khách hàng trong mọi lĩnh vực pháp luật. Nếu có nhu cầu hãy liên hệ ngay với Vinaser theo thông tin dưới đây.

Địa chỉ: 51/126 Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Số hotlline: 0973012555Ư
Gmail: Vinaser.vn@gmail.com
vinaser.vn

Hi vọng thông qua nội dung trên đây, đã giúp các bạn hiểu thêm về vấn đề cấp giấy phép xây dựng. Từ đó giúp các bạn dễ dàng hơn trong khi làm thủ tục hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở, công trình, v.v. Tuy nhiên nếu vẫn chưa hiểu rõ, thông thạo muốn tiết kiệm thời gian. Hãy liên hệ ngay với Vinaser để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất nhé. Xin cảm ơn.

Xem thêm: Thủ tục đăng ký dán nhãn năng lượng năm 2024

Bài viết liên quan

 • Tuyến phố cấm ô tô tại Hà Nội

  Các tuyến đường cấm ô tô ở Hà Nội cập nhật mới nhất 2024

  10/06/2024

  Tình trạng ùn tắc giao thông luôn là vấn đề nhức nhối của người dân trên địa bàn TP Hà Nội. Và để giảm thiểu nguy cơ ùn tắc giao thông, Sở giao thông Vận tải thành phố Hà Nội đã có công bố những quy định về các tuyến đường cấm ô tô ở

 • giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm của khách hàng được Vinaser hỗ trợ

  Điều kiện để được giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm nhanh chóng 2024

  12/04/2024

  Trong thời đại công nghệ số hiện nay, việc in ấn và xuất bản các loại ấn phẩm đóng một vai trò rất quan trọng trong việc truyền tải thông tin, tri thức và văn hóa đến với công chúng. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, chất lượng và tính pháp lý cho các

 • Khái niệm sổ đỏ và sổ hồng.

  Tật tần tật về làm sổ đỏ/ làm sổ hồng mới nhất 2024

  04/04/2024

  Đối với bất kỳ ai đang có nhu cầu sở hữu một ngôi nhà hay bất động sản nào khác, việc làm sổ đỏ (sổ hữu quyền sử dụng đất) là một quy trình quan trọng không thể bỏ qua. Sổ đỏ là giấy tờ pháp lý chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng

 • Quy định về đổi giấy phép lái xe

  Hướng dẫn làm thủ tục đổi bằng lái xe chuẩn nhất 2024

  25/03/2024

  Bằng lái xe của bạn sấp hết thời hạn? bạn đang tìm hiểu về thủ tục đổi bằng lái xe hiện nay năm 2024 ? mà không muốn phải thi sát hạch lại. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách làm thủ tục, cùng với các quy định đăng ký

 • Các loại phí khi sử dụng xe Ô Tô

  Chi phí nuôi xe ô tô ở Việt Nam năm 2024 là bao nhiêu?

  23/03/2024

  Khi mua xe Ô tô ngoài khoản tiền cần phải trả để mang xe về nhà, thì chi phí sử dụng xe cũng là vấn đề được nhiều người đặc biệt quan tâm. Thu nhập bao nhiều thì có thể mua một chiếc xe ô tố?, các chi phí phát sinh trong quá trình sử

 • Ai được hưởng chế độ thai sản khi sinh con

  Hướng dẫn chi tiết cách tính tiền thai sản khi sinh con năm 2024

  07/03/2024

  Đón một thiên thần nhỏ chào đời là niềm hạnh phúc lớn lao với bất cứ gia đình nào. Tuy nhiên, kèm theo niềm vui ấy cũng là những lo toan, chi phí lớn mà các bậc làm cha mẹ phải gánh vác. Chính vì vậy, chế độ thai sản được xem là một phần

 • Thủ tục xin cấp giấy phép vào tuyến phố cấm Hà Nội

  Dịch vụ xin cấp giấy phép năm 2024 vào phố cấm Hà Nội nhanh nhất có thể

  06/03/2024

  Nhằm bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông tại một số tuyến phố nhất định trên địa bàn TP.Hà Nội, thì cơ quan chức năng đã có những hạn chế về thời gian và phạm vi hoạt động của một số loại phương tiện giao thông nhất định. Và để tránh

 • Vinaser - Đơn vị cấp phép kinh doanh vận tải tại Quảng Ninh

  Dịch vụ xin giấy phép kinh doanh vận tải tại Quảng Ninh

  20/01/2024

  Để bắt kịp xu hướng của ngành kinh doanh vận tải đang lên tại Quảng Ninh thì xin giấy phép hoạt động kinh doanh là không thể thiếu. Vinaser sẵn sàng hỗ trợ bạn xin giấy phép kinh doanh vận tải tại Quảng Ninh chỉ trong 5 ngày và với mức giá vô cùng phải